اخبار


بکارگیری استادکاران و مربیان بدون مدرک دانشگاهی در دانشگاه پیام نوررئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه پیام نور گفت: تدوین آیین نامه "بکارگیری استاد کاران و مربیان بدون مدرک دانشگاهی" در دستور کار دانشگاه پیام نور قرار گرفت.
دکتر حیدر جهان‌بخش در خصوص برنامه دانشگاه پیام نور برای استادکارهای هنر و به کارگیری این افراد در دانشکده هنر گفت: در حال حاضر استاد کارهای هنر با دانشکده هنر پیام نور همکاری می کنند.
وی ادامه داد: ولی مشکلی که در رابطه با این استاد کارها با آن مواجهیم این است که برخی از این استاد کارها مدرک دانشگاهی ندارند و باید به وزارت ارشاد مراجعه کرده و مدرک صلاحیت هنری دریافت کنند، ولی برخی از این استاد کارها حاضر نمی شوند برای دریافت این مدرک به وزارت ارشاد مراجعه کنند و در صورت اصرار زیاد به این کار از ادامه همکاری با دانشگاه منصرف می شوند.
رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه پیام نور با بیان اینکه دانشگاه در دو گروه تربیت بدنی و هنر با این مشکل روبرو است، افزود: برای همین آیین نامه ای تحت عنوان "بکارگیری استاد کاران و مربیان بدون مدرک دانشگاهی" را برای بکارگیری استاد کار در گروه هنر و تربیت بندی پیشنهاد داده ایم هیات رئیسه نیز ابلاغ و عنوان کرده است که این آیین نامه نوشته شود تا به تصویب هیات رئیسه برسد.
 وی افزود: البته در تمام دانشگاه ها باید آموزش پروش، وزارت علوم یا وزارت ارشاد این استاد کارها را تایید کنند اما چون برخی از این افراد حاضر به مراجعه و دریافت صلاحیت مدرک هنری از این وزارت خانه ها نمی شوند ما مجبوریم یک روش هموار سازی و تعاملی را ایجاد کنیم .
جهان بخش ادامه داد: البته دانشجویان نیز نسبت به این مساله زیاد سخت نمی گیرند چون استاد کار با جاذبه آموزشی که دارند، دانشجویان را نیز جذب می کنند.
رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه پیام نور افزود: اما در شته مهندسی مانند معماری این کار را نمی توان انجام داد چون مثل گذشته کمبود استاد در این رشته وجود ندارد.
وی افزود: افرادی نیز با دانشکده هنر همکاری می کنند و دارای مدرک دکتری نیز هستند ولی هیات علمی نیستند و یک روز از روی انگیزش های خاص می خواهند با دانشگاه همکاری کرده و تدریس کنند که ما هم قبول می کنیم .