اخبار


اسامی رتبه های تک رقمی و دو رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 95 رشته برقمصاحبه رتبه 1 کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت سال 95 - سهند کریمی آرپناهی

امسال نیز همانند سال های گذشته بیشترین رتبه های یک، تک و دو رقمی آزمون کارشناسی ارشد سال 95 گروه فنی و مهندسی از داوطلبان مدرسان شریف بوده است. در جدول زیر می توانید اسامی برخی از رتبه های برتر را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که اسامی سایر رتبه ها به مرور به جدول زیر اضافه خواهد شد.
کد 1251 مهندسی برق
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
سهند کریمی ارپناهی رتبه 1 گرایش قدرت و رتبه 4 مکاترونیک تهران
خانم آبادی خوشه مهر رتبه 1 گرایش های الکترونیک و مخابرات تهران
محمد بکائی رتبه 2 گرایش های الکترونیک و مخابرات، رتبه 4 کنترل و مهندسی پزشکی بیوالکتریک و رتبه 5 مکاترونیک تهران
امیرعلی داوودی مقدم رتبه 2 گرایش قدرت تهران
امیرحسین عرفانی نیک رتبه 3 گرایش قدرت تهران
سعید قدسی رتبه 3 گرایش مخابرات، 4 الکترونیک، 6 مهندسی پزشکی بیوالکتریک و 7 کنترل تهران
سید حسین میرنژاد رتبه 4 گرایش قدرت مشهد
سیامک کریمی رتبه 5 گرایش قدرت تهران
حسین حسین یار رتبه 6 گرایش قدرت و 9 مکاترونیک شیراز
محمدرضا رضوانی رتبه 6 گرایش کنترل، 7 مهندسی پزشکی بیوالکتریک و 9 الکترونیک تهران
مرتضی رجبعلیان رتبه 7 گرایش الکترونیک، رتبه 9 مخابرات و مهندسی پزشکی بیوالکتریک تهران
سالار شاه دوست رتبه 7 گرایش قدرت تهران
علی غلامی رتبه 7 گرایش مخابرات و 10 الکترونیک تهران
حسام فرزانه رتبه 7 گرایش مکاترونیک و 9 کنترل تهران
شهاب جهانبازی رتبه 8 گرایش های الکترونیک و مخابرات شهرکرد
سجاد زارع رتبه 8 گرایش قدرت تهران
محمد شهبازی رتبه 8 گرایش های کنترل، مهندسی پزشکی بیوالکتریک و مکاترونیک تهران
آرشام اسماعیلی رتبه 9 گرایش قدرت تهران
حنظله اکبری نودهی رتبه 10 گرایش مخابرات تهران
علیرضا برمکی رتبه 11 قدرت تهران
میلاد عباسی رتبه 11 مکاترونیک، رتبه 18 قدرت، رتبه 21 کنترل و رتبه 96 بیوالکتریک تهران
ماهان درویش پور رتبه 12 قدرت و رتبه 32 مکاترونیک لاهیجان
آرمان ملاخانی رتبه 12 کنترل، رتبه 13 گرایش های الکترونیک - مخابرات و مهندسی پزشکی بیوالکتریک و رتبه 21 مکاترونیک تهران
مهران گلوایی رتبه 12 مخابرات، رتبه 14 الکترونیک و مهندسی پزشکی بیوالکتریک، رتبه 17 کنترل و رتبه 60 مکاترونیک تهران
حمیدرضا هاشمی رتبه 16 قدرت سمنان
محمد رضایی رتبه 16 مخابرات، رتبه 19 الکترونیک، رتبه 28 مهندسی پزشکی و رتبه 45 کنترل تهران
