تحلیل سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1394 - رشته مديريت اجرایی

نظریه های عمومی مدیریت

با نگاهي دقيق به ترکيب سؤالات به اين نتيجه مي‌رسيم که از 35 سؤال مطرح شده، 12 سؤال آسان،11 سؤال متوسط و 12 سؤال سخت طرح شده بود. بنابراين داوطلباني که حداقل منابع لازم را مطالعه کرده بودند مي‌بايست به راحتي حدود 35 درصد کسب مي‌کردند و درصد پايين تر از 35 درصد براي اين آزمون قابل قبول نيست. همچنين کسب درصد 40 تا 50 درصد متوسط، 50 تا 65 درصدي خوب و 65 به بالا درصدي عالي محسوب مي‌شود. همچنين همانطور که انتظار مي‌رفت بيشترين سؤالات از فصول «مکاتب و نظريه‌هاي مديريت» و «ساختار و عوامل موثر بر آن» (از هر کدام 8 سؤال) طرح شد و 45 درصد سؤالات به مباحث موجود در اين فصول اختصاص يافت. به استثناي اين دو فصل ساير فصول به ميزان يکسان مورد توجه قرار گرفت؛ به اين ترتيب که 2 سؤال از «مفاهيم بنيادين مديريت»، 3 سؤال از «فرهنگ و سرمايه اجتماعي»، 2 سؤال از «قدرت، نفوذ و رهبري»، 2 سؤال از «برنامه ريزي و برنامه ريزي جامع» و 2 سؤال از فصل «تعارض» طرح شده بود و از هر يک از مباحث « مفاهيم سيستم» ، «هوش» ، «اسناد» و «کنترل» يک سؤال ارائه شد. از ساير مباحث نيز 4 سؤال مطرح شده بود. داوطلبان کنکور سراسري سال 94 با مطالعه کتاب تئوري هاي مديريت مدرسان شريف ميتوانستند به راحتي به 75 درصد سؤالات پاسخ دهند. نکته قابل ملاحظه درباره کنکور امسال ارائه سؤالات از منابع پراکنده و کمتر شناخته شده براي داوطلبان بوده است. در اين آزمون، 8 سؤال يعني حدود 23 درصد از منابع معمول طراحي نشده بود، بنابراين انتظار چنداني از داوطلبان وجود نداشت که بتوانند به اين سؤالات پاسخ دهند. در مجموع ميانگين داوطلبان در اين درس نسبت به سال گذشته به ميزان قابل ملاحظه‌اي کاهش خواهد يافت.

دانش مسائل روز

به نظر مي رسد با وجود آنکه تعداد سؤالات دانش مسائل روز در سال 94 نسبت به سال 93 از 30 به 25 سؤال کاهش يافته است، طرح سؤال از مباحث اقتصاد ، بازرگاني و حسابداري به قوت خود باقي است و اين بدان جهت است که يک مدير اجرايي لازم است نسبت به مباحث اقتصادي و بازرگاني و حسابداري آشنايي لازم داشته باشد. لازم به ذکر است يکي از سؤالات 93 از مبحث حسابداري با تغيير ظاهري در سال 94 تکرار شده است. سؤالات دانش مسائل روز 94 نسبت به 93، مفهومي تر شده است و از منابع متنوع تري سؤال طرح شده است. به گونه‌اي که براي برخي از سؤالات در ابتداي کار منبع مشخص و تعريف شده اي به ذهن نمي رسد . امسال نيز همچون سال گذشته، قانون هاي کشوري و تئوري هاي مديريت از منابع اصلي طرح سؤال بودند ولي به نظر مي‌رسد سؤالات مربوط به مبحث تئوري هاي مديريت نسبت به سال گذشته مفهومي تر و کاربردي تر مي باشد. لازم به ذکر است تعداد 13 سؤال از 25 سؤال، در آزمون‌هاي مدرسان شريف عيناً يا به شکل مشابه مطرح شده بود.

زبان فارسي

سؤالات زبان فارسي امسال مانند سال گذشته در نه بخش واژگان، املاء، معني و مفهوم، تاريخ ادبيات، آرايه‌هاي ادبي، ساختمان واژه، نوع جمله، گروه اسمي و ويرايش طرح شده بود. <br /> دو سؤال واژگان، دو سؤال املاء، 5 سؤال معنا و مفهوم، عيناً در كتاب زبان فارسي مدرسان شريف آورده شده بود، به طوري كه اگر داوطلب اين كتاب را مطالعه كرده باشد، به خوبي مي‌تواند به اين 9 سؤال پاسخ دهد. <br /> در مورد آرايه‌هاي ادبي نيز از آرايه‌هاي جناس، پارادوكس و استعاره سؤال شده بود كه داوطلب با سؤالات مشابه آن‌ها بارها در آزمون‌هاي آزمايشي روبه رو شده بود. <br /> سؤالات تاريخ ادبيات مشابه سال قبل با رويكرد توجه به متن كتاب‌ها به جاي نويسندگان طرح شده بود كه البته سؤال مطرح شده در اين زمينه مشكوك بود و به راحتي نمي‌شد يك پاسخ درست براي آن انتخاب نمود. <br /> در مبحث ويرايش نيز دو سؤال طرح شده بود كه يك سؤال مربوط به علايم هجاوندي و سؤال ديگر مربوط به ويرايش جملات بود كه با كمي تمرين در اين زمينه قابل پاسخ‌گويي بود. <br /> در مجموع مي‌توان گفت سؤالات نسبت به سال گذشته ساده‌تر بود و امسال احتمالاً شاهد افزايش درصدهاي داوطلبان در اين درس خواهيم بود.

زبان عمومي و تخصصي

سؤالات زبان رشته مديريت اجرايي مانند سال‌هاي گذشته از 30 تست اعم از 15 تست زبان عمومي و 15 تست زبان تخصصي تشکيل شده است. 10 تست زبان عمومي مربوط به واژگان عمومي بود که همگي آنها در کتاب "Barron`s 1100 Words You Need To Know" موجود است و با خواندن آن‌ها دانشجو مشکلي از بابت اين قسمت نخواهد داشت. 5 سؤال بعدي زبان عمومي مربوط به گرامر در قالب کلوز تست مي‌باشد که سطح آن نسبت به سال پيش تفاوتي نداشته است. براي زدن تست هاي اين قسمت بايد غير از دانش گرامر متن را نيز ترجمه کنيد. سطح کلي اين 15 تست نسبت به سال پيش تغييري نداشته است. <br /> سؤالات تخصصي از 3 متن مديريتي نسبتاً طولاني بوده است و سطح دشواري آزمون امسال نسبت به سال پيش 35 درصد افزايش يافته است که البته از دو جنبه مي توان اين افزايش سختي سؤالات را بررسي کرد: يکي اينکه متون امسال نسبت به سال پيش طولاني تر شده است و دوم اينکه کلمات تخصصي تر مديريتي در آزمون امسال بيشتر به کار برده شده است، به طوري که طراح از متون مديريتي سخت تري براي طراحي تست استفاده کرده است. البته درکتاب زبان تخصصي مديريت و مديريت اجرايي مدرسان شريف، اين نوع متون درک مطلب به ميزان مناسبي در آن گنجانده شده است تا شما داوطلبان در برخورد با متون نسبتاً طولاني بتوانيد آن‌ها را به خوبي پاسخ دهيد. <br /> توصيهاي که براي داوطلبان کنکور مديريت اجرايي سال آينده داريم اين است که به سمت متون تخصصي‌تر مانند بازاريابي،MBA، بازرگاني، دولتي و صنعتي برويد و از خواندن متون طولاني که در کتاب زبان تخصصي مدرسان شريف آورده شده است غافل نشويد.

