اخبار


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اصلاحات ايجاد شده در كد رشته‌هاي امتحاني 1215 و 1272 آزمون ورودی تحصيلات تكميلي (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپيوسته داخل) سال 1394پيرو انتشار اطلاعيه مورخ 26/8/93 اين سازمان در خصوص اصلاح برخي رشته‌هاي امتحاني دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودی تحصيلات تكميلي (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپيوسته داخل) سال 1394 به اطلاع داوطلباني كه در كد رشته‌هاي امتحاني 1215 (مجموعه محيط زيست«دريا») و 1272 (مجموعه مهندسي مواد و متالوژي) ثبت‌نام نموده‌اند، مي‌رساند كه اصلاحاتي به شرح ذيل در كد رشته‌هاي مذكور ايجاد شده است و لذا لازم است داوطلبان بخصوص متقاضيان كد رشته امتحاني 1272 به آن توجه نمايند:
1- عنوان صحيح كد رشته امتحاني 1215 از گروه علوم پايه «مجموعه محيط زيست(دريا)» مي‌باشد.
2- داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در رشته مهندسي پزشكي – بيومواد از مجموعه مهندسي مواد و متالوژي (كد امتحاني 1272) همانطور كه در دفترچه راهنماي شماره 1 درج شده است، مي‌توانند به انتخاب خود به جاي دروس 3، 4 و 5 به ترتيب دروس (خواص مواد مهندسي و بيو متريال‌ها، شيمي آلي و بيوشيمي، فيزيولوژي و آناتومي) را مطابق ضرايب مندرج در جدول ذيل پاسخ دهند.

کد رشته گرایش مواد امتحانی ضرایب
1272
6) مهندسي پزشكي
بيومواد
خواص مواد مهندسي و بيو متريال‌ها 2
شيمي آلي و بيوشيمي 2
فيزيولوژي و آناتومي 1