الهام احسانی مقدم رتبه 17 الکترونیک، رتبه 19 مخابرات و رتبه 20 مهندسی پزشکی بیوالکتریک و رتبه 22 کنترل و رتبه 29 مکاترونیک تهران
امیررضا آزموده رتبه 19 مهندسی پزشکی، رتبه 20 الکترونیک، مخابرات و کنترل و رتبه 56 مکاترونیک تهران
کاوه پوراسماعیل رتبه 20 قدرت و رتبه 59 مهندسی مکاترونیک تبریز
سید سعید رضوی کیا رتبه 21 مخابرات، رتبه 22 الکترونیک، رتبه 26 مهندسی پزشکی، رتبه 36 کنترل و رتبه 43 مکاترونیک تهران
سید علی جلالی فر رتبه 21 مخابرات، رتبه 36 الکترونیک، رتبه 40 مهندسی پزشکی و رتبه 53 کنترل تهران
آئین رضایی رتبه 22 الکترونیک و مخابرات، رتبه 25 مهندسی پزشکی، رتبه 29 کنترل و رتبه 32 مکاترونیک تهران
منصور زایر رتبه 22 قدرت اصفهان
بهروز طهماسبی رتبه 22 مهندسی پزشکی، رتبه 24 الکترونیک و مخابرات، رتبه 26 کنترل و رتبه 84 مکاترونیک کرج
رضا ماهرو بختیاری رتبه 24 قدرت و رتبه 66 مکاترونیک تهران
محمد امین جلالی رتبه 25 قدرت و رتبه 52 مکاترونیک تهران
مجتبی رعیتی دماوندی رتبه 25 کنترل تهران
امیر میرزاپور رتبه 26 قدرت تهران
علی پورمحمدقلی وفا رتبه 27 مهندسی پزشکی، رتبه 28 کنترل، رتبه 32 الکترونیک، رتبه 37 مخابرات و رتبه 38 مکاترونیک تبریز
سارا حمزه لویی رتبه 28 مخابرات، رتبه 30 الکترونیک، رتبه 33 مهندسی پزشکی، رتبه 42 کنترل و رتبه 43 مکاترونیک تهران
سید محمد مرتضوی رتبه 32 مخابرات، رتبه 34 الکترونیک، رتبه 39 مهندسی پزشکی و رتبه 46 کنترل تهران
مرتضی امیری رتبه 34 قدرت اصفهان
آرمین چویانی رتبه 34 مکاترونیک، رتبه 37 کنترل و مهندسی پزشکی، رتبه 39 الکترونیک و رتبه 49 مخابرات تبریز
رضا صبح خیز جویباری رتبه 35 قدرت و رتبه 81 مکاترونیک بابل
سینا قره باغی رتبه 36 قدرت ارومیه
محمد سینا آینه رتبه 36 مهندسی پزشکی، رتبه 37 الکترونیک، رتبه 38 کنترل و رتبه 42 مخابرات تهران
حسن رهنما رتبه 38 مخابرات، رتبه 48 الکترونیک، رتبه 57 مهندسی پزشکی، رتبه 76 کنترل و رتبه 82 مکاترونیک تهران
مهران ایمانی رتبه 39 قدرت و رتبه 70 مکاترونیک تهران
سارا عادلی رتبه 40 کنترل، رتبه 62 مکاترونیک، رتبه 73 مهندسی پزشکی، رتبه 74 الکترونیک و رتبه 80 مخابرات تهران
جواد پارسا رتبه 41 مخابرات، رتبه 50 الکترونیک، رتبه 53 مهندسی پزشکی، رتبه 61 کنترل و رتبه 98 مکاترونیک شهرکرد
امیررضا نیکزاد رتبه 43 قدرت تهران
غلامرضا محمدی ارمندی رتبه 44 قدرت اصفهان
مهدی بشیری باویل رتبه 47 کنترل، رتبه 48 مهندسی پزشکی، رتبه 52 الکترونیک، رتبه 57 مخابرات و رتبه 86 مکاترونیک تبریز
علیرضا عرب رتبه 48 قدرت تهران
اسحاق عارف نژاد رتبه 49 کنترل یاسوج
احسان علی اکبری رتبه 51 قدرت تهران
