اخبار


اسامی رتبه های تک رقمی و دو رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 95 رشته مدیریت اجرایی و MBA
امسال نیز همانند سال های گذشته بیشترین رتبه های یک، تک و دو رقمی آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه مدیریت اجرایی و MBA از داوطلبان مدرسان شریف بوده است. در جدول زیر می توانید اسامی برخی از رتبه های برتر را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که اسامی سایر رتبه ها به مرور به جدول زیر اضافه خواهد شد.
کد 1148 مدیریت اجرایی گرایش MBA
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
علیرضا آقایی شهربابکی رتبه 1 MBA تهران
یوسف جعفرنیا رتبه 2 MBA تهران
ارشیا فرزام فر رتبه 3 MBA تهران
پویا فولاد رتبه 4 MBA تهران
حسن بندبنی رتبه 5 MBA تهران
سینا مؤمنی رتبه 6 MBA تهران
بانی امین نژاد رتبه 8 MBA تهران
مجتبی محمدی رتبه 10 MBA تهران
علی احمدی رتبه 11 MBA تهران
علی حسن نژاد رتبه 12 MBA رودسر
نوید جلال منش رتبه 14 MBA تهران
علیرضا سهرابی زاده رتبه 15 MBA تهران
حسین جاریانی رتبه 17 MBA تهران
فاطمه نقدآبادی رتبه 20 MBA تهران
امیرحسین برقعی رضوی رتبه 23 MBA تهران
مهدی شهریاری رتبه 26 MBA تهران
محمدعلی کورنگ بهشتی رتبه 28 MBA اصفهان
حمید زعیمی رتبه 29 MBA تهران
حمیدرضا هادیان رتبه 30 MBA تهران
علیرضا تشکری رتبه 32 MBA تهران
سعید تدین رتبه 33 MBA تهران
امیرحسین معدنی رتبه 34 MBA تهران
ارژنگ نیکبخت رتبه 35 MBA تهران
محسن محمدخانی رتبه 36 MBA کرج
امیرحسین رحیمی رتبه 37 MBA تهران
سید امین نیشابوری رتبه 38 MBA تهران
سیده الهام طباطبایی رتبه 39 MBA تهران
احسان حسینی فهرجی رتبه 40 MBA تهران
سید امیرحسین جزایری رتبه 46 MBA شیراز
سالار نوذری رتبه 49 MBA تهران
مهدی باغ میرانی رتبه 51 MBA تهران
سحر روشنی رتبه 53 MBA تهران
مهرداد بهروزی نژاد رتبه 56 MBA بجنورد
محمد مسعود قوام رتبه 58 MBA تهران
علی یزدان شناس رتبه 62 MBA تهران
نیما بنکدار هاشمی رتبه 64 MBA اصفهان
شایان حاج هاشمی رتبه 70 MBA تهران
محمد صمدی رتبه 73 MBA تهران
مهسا کاظمی رتبه 74 MBA تهران
سید مهدی فیروزی رتبه 75 MBA تهران
زهرا مالکی رتبه 76 MBA شهرکرد
فاطمه بخشی رتبه 77 MBA تهران
بهنام محمدی رتبه 78 MBA تهران
امین شرف آبادی رتبه 80 MBA تهران
شقایق اسکندری رتبه 83 MBA تهران
مهبد مرتضوی رتبه 91 MBA تهران
سعیده علایی رتبه 95 MBA تهران
حمیدرضا بیداری رتبه 98 MBA تهران
کد 1148 مدیریت اجرایی گرایش اجرایی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
سید دانیال نوده فراهانی رتبه 4 اجرایی و 3 مدیرت شهری تهران
محدثه جوانفر رتبه 9 اجرایی تهران
سارا بهشتی رتبه 11 اجرایی و 7 مدیریت شهری تهران
سیده عفت حیات الغیبی رتبه 17 اجرایی تهران
سیده نگار حسینی رتبه 18 اجرایی تهران
الناز حسن پورسیرانی رتبه 24 اجرایی تهران
نیلوفر شریعتی رتبه 29 اجرایی تهران
محمد فرجی نوغانی رتبه 30 اجرایی و امور شهری مشهد
محمد حسین نقی گنجی رتبه 31 اجرایی تهران
سید حسین صحاف رتبه 35 اجرایی مشهد
مهدی اسلامی رتبه 39 اجرایی قزوین
مهدی نیستانی رتبه 43 اجرایی سمنان
ام البنین هاشمی زاده رتبه 45 اجرایی مشهد
سینا سبزواری رتبه 48 اجرایی شهرضا
آزاده توده روستا رتبه 51 اجرایی کرج
امیرحسین سرابی رتبه 58 اجرایی و امور شهری زاهدان
افسانه سیفی پور رتبه 61 اجرایی شهربابک
میلاد سعیدی رتبه 63 امور شهری تهران
زهرا شوشتری زاده رتبه 71 اجرایی تهران
سید حمیدرضا عباسی رتبه 73 اجرایی رشت
سید رضا موسوی رتبه 81 اجرایی اردکان
وحید یوسفی پور رتبه 83 اجرایی شیراز
فاطمه قنواتی رتبه 95 اجرایی اهواز