تحلیل سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1394 - رشته MBA

استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه مديريت (GMAT)

در مجموع، سطح سؤالات GMAT در آزمون كارشناسي ارشد مجموعه مديريت اجرايي امسال را مي‌توان كمي آسان‌تر از سال گذشته دانست. تغيير فاحش در سؤالات GMAT كنكور امسال نسبت به سال گذشته طرح مجدد سؤالات مبتني بر «هوش و خلاقيت» بود. البته قابل ذكر است اين‌گونه سؤالات در سطحي آسان‌تر در سال‌هاي 91 و 92 طرح شده بودند، قبل از اين سالها، اينگونه سؤالات مطرح نشده بود. از طرفي مي‌توان سؤالات حل مسأله امسال را كمي وقت‌گيرتر از سال قبل، سؤالات كفايت داده‌ها را آسان‌تر، سؤالات استدلال منطقي را يكسان، درك‌مطلب را آسان‌تر و تصحيح جملات را يكسان دانست. از بين دانشجوياني كه به دليل شركت در آزمون‌هاي آزمايشي مدرسان شريف و يا مطالعه‌ي كتاب يا جزوات مؤسسه با بنده در ارتباط بوده‌اند (به وي‍ژه در گرايش MBA) درصدهاي حدودي 75 تا 85 گزارش شده است و از‌ آنجايي كه اين عزيزان به احتمال قوي جزو نفرات تك‌رقمي آزمون MBA امسال هم خواهند بود! پيش‌بيني مي‌كنم براي 10 نفر اول ميانگين درصدها در حدود 80 باشد و براي داوطلبان خوب و برتر گرايش اجرايي، درصدهايي در حدود 50 تا 60 منطقي به نظر برسد. از اشكالات مهم آزمون امسال مي‌توان به قسمت استدلال منطقي اشاره كرد كه به نظر يك سؤال (سؤال 49) بايد حذف شود. چرا كه در حين ترجمه و ضمن خط‌كشي در بعضي قسمت‌هاي متن اشكالي رخ داده است كه البته با كمي اغماض ميتوان از آن صرفنظر كرد. در پايان به داوطلبان سال آينده توصيه مي‌كنم كه در درس GMAT بايد تست‌هاي بسياري تمرين كنند تا در روز آزمون با تسلط كامل و سرعت بالا به سؤالات پاسخ دهند، همان‌طور كه در آزمون امسال مشاهده كرديد در صورتي كه رياضي بسيار آسان باشد، درس GMAT رتبه را تعيين مي‌كند (حتي اگر رياضي بسيار سخت هم باشد، باز هم GMAT رتبه را تعيين مي‌كند!) در ضمن مباحث نيز خيلي مشخص نيست، چون در آزمون كارشناسي ارشد 93 از هوش و خلاقيت سؤال زيادي طرح نشده بود در حالي كه در آزمون كارشناسي ارشد 94 تعداد اين سؤالات نسبتاً زياد بود.

رياضي عمومي 1 و 2

سؤالات رياضي آزمون كارشناسي ارشد 94 در رشته‌ي MBA، به معناي واقعي كلمه آسان بود!! و بسياري از سؤالات خصوصاً در بحث رياضي عمومي (1) در حد كنكور ديپلم به كارشناسي و حتي آسان‌تر از آن هم بود! مي‌توان گفت سؤالات امسال نسبت به سال قبل حداقل 15 درصد آسان‌تر بود. ضمن اينكه در آزمون امسال همانند سال قبل، 15 سؤال به رياضي عمومي (1) و 15 سؤال نيز به رياضي عمومي (2) اختصاص داشت. بيشترين حجم سؤالات مربوط به فصل توابع چند متغيره از رياضي عمومي (2) با 7 سؤال بود. از فصل انتگرال در رياضي عمومي (1) و آن هم صرفاً از مبحث «مشتق از انتگرال» 3 سؤال ساده طرح شده بود! از فصل اعداد مختلط همانند سال قبل 2 سؤال، از فصل تابع 1 سؤال بسيار ساده، از فصل مشتق و كاربرد مشتق 3 سؤال، از فصل حد 1 سؤال خيلي ساده، از فصل دنباله و سري 1 سؤال (برخلاف سال 93 كه 5 سؤال طرح شده بود!)، از فصل مختصات قطبي 1 سؤال بسيار ساده، از فصل انتگرال‌هاي چندگانه 5 سؤال، از فصل انتگرال‌گيري روي خط و سطح و مفهوم ديورژانس 4 سؤال، از فصل جبرخطي (ماتريس) 1 سؤال و در نهايت 1 سؤال ساده هم از محاسبه طول قوس كه بيشتر در رياضي عمومي (1) گفته مي‌شود طرح شده بود. متأسفانه 2 سؤال، سؤال 165 و 173 آزمون امسال صد در صد غلط طرح شده بودند كه بايد حذف شوند و در يك سؤال ديگر نيز بهتر بود در تايپ گزينه‌ها و يا حداقل نزديكي گزينه‌ها دقت بيشتري به خرج داده مي‌شد تا داوطلبان عزيز بي‌جهت اشتباه نكنند! به نظر من طرح سؤالات رياضي با اين وضعيت تفاوتي بين دانشجوي قوي و خوب و يا حتي تفاوتي بين دانشجوي متوسط و ضعيف ايجاد نمي‌كند و به نظرم طراحان سؤالات رشته‌‌هاي عمران و مكانيك بسيار بهتر و مناسب‌تر از طراح رشته MBA سؤال طرح مي‌كنند و در بين سؤالات آن‌ها نيز غلط كمتري وجود دارد!! در مورد اين آزمون خيلي تحليل و بررسي معني نمي‌دهد! و فكر مي‌كنم با وجود طرح سؤالات غلط و بودجه‌بندي نامناسب در اكثر مباحث (مثلاً 3 سؤال از فصل انتگرال و هر سه سؤال از «مبحث مشتق از انتگرال»!!) طراح و يا بازبين نهايي سؤالات رياضي امسال، نبايد ديگر اميدي براي حفظ جايگاه خود داشته باشد!! تا آن‌جايي كه از نتايج برخي داوطلبان قوي مدرسان شريف اطلاع دارم، درصدهاي احتمالي حدود 100، 95 و 91 حداقل براي 10 نفر اتفاق افتاده است و بنابراين پيش‌بيني من اين است كه ميانگين درس رياضي براي رتبه‌هاي تك‌رقمي امسال حداقل 90 باشد. البته اين موضوع با در نظر گرفتن حذف سؤالات غلط در نظر گرفته شده است.

زبان تخصصی

سؤالات زبان انگليسي سال 94(بهمن 93) نيز از 100 سؤال در قالب دستور زبان، واژگان، کلوز تست و درک مطلب تشکيل شده بود. به طور کلي درباره ميزان دشواري اين آزمون بايد گفت که سطح سؤالات نسبت به سال پيش حدود 20 تا 25 درصد سخت تر شده بود که جزئيات آن به شرح زير است: در مجموع، 35 سؤال به بخش دستور زبان اختصاص داشت که به دو صورت "سؤالات جاي خالي" (20سؤال) و "سؤالات تشخيص ايراد جمله" (15 سؤال) ارائه شده بود. بيشترين سؤالات به مبحث "عبارات وصفي" با 5 سؤال، مباحث "صفت" و "افعال مجهول" هرکدام 4 سؤال و مباحث "عبارات مقايسه اي"، "تطابق فعل و فاعل"، "حروف اضافه"، "اسم"و "وارونگي" هر کدام 2 سؤال را به خود اختصاص دادند و همچنين مباحث مربوط به "قيد"، "حشو"، "ساختار شرطي"، "زمان افعال"، "ساختار فعل"، "ساختار موازي"، "حروف ربط همپايه"، "عبارات اسمي"، "حرف تعريف"، "اسم موصول"، "حرف ربط" و در نهايت "اعداد ترتيبي و اصلي" 1 سؤال طراحي شده بود همان طور که بارها ذکر شده، هدف طرح سؤالات زبان انگليسي اين است که سطح زبان داوطلبان حداقل بايد بالاتر از سطح intermediate باشد. يعني شما بايد حتماً اين مرحله را پشت سر بگذاريد تا بتوانيد به خوبي از عهده زبان MBA برآييد. البته اين سطح در آزمون زبان انگليسي MBA در حال تغيير است اما حداقل سطح شما بايد گذراندن سطح (intermediate) باشد. بخش واژگان اين آزمون مطابق با سال هاي پيش، از 25 سؤال تشکيل شده بود که نسبت به سال گذشته آسانتر و استانداردتر بود. با تسلط کافي به لغات کتب504 absolutely Essential words و Essential words for TOEFL ميتوانستيد به بيش از 70 درصد از واژگان پاسخ دهيد، البته خواندن 1100 واژه در پاسخ به سؤالات واژگان نميتوانست بيتأثير باشد. بايد متذکر شد که شما در خواندن کتاب لغت حتماً تمام مترادف ها را نيز حفظ کنيد و از کنار خواندن مثال هاي آن به راحتي نگذريد. همين مهم باعث شده است که همه کلماتي که در کتاب زبان انگليسيMBA مدرسان شريف آمده است به همراه مترادف و مثال باشند و در كنار آن براي تثبيت بيشتر بعد از يکسري واژگان تعدادي تست به همراه پاسخ تشريحي آورده شده باشد. بخش کلوز تست از 15 تست تشکيل شده که بر خلاف سال پيش که در قالب دو متن کوتاه بود، امسال هر 15 تست از يک متن بازاريابي آورده شده است. بخش درک مطلب از 3 متن تشکيل شده است كه هر سه متن، مديريتي هستند. آزمون خودسنجي دوم و سوم کتاب زبان مدرسان شريف از اين نوع متون درک مطلب طراحي شده بود تا شما داوطلبان در برخورد با متون نسبتاً طولاني بتوانيد آن ها را به خوبي پاسخ دهيد. در نهايت 3 توصيه براي داوطلبان کنکور MBA سال آينده داريم: اول اينکه کليه تست هاي بخش دستور زبان کتاب مدرسان شريف را بخوانند و فقط به سؤالات ارشد سال هاي گذشته اکتفا نکنند. دوم اينکه لغات را همراه با تمام مترادف آنها حفظ کنند و از خواندن مثال مربوطه پرهيز نکند، زيرا مثال‌ها با نکته سنجي انتخاب شده است و توصيه سوم اينکه در کنار هر کتابي که براي زبان انگليسي MBA ميخوانيد حتماً زبان تخصصي مديريت و مديريت اجرايي به خصوص لغات تخصصي و تست هاي درک مطلب را به خوبي مطالعه كنيد