سید جعفر ساداتی رتبه 51 کنترل بابل
سهیل ابراهیمیان رتبه 53 قدرت تهران
علیرضا تقی زاده نصیری رتبه 54 الکترونیک، رتبه 63 مخابرات، رتبه 71 مهندسی پزشکی و رتبه 82 کنترل تبریز
مهدی شهبازی رتبه 54 کنترل و مهندسی پزشکی، رتبه 59 الکترونیک و رتبه 67 مخابرات کاشان
آروین تشکری رتبه 54 مخابرات تهران
سهیل رهنماییان رتبه 55 قدرت تهران
حسن میرزایی رتبه 55 کنترل، مهندسی پزشکی و مکاترونیک و رتبه 72 الکترونیک تهران
مهریار عباسی رتبه 56 مهندسی پزشکی، 60 کنترل، 66 الکترونیک، 69 مخابرات و رتبه 92 مکاترونیک تهران
علی پاسبان رتبه 57 قدرت تبریز
محمد ایزانلو رتبه 57 مکاترونیک و رتبه 96 کنترل تبریز
مجتبی بهرامی رتبه 58 الکترونیک تهران
علیرضا محمدی دوست رتبه 60 الکترونیک تهران
جعفر قاسمی رتبه 60 قدرت تبریز
پیمان رستمی رتبه 60 مخابرات و رتبه 70 الکترونیک
سجاد اسماعیل زاده رتبه 62 الکترونیک تبریز
مهسا مقبولی رتبه 65 مخابرات، رتبه 68 مهندسی پزشکی، رتبه 78 الکترونیک و رتبه 80 کنترل تهران
شایان جلیل پور رتبه 65 مهندسی پزشکی، رتبه 66 کنترل، رتبه 67 الکترونیک و رتبه 79 مخابرات رشت
حمیدرضا طاهری رتبه 66 قدرت شیراز
سید جلال حیدری رتبه 67 قدرت رشت
امید توری رتبه 69 قدرت تبریز
سمیه حسینی پور رتبه 70 مهندسی پزشکی، رتبه 71 کنترل و رتبه 77 الکترونیک و رتبه 85 مخابرات قوچان
فرگل نعمت خواه رتبه 72 قدرت تهران
مهدیه ده جوریان رتبه 72 مکاترونیک تبریز
فرشید کرمی سرینی رتبه 72 برنامه ریزی مدیریت سیستم انرژی کرمانشاه
ابراهیم نوری رتبه 75 الکترونیک، رتبه 77 مهندسی پزشکی، رتبه 87 کنترل و مخابرات تهران
وحید حکیمیان رتبه 75 قدرت تهران
محمد کرمی رتبه 75 مکاترونیک تهران
پویان پهلوان رتبه 75 مهندسی پزشکی، رتبه 79 کنترل، رتبه 83 الکترونیک و رتبه 96 مخابرات کرج
علیرضا غفاری رتبه 78 الکترونیک تهران
عارف غنی زاده رتبه 79 مهندسی پزشکی، 84 کنترل، 89 الکترونیک و 98 مخابرات تهران
حسین بهاریان رتبه 81 مخابرات و 85 الکترونیک شیراز
میلاد محمدرضایی رتبه 82 قدرت اصفهان
محمد حمیدیه رتبه 83 قدرت تبریز
میلاد اصلانیان رتبه 86 قدرت اصفهان
امیرعلی ولی نژاد رتبه 88 الکترونیک تهران
میلاد رضایی احمد بیگلو رتبه 88 مخابرات، 94 مهندسی پزشکی، 96 الکترونیک تبریز
سینا صدریان رتبه 89 قدرت تهران
فهیمه فاضل رتبه 89 مخابرات تهران
حامد گنجه لو رتبه 91 قدرت تبریز
سینا مرادی رتبه 91 مخابرات تهران
ناهید نیک پارسا رتبه 92 مخابرات و رتبه 97 مهندسی پزشکی تهران
سید حسین بهشتی رتبه 93 الکترونیک تبریز
محمدعلی حاجی احمدی رتبه 93 قدرت تهران
رامین نیکزاد رتبه 94 قدرت شاهین شهر
پویان پهلوان رتبه 96 مخابرات کرج