اخبار


افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت پذیرش در دانشگاه خوارزمیسرپرست دانشگاه خوارزمی از افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت پذیرش این دانشگاه، در سال جاری خبر داد .
دکتر محمد علی سبحان الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به این مساله که امسال دانشگاه علوم اقتصادی نیز در دانشگاه خوارزمی ادغام شد، برهمین اساس تعداد ظرفیت های پذیرش دانشجو در این دانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.
وی ادامه داد: همچنین امسا‌ل رشته‌های جدیدی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد این دانشگاه ایجاد شده که در مقطع کارشناسی ارشد می توان به رشته های میان رشته ای، اقتصاد انرژی، مدیریت مالی، نانو شیمی، زمین شناسی نفت و نانو فیزیک اشاره کرد.
سرپرست دانشگاه خوارزمی یادآورشد: همچنین امسال در مقطع دکتری نیز رشته‌های جدید روانشناسی سلامت و مدیریت آموزش عالی راه اندازی شده است.
وی درباره دلیل حذف دوره شبانه از دانشگاه خوارزمی گفت: عدم وجود متقاضی و داوطلب در این دوره باعث حذف آن شد.