تحلیل سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1394 - رشته مهندسی برق

الكترومغناطيس

بسياري از داوطلبان درس الكترومغناطيس را براي كنكور ارشد مطالعه نمي‌كنند و از آن رد مي‌شوند. چه بسا سؤالاتي كه به راحتي و با مطالعه‌‌ي معمولي از اين درس قابل حل باشند. بنابراين دانشجو بايستي حداقل روي مباحث نسبتاً ساده‌تر اين درس سرمايه‌گذاري كند، كه اگر سؤال مربوط به اين بخش‌ها راحت بود، آن را پاسخ دهد. مثلاً در كنكور امسال، سؤالات 127، 129، 130، 131 و 133 به راحتي قابل پاسخ بودند، حيف است كه دانشجو در اين درس مهم حدود 40 درصد (4 سؤال) را از دست بدهد. سؤالات امسال نسبت به سؤالات سال 93 کمي محاسباتي‌تر و نکته‌اي تر بود. در هر صورت پاسخ دادن به سؤالات اين درس، نسبت به بقيه‌ي دروس براي داوطلبان كار مشكل‌تري است، كه با تمرين زياد و حل سؤالات كنكور سال‌هاي قبل مي‌توان تا حدود زيادي بر اين مشكل غلبه كرد. همچنين مشابه برخي از سؤالات امسال در كنكورهاي آزمايشي مؤسسه مدرسان شريف آمده بود، كه اين موضوع خود براي داوطلبان مؤسسه كمك‌كننده بوده است.

الکترونیک 1 و 2

بعد از کنکور درس الکترونيک در سال 88 که درجه سختي بالايي داشت، سبک سؤالات از سال 89 به بعد کمي متفاوت‌تر شد و اين روند را در سال‌هاي بعد نيز حفظ کرد. کنکور سال 94 هم خارج از اين روند نبوده است. به نظر مي‌رسد کسي که روش حل سؤالات الکترونيک طي 3، 4 سال اخير را به خوبي فرا گرفته باشد، با تقريب خوبي مي‌تواند به اکثر سؤالات اين درس پاسخ دهد. کنکور سال 94 در مقايسه با سال 93، به لحاظ سختي سؤالات، روي هم رفته اندکي تنزل پيدا کرده بود و غير از يک يا دو سؤال، الباقي سؤالات چالش برانگيز نبوده‌اند. کنکور 94 از معدود کنکور هايي بود که در آن از مبحث تقويت کننده هاي توان سؤالي مطرح نشده بود و آينه‌هاي جريان نيز سهم خاصي در سؤالات نداشتند و تنها به صورت غير مستقيم در يکي از سؤالات، دانش داوطلب در مبحث آينه جريان مورد سؤال قرار گرفته است. تقويت‌کننده‌هاي تفاضلي هم قطعاً يکي از مهم‌ترين مباحث در درس الکترونيک هستند که مطالعه اصولي آن‌ها را مي‌طلبد. در مجموع درس الکترونيک به عنوان يکي از دروس نسبتاً آسان کنکور به حساب مي‌آيد و مي‌توان به کسب درصد خوب از اين درس اميد داشت.

بررسي سيستم‌هاي قدرت 1

سؤالات درس بررسي سيستم‌هاي قدرت در سال 94 راحت‌تر از سال 93 بود. به طوري كه دانشجو با فهم مطالب درس به راحتي مي‌تواند درصدي بالاي 80 را در اين درس كسب كند. يكي از مهم‌ترين فصل‌هاي اين درس كه هر ساله بيشترين تعداد سؤال از آن مطرح مي‌شود، فصل «مدل و عملكرد خط انتقال» مي‌باشد كه در سال 94، هفت سؤال از آن مطرح شد. قسمت جالب توجه در سؤالات 94 اين بود كه همانند سال 93 و برخلاف اکثر سال‌ها، امسال از فصل شبكه‌هاي توزيع انرژي سؤالي داده نشد. در عين حالي كه سؤالات امسال بسيار ساده بود، اما در صورت عدم فهم مطالب توسط دانشجو از يک طرف و نگاه گذرا کردن به صورت سوال از طرف ديگر (به عنوان مثال دقت نکردن به واحد پارامتر‌هاي داده شده)، مي‌تواند مشكل به نظر برسد. اگر دقت شود مي‌بينيم كه اكثر سؤالات درس بررسي سيستم‌هاي قدرت در سال 94 به صورت پارامتري مي‌باشد و دانشجو بايستي فرمول‌هاي اوليه‌ي درس را براي پاسخ‌گويي به اين گونه سؤالات در نظر داشته باشد.

تجزيه و تحليل سيستم‌ها

اين درس، انواع سيگنال‌ها و سيستم‌ها، خواص و ابزار کار با آنها و تحليل آنها را معرفي مي‌کند و به همين دليل تمرکز سؤالات بر روي همين خواص و ابزارهاست و کمتر سؤالات مفهومي به چشم مي‌خورد. از آن جهت که اين ابزارها در عين شباهت، تفاوت زيادي با يکديگر داشته و نيز حجم زيادي از خواص را دارند، پيدا کردن مهارت، سرعت و دقت در بکارگيري و حل مسائل مربوط به آنها در کنکور نيازمند صرف وقت نسبتاً زيادي براي مطالعه و کار کردن با آنها است. براي مثال در کنکور سراسري سال 93 حل برخي از سؤالات مربوط به تبديل Z و تبديل فوريه سيگنال‌هاي گسسته در زمان، فقط با تسلط بسيار زياد بر روي فرمول‌ها و خواص، غير ممکن مي‌باشد. در سؤالات امسال هيچ سؤالي نبود كه بسيار دشوار باشد و دانشجو قادر به پاسخ‌گويي نباشد، اما به طور كلي در كنكور امسال سؤالات در سطح پايين‌تري نسبت به سال گذشته قرار داشتند. تمام سؤالات نيازمند به محاسبه بودند و سؤالي كه فقط بتوان بدون حل به جواب رسيد وجود نداشت. به همين دليل پيشنهاد مي‌شود براي كنكور حتماً تمام مباحث مربوط به اين درس خوانده شود تا با تسلط كافي با سؤالات روبه رو شويد.

