اخبار


آزمون های کاردانی جمعه برگزار می شود/ اعلام ظرفیت پذیرشمشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون های کاردانی فنی حرفه ای و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در صبح و بعدازظهر جمعه ۱۶ مرداد برگزار می شود.
دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارت ورود به جلسه این دو آزمون از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۲ مردادماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان تا روز پنجشنبه ۱۵ مرداد می توانند کارت آزمون خود را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: آزمون برای پذیرش در دوره کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیردولتی در صبح روز جمعه ۱۶ مرداد در ۱۶۹ شهرستان برگزار می شود.
توکلی یادآور شد: پذیرش کاردانی فنی حرفه ای برای ۴۲ کد رشته امتحانی صورت می گیرد. تعداد ۲۶۳ هزار و ۹۲۱ نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۲۵۶ هزار و ۹۴۴ نفر داوطلب در ۲۳ کد رشته امتحانی بر اساس آزمون و ۶ هزار و ۹۷۷ نفر داوطلب ۱۹ کد رشته با آزمون هستند.
وی خاطرنشان کرد: از میان داوطلبان رشته های با آزمون تعداد ۱۰۳ هزار و ۷۸۳ نفر زن و ۱۵۳ هزار و ۱۶۱ نفر مرد هستند که صبح جمعه در آزمون شرکت می کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ظرفیت نهایی برای دوره کاردانی فنی و حرفه ای ۲۵۷ هزار و ۵۵۰ نفر است.
توکلی همچنین با اشاره به پذیرش در دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته گفت: پذیرش در دوره کاردانی به کارشناسی در ۶۹ کدرشته امتحانی صورت می گیرد. ۱۳۴ هزار و ۶۶۶ نفر در این دوره ثبت نام کرده اند.
وی افزود: پذیرش در ۲۵ کد رشته با آزمون و در ۴۴ کد رشته بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد که برای رشته های با آزمون تعداد ۱۱۴ هزار و ۶۹۱ داوطلب و برای رشته های بدون آزمون و پذیرش با سوابق تحصیلی تعداد ۱۹ هزار و ۹۷۵ نفر ثبت نام کرده اند.
مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد:آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در بعدازظهر جمعه ۱۶ مردادماه با تعداد ۱۱۴ هزار و ۶۹۱ داوطلب که از میان آنها ۴۷ هزار و ۴۶۷ زن و ۶۷ هزار و ۲۲۴ نفر مرد هستند، برگزار می شود.
وی گفت: این آزمون در ۷۳ شهرستان برگزار می شود و ظرفیت پذیرش در ۲۱۱ هزار و ۷۵۳ نفر است.