اخبار


آغاز مصاحبه داوطلبان دکتری پزشکی در دانشگاه تربیت مدرسمصاحبه علمی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت از صبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری مهر، از صبح امروز سی و یکم مرداد ماه، مصاحبه علمی رشته های علوم پزشکی منطقه آمایشی ۱۰ به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد.
در راستای اجرایی سازی برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و در قالب مصوبه آمایش سرزمین، یکی از سیاست های حوزه علوم پزشکی کشور بهره برداری از ظرفیت مناطق آمایشی کشور است.
درهمین راستا، مسولیت برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (PhD) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ منطقه آمایشی ۱۰ به دانشگاه تربیت مدرس واگذار شده است.
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، از پذیرفته شدگان در مرحله نخست آزمون علمی برای انجام مصاحبه در ۷ رشته بیوشیمی بالینی، انگل شناسی، آمار زیستی، باکتری شناسی پزشکی، فیزیولوژی، بهداشت باروری و ویروس شناسی دعوت به عمل آمده است.
یکی از تفاوت های آزمون سال‌جاری با آزمون های سال گذشته در بخش مصاحبه است ، که با سهم ۳۰ درصد کل آزمون به دانشگاه‌ها واگذار شده است.
این مصاحبه به صورت ساختارمند و به شیوه چند ایستگاهی صلاحیت های داوطلبان تحصیل در دوره های دکتری تخصصی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.
میزان تسلط داوطلب بر پایان نامه و مقاله مستخرج از آن، ارائه شفاهی مطالب علمی، جستجوی منابع علمی، اختصاصی زبان انگلیسی، توانمندی‌های تخصصی رشته و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و حرفه ای از جمله موضوعات این ایستگاه‌هاست.
زمان اختصاص داده شده برای هر ایستگاه بین ۲ تا ۱۰دقیقه است و زمان مصاحبه برای هر فرد حدود پنچاه دقیقه به طول می انجامد.
تعداد داوطلبان در ۷ رشته مورد پذیرش در مجموع ۳۱۸ نفر است و نتیجه آزمون طبق زمان بندی در نیمه دوم شهریورماه در وبسایت وزارت بهداشت اعلام می شود. این آزمون بمدت سه روز و تا روز ۲ شهریورماه ادامه دارد.
منبع: خبرگزاری مهر