ریاضیات (آمار و احتمال ، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی)

اين درس شامل 12 سؤال مي باشد و مباحث موجود در اين درس تا حد زيادي مستقل از يکديگر مي‌باشند يعني مي‌توان به صورت انتخابي يک بخش را بدون توجه به بخش ديگر براي خواندن انتخاب کنيم و به سؤالات آن پاسخ بدهيم. دقت در مطالب بيان شده در اينجا مي‌تواند ديد کلي به داوطلب براي يافتن مباحثي که بيشتر از آن‌ها سؤال مطرح مي‌شود بدهد و باعث مي‌شود با مطالعه مباحث کمتر به درصد متوسطي دست پيدا کند، اما براي دستيابي به درصد بالا بايد به تمامي مباحث دقت شود. در کل مي‌توان گفت سطح سؤالات از سال قبل يعني سال 93 بالاتر بوده است و سخت‌تر از سال قبل بوده است. در سال‌هاي اخير سؤالات مطرح شده درس آمار که شامل دو تست مي‌باشد با استفاده از مطالب بسيار ساده و متداول قابل حل است، يعني با اطلاعات قبل از دانشگاه نيز مي‌توان يک تست مربوط به اين درس را به راحتي پاسخ داد. اما به نظر مي‌رسد بسياري از داوطلبين يک موضع اشتباه در مورد اين درس اتخاذ مي‌کنند (حذف درس از برنامه) که به نظر مي‌رسد بايد اصلاح شود. بر خلاف سال 93 که در درس معادلات ديفرانسيل 3 سؤال مطرح شده بود، امسال 4 سؤال در اين درس مطرح شد که يک سؤال مانند سال قبل از مبحث رونسکين مطرح شد. در سال 94 ازمبحث سري‌هاي تواني نيز دو سؤال مطرح شد در صورتي که در سال 93 به اين مبحث توجهي نشده بود پس به نظر مي‌رسد داوطلب براي پاسخ‌گويي مناسب به سؤالات بايد تمامي سر فصل‌ها را در نظر داشته باشد. يک سؤال هم از مبحث معادلات اويلر مطرح شد که سؤال نسبتاً راحتي بوده است. در سال 94 درس رياضي مهندسي 6 سؤال مطرح شد اين سؤالات شامل يک سؤال از مباحث انتگرال فوريه، مشابه سال 93 سه سؤال از معادلات مشتقات جزئي و شرايط مرزي و در نهايت دو سؤال از قسمت انتگرال مختلط و قضيه‌ي مانده‌ها هستند ذکر اين نکته که يک سؤال انتگرال مختلط عيناً حتي بدون تغيير در گزينه‌ها سؤال 30 صفحه‌ي 197 کتاب رياضي مهندسي مدرسان شريف مي‌باشد قابل توجه است، ضمن اينكه باقي سؤالات نيز شبيه آن در كتاب مدرسان به وفور ديده مي‌شود، همچنين 2 سؤال با استفاده از روش‌هاي تستي كتاب بدون دخالت دست، ظرف كمتر از 1 دقيقه قابل حل بود. در سال 94 برخلاف سال 93 سؤالي از قسمت نگاشت‌ها مطرح نشد.

سیستم‌های کنترل خطی

سؤالات درس سيستم‌هاي کنترل خطي در سال‌هاي اخير بسيار مفهومي شده‌اند و عملاً سؤالات محاسباتي به ندرت در آزمون‌هاي سال‌هاي اخير ديده مي‌شود. در سال 94 نيز سؤالات مفهومي زيادي طرح شده‌اند. در ادامه نگاهي گذرا به سؤالات طرح شده در آزمون 94 خواهيم داشت. با نگاهي اجمالي به سؤالات در مي‌يابيم که: 1- سؤال 55 به نوعي مشابه سؤالاتي است که در سال‌هاي مختلف کنکور طرح شده است و با موضوع يافتن تابع تبديل سيستم از روي بلوک دياگرام آن ارتباط دارد. 2- سؤال 56 اگر نکته ي آن را قبل از آزمون بدانيد راحت و در غير اين صورت استدلال رياضي سنگيني براي حل آن وجود دارد و زمان بر است.اين تست مربوط به جدول راث است. 3- سؤال 57 محاسباتي و دقتي است و مربوط به مکان هندسي ريشه ها است و آن را تستي قابل حل مي توان به حساب آورد. 4- سؤال 58 محاسباتي و دقتي است و مربوط به شناحت نوع سيستم و پايداري و نکات پايداري‌ها است و آن تستي را قابل حل مي توان به حساب آورد. 5- سؤال59 محاسباتي و دقتي است و مربوط به سيستمهاي مکانيکي و سيستم مرتبه دو و خواص آن است و آن را تستي قابل حل مي توان به حساب آورد. 6- سؤال 60 مربوط به پايداري و خطاي حالت ماندگار و پايداري داخلي است و تستي دقتي و قابل حل است. 7- سؤال61 مفهومي و بسيار دشوار است . 8- سؤال 62 مربوط به پايداري سيستم مرتبه 2 و تستي قابل حل است . 9- سؤال 63 مربوط به مکان هندسي ريشه‌ها و مجانب و مرکز ثقل آن است و تستي به شدت مفهومي به حساب مي‌آيد و پاسخ به آن دشوار است. 10- سؤال 64 مربوط به کنترل کننده‌ها است و تستي سخت و مفهومي به حساب مي‌آيد. 11- سؤال 65 نيز مربوط به کنترل‌کننده و تستي سخت به حساب مي آيد. 12- سؤال 66 نيز بسيار سخت و مربوط به پاسخ فرکانسي و تشخيص دياگرام صفر و قطب حلقه باز و بررسي پايداري حلقه بسته است و بسيار مفهومي و دقتي مي‌باشد. به طور کلي سؤالات آزمون 94، بسيار سخت و مفهومي و دقتي است و کساني مي توانند به بخشي از اين سؤالات پاسخ دهند که بسيار مفهومي خوانده باشند و سؤالات محاسباتي آن نيز يا نکته اي در بر دارد و يا طولاني است.

ماشین‌های الکتریکی

به نظر مي‌رسد که در سال 94 سؤالات درس ماشينهاي الکتريکي تا حد زيادي مفهومي شده‌اند. مانند سال 93 از بخش اول يعني مدارهاي معناطيسي سؤالي به طور مستقيم طرح نشده است، اگرچه فهم و يادگيري درست آن بدون شک براي حل سؤالات فصل دوم (تبديل انرژي) لازم مي‌باشد. از بخش دوم در هر سال 2 سؤال مطرح شد که در سال 94 سؤالات بيشتر محاسباتي بوده و از مفهومي بودن کمي خارج شده اند. بارم بندي تعداد سؤال از هر بخش مانند سال 93 است با اين تفاوت که در سال 94 يکي از سؤالات ترانسفورماتور جاي خود را به مبحث ماشينهاي جريان مستقيم داده است؛ يعني4 سؤال از بخش ماشينهاي جريان مستقيم و 3 سؤال از ترانس (برعکس سال 93). همين امر باعث شد تا طراحان بجاي آوردن سؤالات محاسباتي در اين بخش(ماشين‌هاي جريان مستقيم)، مفهوم را چاشني کار کنند. لذا سؤالات اين بخش علاوه بر نياز آشنايي به فرمولها، لازم بود تا دانشجو مفهوم را به خوبي فرا گرفته باشد. بخش ترانسفور را شايد بتوان تنها بخش تشابه ميان دو سال متوالي دانست. همان‌طور که در بالا ذکر شد تعداد سؤالات اين بخش نسبت به سال قبل يکي کمتر شده است ليکن سطح سؤالات چه از نظر مفهومي و چه از نظر محاسباتي با تقريب خوبي، يکسان ميباشند. فصل آخر نيز که مربوط به مبحث ماشينهاي القايي است، در سال 94 کمي به سختي سؤالاتش افزوده شده است. ذکر اين نکته نيز خالي از لطف نيست که هر دو سال 93 و 94 يک سؤال تقريباً حفظي- مفهومي داشتهاند. (اگرچه بخش حفظي آن را مي‌توان به نوعي مفهومي مطالعه کردن مطلب دانست.) در نهايت، ميتوان ارزيابي سؤالات ماشينهاي الکتريکي در اين درس را اينگونه بيان کرد که سؤالات نسبت به سال پيش (سال 93) مفهومي‌تر شده و به سختي سؤالات کمي افزوده شده است. با اين روند لازم است دانشجويان به نحوهي مطالعه خود دقت داشته و مطالب را به طور مفهومي فراگيرند.

