اخبار


اطلاعیه مهم در مورد تغییر منابع آزمون دکتریبا توجه به تغییر منابع آزمون دکتری، انتشارات مدرسان شریف برای آن گروه از داوطلبانی که منابع قدیم را تهیه کرده اند، جزوات و کتب جدید را ارائه می کند. این عزیزان می توانند با اصل برگه ی قرارداد به دفاتر ثبت نام شهر خود مراجعه و نسبت به تهیه این جزوات اقدامات لازم را انجام دهند. لیست منابع جدید و جزواتی که لازم است داوطلبان تهیه کنند، در فایل پیوست ارائه شده است. توضیح 1: داوطلبان نسبت به حفظ جزوات قبلی کوشا باشند، چرا که ظاهراً قرار است دانشگاه ها پس از معرفی دانشجویانِ قبولی از طرف سازمان سنجش، خود نیز یک آزمون کتبی از دروس تخصصی برگزار کنند و بنابراین این جزوات در آن مرحله مفید خواهد بود. توضیح 2: در برخی رشته ها، کتب و جزوات با آزمون دکتری دانشگاه آزاد مطابقت نزدیکی دارند و برای آن دسته از داوطلبانی که قرار است در آزمون این دانشگاه شرکت کنند، عیناً می تواند مورد استفاده قرار گیرد. توضیح 3: تعداد مراحل آزمون و هزینه آزمون های آزمایشی مانند قبل می باشد. فقط سرفصل دروس و بودجه بندی آزمون ها تغییر خواهد کرد که به زودی می توانید این تغییرات را از طریق وب سایت مؤسسه ملاحظه نمایید.