مدارهای الکتریکی

در سال 94 برخلاف سال 93 سؤالات به خوبي هرچه تمامتر ميان مباحث مختلف پخش شده بودند و تنها بخشي که از آن سؤال طرح نشد بخش گراف و دوگان بود که در سال قبل يعني سال 93 يک سؤال از آن آمده بود. (اگرچه بايد دانست مفهوم گراف به طور غيرمستقيم مي‌تواند در بعضي جاها وارد حل سؤالات مربوط به مبحث معادلات حالت شود). برخلاف سال قبل، در سال 94 از بخش اول يک سؤال طرح شد. بخش دوم يعني مدارهاي مرتبه اول از مبحثهاي مهم درس مدار است و دانش به اين فصل و روند حل سؤالات آن، کمک زيادي به حل مسايل مرتبه دوم و مدارهاي ترکيبي سلف و خازن و مقاومت و ... ميکند. طراحان نيز از اين مهم غافل نمانده و در هر دو سال يک سؤال از 12 سؤال اين درس را به اين فصل اختصاص داده و همچنين سطح سختي سؤال را ميتوان گفت کمي زياد کردهاند. از بخش مدارهاي مرتبه دوم نيز يک سؤال آمد. در بخش حالت دايمي سينوسي تعداد سؤالات از 2 به 1 کاهش يافت و سطح سختي سؤال نيز متوسط باقيماند. از بخشهاي ديگر که متوسط ماندند و در سطح سؤالات آنها تغييري داده نشده است ميتوان به فصل تزويج و مدارهاي غيرخطي اشاره کرد. معادلات حالت در سال 94 کمي پيچيدهتر و محاسباتي تر مطرح شد و از مفهوم مسير حالت در آن استفاده شد. بخش لاپلاس و تابع شبکه و فرکانس طبيعي نيز مانند مبحث مدار مرتبه اول از بخش-هاي بسيار مهم است چرا که بسياري از سؤالات مدار مرتبه اول، مرتبه دوم و ... را ميتوان با داشتن علم به تبديل لاپلاس حل نمود. حتي در اين مبحث نيز بارم بندي سؤالات در سال 94 رعايت شده و از هر زيرمبحث مذکور يک سال طرح شد که به طور متوسط مي‌توان گفت سؤالات دشواري بودند. از قضاياي شبکه نيز بر خلاف سال گذشته يک سؤال مطرح شد که مفهومي و دشوار بود. از فصل شبکه دو دريچه نيز مانند سال قبل تنها يک سؤال آمد و سطحش متوسط بود ليکن ميتوان گفت مفهومي نيز بود. به طور کلي شايد بتوان سؤالات اين درس در سال 94 را سخت دانست. رعايت بارم‌بندي سؤالات و اختصاص دادن به فصول مختلف و افزايش سطح سختي سؤالات و اضافه کردن مفهوم و دانش مداري به چند سؤال از مهمترين ويژگي-هايي است که ميتوان در سؤالات اين درس در سال 94 مشاهده کرد. پخش کردن يکنواخت سؤالات ميان مباحث مختلف و موارد مذکور نشان ميدهد که دانشجو نه تنها بايد تمام مباحث را مطالعه کنند، به علاوه نياز هست که براي خواندن و يادگيري مطالب وقت کافي گذاشته و از مطالب به صورت سطحي عبور نکنند. حل سؤالات مختلف در اين درس از ملزومات آن است که بايد بدان توجه شده تا نقاط ضعف مفهومي نخواندن مشخص شود

زبان تخصصي

زبان تخصصي از جمله درس‌هاي مشترک بين تمام گرايش‌هاي برق مي‌باشد که در دفترچه‌ي اول سؤالات 16 تا 30 را به خود اختصاص مي‌دهد. در سال 94، تنها سه متن داده شد که از لحاظ دشواري لغات همانند سال‌هاي گذشته بود و مي‌شد با کمي تمرين و آشنايي با متون تخصصي برق به راحتي به سؤالات پاسخ داد. با توجه به اين که پاسخ به سؤالات زبان تخصصي براي دانشجوياني که از پايه‌ي لغات خوبي برخوردار نيستند بسيار راحت‌تر از پاسخ به سؤالات زبان عمومي است، لذا اين درس خوبي مي‌تواند در افزايش تراز و نمره‌ي کل به اين دسته از داوطلبان کمک نمايد. در سال 94 نيز همانند سال‌هاي گذشته اين درس شامل 15 سؤال بوده که با توجه به حجم متن‌ها و زمان کم نياز به مهارت و تمرين قبلي براي پاسخ‌دهي به سؤالات احساس مي‌گردد. از لحاظ دشواري سؤالات آزمون سال گذشته در سطح متوسط بوده است. از مجموع 15 سؤال 6 سؤال از لغات تخصصي و عمومي بوده برخلاف پارسال که 2 سؤال از لغات مطرح شده بود. سؤالات متون کاملاً روتين بوده و پيچيدگي خاصي نداشتند. همچنين براي پاسخ‌گويي به متون زبان تخصصي اصل بر آشنايي شما با متن و مطالب ارائه شده در آن نبوده بلکه هدف سنجش مهارت‌هاي درک مطلب شما مي‌باشد. براي پاسخ‌گويي به سؤالات مربوط به متن‌ها در زمان کم داوطلبان نياز به آشنايي با متون تخصصي برق، تمرين و افزايش مهارت‌هاي

تحلیل سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1393 - رشته مدیریت اجرایی

دانش مسائل روز

سؤالات امسال نسبت به سال گذشته از نظر بودجه‌بندي تفاوت‌هاي بسياري داشت. از سه مبحث جديد قانون بيمه، ماليه عمومي و مباحث مديريت دولتي که در کتاب مدرسان به صورت جداگانه وجود نداشتند، اما در آزمون‌هاي مدرسان از آن‌ها سؤال داشتيم و در آزمون امسال نيز سؤال مطرح شده بود. همچنين مبحث جديدي که سؤال‌هاي زيادي از آن مطرح شده بود، قانون خدمات کشوري بود که با توجه به اضافه شدن اين بخش به کتاب رفتار سازماني دکتر آرين قلي‌پور محتمل بود. در درس تئوري مديريت يا دانش مسائل از آن سؤال بيايد. نکته مهم در اين ميان مطرح شدن سؤالاتي از عناوين امتحاني کد 1142 يعني مجموعه مديريت است. براي مثال سؤال‌هاي کارآفريني، ماليه عمومي، مديريت دولتي و بازاريابي از اين دست هستند که امسال تعداد زيادي را به خود اختصاص داده بودند. نکته ديگر که داوطلبان سال‌هاي آينده بايد به آن توجه کنند، مطالعه تمام قوانيني است که به نوعي به رابطه کارمند و کارفرما يا کارگر و کارفرما اشاره دارند. مانند سال گذشته سؤال‌هاي زيادي بودند که نمي‌توان مطمئن بود که از چه مرجعي مطرح شده‌اند، اما مطالعه کتاب‌هاي مدرسان شريف، مديريت عمومي الواني، مباني مديريت و سازمان رضاييان با توجه به بودجه‌بندي امسال باز هم به داوطلبان توصيه مي‌گردد

زبان فارسي

ادبيات فارسي کنکور مديريت اجرايي داستان پرماجرايي داشته است، هدف اين درس ابتدا آشنايي مديران آينده با درک زبان فارسي و کاربرد آن در رشته مديريت بود، تا مبادا بعدها در نگارش، اشتباهي دستوري يا املايي مرتکب شوند. سؤالات آزمون در زمان آغاز شکل‌گيري اين درس وقتي که کنکورMBA و مديريت اجرايي هنوز از هم تفکيک نشده بود، بيشتر به بخش‌هايي مثل ويرايش و درک مطلب مي‌پرداخت و به دانش عمومي داوطلب در درک زبان فارسي بسنده مي‌کرد و براي پاسخ دادن به تست‌ها شما نياز چنداني به داشتن دانش تخصصي ادبيات فارسي نداشتيد. اما بعد از مدتي اين گونه سؤالات به شکلي در درس جي‌مت آورده شد و نيز حيات خود را به شکل ديگري در درس «درک متون مديريت به زبان فارسي» دانشگاه آزاد ادامه داد. تا ادبيات فارسي گروه مديريت اجرايي کنکور سراسري شکلي تخصصي‌تر به خود بگيرد. از آنجا که منبع اعلام شده براي زبان فارسي کتاب‌هاي دبيرستان است، طي سال‌هاي اخير سؤالات آزمون ارشد شباهت زيادي به سؤالات ادبيات کنکور کارشناسي پيدا کرده است، تا آنجا که برخي سال‌ها شاهد سؤالات تکراري کنکور سراسري در آزمون اجرايي بوده‌ايم. طي سه تا چهار سال اخير بودجه‌بندي مباحث مختلف تقريباً به ثبات رسيده است، و بر اين اساس زبان فارسي اجرايي را مي‌توان شامل سه بخش دانش‌هاي عمومي ادبيات، دستور زبان فارسي و درک معاني و مفهوم دانست، که تقريباً از هرکدام به طور مساوي 8 يا 9 تست طرح مي‌شود. بخش دانش‌هاي عمومي شامل دو تا سه سؤال واژگان، دو تا سه سؤال املا، دو سؤال تاريخ ادبيات، دو سؤال آرايه‌هاي ادبي مي‌باشد، مهم‌ترين منبع پاسخ به اين سؤالات واژه‌نامه‌هاي کتاب‌هاي ادبيات دبيرستان مي‌باشد. بخش دستور زبان فارسي را نيز مي‌توان به پنج قسمت شمارش تکواژها و واژه‌ها، تشخيص ساختمان واژه، تشخيص نوع جمله، شناسايي اجزاء گروه اسمي و ويرايش تقسيم‌بندي کرد. تعداد تست‌هاي طرح شده از هر کدام از اين قسمت‌ها طي سال‌هاي اخير متغير بوده است، اما به خصوص در کنکور سال 93 روند به اين شکل بوده که سعي شده تمامي قسمت‌هاي دستور زبان پوشش داده شود، داوطلباني که در آزمون‌هاي آزمايشي مدرسان شريف شرکت کرده بودند، تقريباً با تمامي مباحث دستوري و توضيح تفصيلي آن مبحث لااقل يک بار مواجه شده بودند، بودجه‌بندي دقيق سؤالات طي دو سال اخير در جدول تحليل آزمون به تفصيل آورده شده است. تسلط به تست‌هاي کتاب زبان فارسي سال سوم دبيرستان که در کنکور کارشناسي از آن سؤال طرح مي‌شود، مي‌تواند کمک بزرگي براي پاسخ به اين گونه تست‌ها باشد. در نهايت بخش معني و مفهوم که تشابه معنايي بين چند بيت را از داوطلب مي‌پرسند، يا بخشي از يک نثر داده مي‌شود و معناي آن خواسته مي‌شود، براي پاسخ دادن به تست‌هاي اين بخش بايد به معاني کليه بيت‌ها و نثرهاي دشوار کتاب‌هاي فارسي دبيرستان و نيز کتاب ادبيات فارسي پنج استاد مسلط باشيد. طبق بررسي‌هاي آماري انجام شده بر روي کارنامه 600 داوطلب، که در همايش‌هاي تخصصي قبولي در کنکور مؤسسه مدرسان شريف ارائه شد، درصدهاي بالاي درس ادبيات، براي داوطلباني که ميانه خوبي با رياضيات ندارند مي‌تواند تا حدودي ضعف در قسمت حل مسأله و کفايت داده جي‌مت را جبران کند، و البته از آن سو نيز بي‌توجهي به اين درس مي‌تواند به شکل قابل توجهي باعث افزايش رتبه و بي‌نتيجه ماندن زحمات داوطلب در ساير درس‌ها شود

نظريه‌هاي عمومي مديريت

سؤالات نظريه‌هاي عمومي مديريت کنکور مديريت اجرايي سال 93 همانند سؤالات چند سال اخير، از منابع متداول طراحي شده بود. همچنين سطح سؤالات کمي ساده‌تر از سال 92 بود. در مقايسه با سال 92 به مباحث مربوط به رفتار سازماني (مانند ادراک، ارتباطات و رهبري) اهميت کمتري داده شده و در مقابل، به نظريه‌ها و مکاتب مديريت توجه بيشتري شده بود. همانند سال 92 امسال نيز مباحث مربوط به ساختار سازماني (انواع و عوامل مؤثر بر آن) بيشترين سؤالات را داشته است. از 30 سؤال مطرح شده در اين درس، مبحث ساختار سازماني 7 سؤال را به خود اختصاص داده بود كه بيشترين تعداد سؤالات را داشت. بعد از آن نظريه‌ها و مكاتب مديريت 4 سؤال و استراتژي 3 سؤال را به خود اختصاص داده بودند. از مباحث قوانين مديريتي، تصميم‌گيري و مباحث متفرقه هر كدام 2 سؤال آمده بود و از بقيه مباحث كه در تشريح جدولي به آن‌ها اشاره شد، هر كدام يك سؤال آمده است. بنابراين مي‌توان گفت، کتاب مديريت عمومي دکتر الواني و تئوري سازمان استيفن رابينز، هر يک منبع طرح بيش از يک سوم سؤالات بوده‌اند. کتاب تئوري مديريت مدرسان شريف و دکتر رضائيان نيز بيشترين تعداد سؤال را دارا بودند

استعداد و آمادگي تحصيلي (GMAT)

سؤالات اين درس در آزمون كارشناسي ارشد 93 به لحاظ تعداد و بودجه‌بندي بخش‌هاي مختلف، هيچ تغييري نداشت و مانند ساليان اخير 10 سؤال به حل مسئله، 10 سؤال به استدلال منطقي، 10 سؤال به كفايت داده‌ها، 5 سؤال به درك مطلب و 5 سؤال به تصحيح جملات اختصاص يافته بود. در مجموع سطح سؤالات امسال را مي‌توان همانند سال گذشته دانست. در آزمون امسال به غير از چند غلطي كه وجود داشت، تغيير فاحش ديگري كه نسبت به آزمون‌هاي كارشناسي ارشد 92 و 91 مي‌توان گفت، عدم طرح سؤالات از مبحث «هوش و خلاقيت» بود كه اتفافاً در دو سؤال اخير بخشي ثابت از سؤالات حل مسأله را به خود اختصاص داده بود. به طور كلي سؤالات حل مسأله نسبتاً سخت، سؤالات كفايت داده‌ها متعادل، سؤالات استدلال منطقي ساده (البته با صرف‌نظر از سؤالات اشكال‌دار!)، سؤالات درك مطلب ساده و تا حدي متوسط و سؤالات تصحيح جملات را مي‌توان متوسط و يا حتي ساده قلمداد كرد. از بين دانشجوياني كه به واسطه‌ي شركت در آزمون‌هاي آزمايشي مدرسان شريف و يا مطالعه‌ي كتاب‌هاي اينجانب با بنده ارتباط داشته‌اند (در گرايش MBA ) درصدهاي حدودي 82، 79، 78، 75 و 74 را گزارش نموده‌اند و از آن‌جايي كه به احتمال زياد اين دوستان جزو تك رقمي‌هاي آزمونMBA امسال خواهند بود، براي 10 نفر برتر داوطلبان امسال ميانگين درصدها در حدود 70 تا 75 (و شايد هم كمتر!) پيش‌بيني مي‌شود و براي داوطلبان خوب گرايش اجرايي درصدهايي در حدود 45 تا 55 منطقي به نظر مي‌رسد. از اشكالات مهم آزمون امسال مي‌توان به قسمت استدلال منطقي اشاره كرد كه دو سؤال اشكال دار در آن وجود داشت يك سؤال كه قطعاً بايد حذف شود، چون غلط ترجمه شده است و مي‌توان گفت هيچ‌كدام از گزينه‌ها با شرايط فعلي سؤال نمي‌توانند صحيح باشند و يك سؤال كه اتفاقاً تعداد گزينه‌هاي صحيح آن از يك مورد بيشتر است!! كه البته براي اين سؤال با كمي اغماض مي‌توان حكم داد، سؤال حذف نشود! (متأسفانه اين سؤال هم اشكال ترجمه داشت!) در قسمت كفايت داده‌ها نيز يك سؤال داراي ابهام بود كه البته نمي‌توان ابهام آن را دليلي براي حذف سؤال تصور كرد و بالاخره در قسمت تصحيح جملات در يك سؤال دو گزينه صحيح به نظر مي‌رسيد. البته در اين بخش هر 4 سؤال ديگر به راحتي با توجه به مطالب كتاب GMAT چاپ جديد قابل پاسخ‌گويي بودند. در پايان به داوطلبان سال آينده توصيه مي‌كنم در درس GMAT تعداد تست‌هاي زيادي را مرور كنند، تا در روز آزمون غافلگير نشوند. داوطلبان كارشناسي ارشد مجموعه مديريت اجرائي بايد توجه كنند فرم طرح سؤال در GMAT ممكن است از سالي به سالي ديگر تغيير كند (مثلاً در آزمون سال قبل 3 سؤال از 10 سؤال حل مسأله به «هوش و خلاقيت» اختصاص داشت در حالي كه در آزمون امسال از اين مبحث هيچ سؤالي مطرح نشده بود!) البته اين كه مباحث اين درس تغيير كند اتفاق نخواهد افتاد، اما اينكه از مبحثي سؤال طرح نشود و از مبحثي چند سؤال طرح شود، اتفاقي است كه احتمال اتفاق افتادنش وجود دارد.

تحلیل سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1393 - رشته MBA

استعداد و آمادگي تحصيلي (GMAT)

سؤالات اين درس در آزمون كارشناسي ارشد 93 به لحاظ تعداد و بودجه‌بندي بخش‌هاي مختلف، هيچ تغييري نداشت و مانند ساليان اخير 10 سؤال به حل مسئله، 10 سؤال به استدلال منطقي، 10 سؤال به كفايت داده‌ها، 5 سؤال به درك مطلب و 5 سؤال به تصحيح جملات اختصاص يافته بود. در مجموع سطح سؤالات امسال را مي‌توان همانند سال گذشته دانست. در آزمون امسال به غير از چند غلطي كه وجود داشت، تغيير فاحش ديگري كه نسبت به آزمون‌هاي كارشناسي ارشد 92 و 91 مي‌توان گفت، عدم طرح سؤالات از مبحث «هوش و خلاقيت» بود كه اتفافاً در دو سؤال اخير بخشي ثابت از سؤالات حل مسأله را به خود اختصاص داده بود. به طور كلي سؤالات حل مسأله نسبتاً سخت، سؤالات كفايت داده‌ها متعادل، سؤالات استدلال منطقي ساده (البته با صرف‌نظر از سؤالات اشكال‌دار!)، سؤالات درك مطلب ساده و تا حدي متوسط و سؤالات تصحيح جملات را مي‌توان متوسط و يا حتي ساده قلمداد كرد. از بين دانشجوياني كه به واسطه‌ي شركت در آزمون‌هاي آزمايشي مدرسان شريف و يا مطالعه‌ي كتاب‌هاي اينجانب با بنده ارتباط داشته‌اند (در گرايش MBA ) درصدهاي حدودي 82، 79، 78، 75 و 74 را گزارش نموده‌اند و از آن‌جايي كه به احتمال زياد اين دوستان جزو تك رقمي‌هاي آزمونMBA امسال خواهند بود، براي 10 نفر برتر داوطلبان امسال ميانگين درصدها در حدود 70 تا 75 (و شايد هم كمتر!) پيش‌بيني مي‌شود و براي داوطلبان خوب گرايش اجرايي درصدهايي در حدود 45 تا 55 منطقي به نظر مي‌رسد. از اشكالات مهم آزمون امسال مي‌توان به قسمت استدلال منطقي اشاره كرد كه دو سؤال اشكال دار در آن وجود داشت يك سؤال كه قطعاً بايد حذف شود، چون غلط ترجمه شده است و مي‌توان گفت هيچ‌كدام از گزينه‌ها با شرايط فعلي سؤال نمي‌توانند صحيح باشند و يك سؤال كه اتفاقاً تعداد گزينه‌هاي صحيح آن از يك مورد بيشتر است!! كه البته براي اين سؤال با كمي اغماض مي‌توان حكم داد، سؤال حذف نشود! (متأسفانه اين سؤال هم اشكال ترجمه داشت!) در قسمت كفايت داده‌ها نيز يك سؤال داراي ابهام بود كه البته نمي‌توان ابهام آن را دليلي براي حذف سؤال تصور كرد و بالاخره در قسمت تصحيح جملات در يك سؤال دو گزينه صحيح به نظر مي‌رسيد. البته در اين بخش هر 4 سؤال ديگر به راحتي با توجه به مطالب كتاب GMAT چاپ جديد قابل پاسخ‌گويي بودند. در پايان به داوطلبان سال آينده توصيه مي‌كنم در درس GMAT تعداد تست‌هاي زيادي را مرور كنند، تا در روز آزمون غافلگير نشوند. داوطلبان كارشناسي ارشد مجموعه مديريت اجرائي بايد توجه كنند فرم طرح سؤال در GMAT ممكن است از سالي به سالي ديگر تغيير كند (مثلاً در آزمون سال قبل 3 سؤال از 10 سؤال حل مسأله به «هوش و خلاقيت» اختصاص داشت در حالي كه در آزمون امسال از اين مبحث هيچ سؤالي مطرح نشده بود!) البته اين كه مباحث اين درس تغيير كند اتفاق نخواهد افتاد، اما اينكه از مبحثي سؤال طرح نشود و از مبحثي چند سؤال طرح شود، اتفاقي است كه احتمال اتفاق افتادنش وجود دارد.

رياضي عمومي 1 و 2

تعداد سؤالات رياضي عمومي در آزمون كارشناسي ارشد 93 مانند ساليان گذشته 30 سؤال بود. به‌طور كلي مي‌توان سؤالات اين سال را در حدود 10درصد آسان‌تر از آزمون كارشناسي ارشد 92 و تقريباً هم تراز با سؤالات آزمون‌هاي سال‌هاي90 و 91 دانست. به‌ لحاظ بودجه‌بندي 15 سؤال به رياضي (1) و 15 سؤال به رياضي (2) اختصاص يافته بود. بيشترين حجم سؤالات به فصل «توابع چند متغيره» از رياضي عمومي (2) اختصاص يافته بود كه 7 سؤال از اين فصل طرح شده بود. همچنين در آزمون امسال از فصل دنباله سري 5 سؤال از فصل انتگرال 4 سؤال، از فصل كاربرد انتگرال 1 سؤال، از فصل اعداد مختلط 2 سؤال، از فصل انتگرال‌هاي دوگانه و سه‌گانه 4 سؤال، از فصل انتگرال‌گيري روي سطح و خم 3 سؤال، از فصل كاربرد مشتق (رياضي 1) 3 سؤال، و از فصل توابع برداري 1 سؤال، مطرح شده بود. در اين آزمون از فصل «صرفاً مشتق» در رياضي (1) و جبرخطي از رياضي (2) هيچ سؤالي مطرح نشده بود. همچنين مانند سال قبل از فصل مختصات قطبي و تابع نيز هيچ سؤالي طرح نشده بود! و برخلاف روال ساليان گذشته كه همواره از فصل حد و پيوستگي سؤال مطرح مي‌شد، امسال هيچ سؤالي از اين فصل طرح نشده بود! به نظر بنده آزمون امسال كمي غيراستاندارد بود، چون به غير از ايرادات ذكر شده (عدم تناسب در بودجه‌بندي سؤالات) مثلاً دو سؤال تقريباً نزديك به هم از «بازه همگرايي» داده شده بود كه اگر طراح اصرار داشت از فصل دنباله و سري سؤال ديگري طرح كند، مي‌توانست از مبحث ديگري از اين فصل سؤال طرح كند! و يا مثلاً دو سؤال كه هر كدام شامل 2 حد توابع چند متغيره بودند، مطرح شده بود كه يكي از آن‌ها كافي بود! و به عنوان مثالي ديگر مي‌توان از سؤالات 165 و 179 اين آزمون نام برد كه راجع‌به يك خواسته سؤال طرح شده بود و اين سؤالات بسيار به هم نزديك بودند، در اين آزمون 2 سؤال نسبتاً وقت‌گير نيز وجود داشت كه دانشجو بايد به تست كلك مي‌زد! و از روشي ساده‌تر به آن پاسخ مي‌داد تا در زمان صرفه‌جوئي كند. همچنين 4 سؤال را نيز مي‌شد بدون مسلح شدن به خودكار و با قدرت چشم پاسخ داد!! با توجه به آزمون كارشناسي ارشد 93 به نظر مي‌رسد فصل انتگرال چه در رياضي (1) و چه در رياضي (2) از اهميت بالائي برخوردار است و همچنين فصل توابع چند متغيره از رياضي عمومي (2) و فصل دنباله و سري از رياضي عمومي (1) بايد با اختصاص وقت بيشتري مطالعه شود. البته ممكن است روال فوق براي سال آينده واقعاً برقرار نباشد!! به نظر مي‌رسد در آزمون امسال درصد نفرات برتر 90 تا 95 درصد باشد (حدود درصد 3 نفر اول) البته ممكن است درصد 100 نيز به‌طور استثناء اتفاق افتاده باشد ولي اگر هم باشد قطعاً تعدادش كمتر از انگشتان يك دست است! تا آنجايي كه از نتايج برخي داوطلبان مدرسان شريف كه با اينجانب مرتبط بوده‌اند، اطلاع دارم درصدهاي احتمالي حدودي95، 92، 90 و 88 فعلاً گزارش شده است و با اين اوصاف پيش‌بيني بنده اين است كه ميانگين رياضي 10 نفر برتر آزمون سال 93 در درس رياضي حدود 80 تا 85 باشد.

زبان عمومي MBA

تعداد سؤالات زبان عمومي مختص رشته MBA در آزمون کارشناسي ارشد سال 93، همانند سال‌هاي اخير 100 سؤال بود، ولي در مقايسه با آزمون سال قبل، بخشCloze test و واژگان، نسبتاًٌ سخت‌تر و بخش درک مطلب آسان‌تر بود. ر بخش دستور زبان نيز همانند سال قبل، 35 سؤال و در دو قسمت "سؤالات جاي خالي" (20 سؤال) و "سؤالات تشخيص ايراد جمله" (15 سؤال) ارائه شد. از مجموع اين 35 سؤال، 5 سؤال از مبحث عبارات اسمي، 6 سؤال از مبحث افعال کمکي، 3 سؤال از قيود کمي، 3 سؤال از ساختار موازي، 1 سؤال از اسم و اقسام آن، 1 سؤال از جملات شرطي، 1 از سؤال از اعداد ترتيبي و اصلي ،1 سؤال از عبارت‌هاي وصفي، 1 سؤال از موصول،2 سؤال از جملات سببي، 4 سؤال از ساختار جمله، 1 سؤال از حرف اضافه، 1 سؤال از تطابق فعل و فاعل، 1 سؤال از حشو و هجو، 1سؤال از مبحث قيد، 1 سؤال از جملات شرطي، 1 سؤال از قيدهاي دو بخشي، 1سؤال از افعال انتخاب شده است. از لحاظ سختي نيز هر دو آزمون 92 و 93 در بخش گرامر و ساختار در يک سطح قرار داشتند، با بررسي دقيق سؤالات اين بخش در سال‌هاي اخير متوجه مي شويم که احتمالاً داوطلبان MBA در سال‌هاي آينده نيز با همين ميزان سختي در اين بخش روبه رو باشند. لازم به ذکر است کليه اين مطالب گرامري در کتاب زبان عمومي MBA ارائه و همين‌طور بارها در آزمون‌هاي آزمايشي" مدرسان شريف" مشابه اين تست‌ها مشاهده شده است. امسال تغيير کمي در بخش سؤالاتstructure اتفاق افتاده بود، به اين صورت که در سؤال 206 غير از دانش ساختار و گرامر بايد به کاربرد کلمات هم توجه مي‌شود؛ پيش‌بيني مي‌شود که تعداد اين سؤالات در آزمون‌هاي سال‌هاي آينده بيشتر هم شود، هدف از طرح تست از اين بخش همان‌طور که از عنوان سؤالات گرامر امسال (Structure and Written Expression) مشخص است، سنجش سطح نوشتاري(Writing) داوطلبان است. بخش واژگان آزمون زبان عمومي رشته MBA از 25 سؤال تشکيل شده بود. کلمات آزمون امسال مانند سال‌هاي گذشته از کتاب‌هاي لغت نظير Essential Words for TOEFL استخراج گرديده و واژگان امسال کمي مشکل‌تر از سال گذشته طراحي شده بود؛ من بارها اين نکته را ذکر کرده‌ام براي پاسخگويي به اين سؤالات شما حتماً به معني جمله دقت کنيد. بخشcloze Test دشوارترين سؤالات آزمون امسال بود؛ سؤالات اين بخش در سال گذشتهCloze Test 15 سؤال در قالب دو متن نسبتاً کوتاه ارائه شده بود، اما امسال هر 15 جاي خالي مربوط به يک متن مديريتي بود. لازم به ذكر است براي بالا بردن مهارت در حل سؤالاتCloze test يک‌بار در ابتدا به طور اجمالي متن مرور شده، سپس به جاي خالي‌ها دقت شود، طبيعي است در انتخاب پاسخ صحيح، ما بين دو گزينه مردد خواهيم شد، در نتيجه بهترين چاره مرور مجدد پيش از جاي خالي است. و سرانجام بخش درک مطلب که راحت‌ترين بخش آزمون امسال بود. 25 سؤال درک مطلب در قالب 6 متن کوتاه ارائه گرديده بود. به علت کوتاه بودن متن‌ها داوطلب مي‌توانست با کمترين زمان ممکن به سؤالات پاسخ دهد. لازم به ذکر است 16 مهارت براي پاسخ‌دهي به سؤالات درک مطلب همراه با مثال ارائه شده است که يادگيري و تمرين مثال‌ها در هنگام مرور مهارت‌ها به شما در پاسخ دهي سريع‌تر به اين گونه سؤالات کمک خواهد کرد

تحلیل سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1393 - رشته مهندسی برق

الکترومغناطیس

بسياري از داوطلبان درس الكترومغناطيس را براي كنكور ارشد مطالعه نمي‌كنند و از آن رد مي‌شوند. چه بسا سؤالاتي كه به راحتي و با مطالعه‌‌ي معمولي از اين درس قابل حل باشند. بنابراين دانشجو بايستي حداقل روي مباحث نسبتاً ساده‌تر اين درس سرمايه‌گذاري كند، كه اگر سؤال مربوط به اين بخش‌ها راحت بود، آن را پاسخ دهد. مثلاً در كنكور امسال، سؤالات 130، 132، 134 و135 به راحتي قابل پاسخ دادن بود، حيف است كه دانشجو در اين درس مهم حدود 32 درصد (4 سؤال) را از دست بدهد. سؤالات امسال نسبت به سؤالات سال 92 بسيار راحت‌تر بود و لطمه به دانشجوياني زد كه اين درس را به طور كلي كنار گذاشته بودند. در هر صورت پاسخ دادن به سؤالات اين درس، نسبت به بقيه‌ي دروس براي داوطلبان كار مشكل‌تري است، كه با تمرين زياد و حل سؤالات كنكور سال‌هاي قبل مي‌توان تا حدود زيادي به اين مشكل غلبه كرد.

الکترونیک 1 و 2

در ابتدا بيان اين نکته کاملاً ضروري است که الکترونيک، درسي کاملاً منطقي بوده و به جز سؤالات سال 88 بقيه سؤالات از روندي منطقي و خطي برخوردار بوده‌اند. به همين دليل توصيه‌اي که مي‌توان به دانشجويان داشت اين است که سرمايه‌گذاري روي اين درس کاملاً صحيح بوده و داوطلب مي‌تواند به نسبت سرمايه‌گذاري و زماني که براي اين درس گذاشته است پاسخ مطلوبش را دريافت نمايد و به درصدهاي بالايي (بالاي80%) فکر كند. سؤالات الکترونيک کارشناسي ارشد سال 93 به نسبت سال‌هاي گذشته ساده‌تر بوده‌اند. طراح کنکور 93 علاقه زيادي به مبحث فيدبک از خود نشان داده است و از چهار سؤالي که براي اين مبحث در نظر گرفته، 2 سؤال بسيار ساده و 2 سؤال متوسط در نظر گرفته است. همچنين در سال‌هاي گذشته همواره از تقويت‌کننده عملياتي (OPAMP) بطور مستقيم سؤال طرح شده است، که عموماً بسيار وقت‌گير بوده‌اند ولي امسال از (OPAMP) در مدار فيدبک بهره برده است و استفاده از فيدبک در کاربردهاي واقعي را مدنظر قرار داده است. مبحث مدارهاي ديودي و رگولاتور نيز بسيار ساده بود که داوطلب به راحتي مي‌توانست جواب اين سؤال‌ها را بدهد. مبحث زوج تفاضلي همواره مورد توجه طراحان بوده و امسال هم به همين صورت مي‌باشد. در اين مبحث همواره مدارهايي وجود دارد، که از نظر عملي ارزش بالايي ندارد ولي از نظر تئوري داراي ارزشمندي خاصي است، زيرا شکل مدار مقداري پيچيده مي‌شود. مبحث تقويت‌کننده‌هاي توان بسيار ساده مطرح شده است و فقط با اضافه کردن سيم‌پيچ در پايه خروجي ما را به ياد تست‌هاي سال‌هاي خيلي قبل مي‌اندازد زيرا چند سالي بود که خبري از سيم‌پيچ نبود. به طور كلي دانشجو با يك مطالعه خوب مي‌توانست سؤالات را سريع جواب بدهد، زيرا تقريباً 50% سؤال‌ها آسان بودند

بررسي سيستم‌هاي قدرت 1

سؤالات درس بررسي سيستم‌هاي قدرت در سال 93 بسيار راحت‌تر از سال 92 بود. به طوري كه دانشجو با فهم مطالب درس به راحتي مي‌تواند درصدي بالاي 80 را در اين درس كسب كند. يكي از مهم‌ترين فصل‌هاي اين درس كه هر ساله بيشترين تعداد سؤال از آن مطرح مي‌شود، فصل «مدل و عملكرد خط انتقال» مي‌باشد كه در سال 93، شش سؤال از آن مطرح شد. قسمت جالب توجه در سؤالات 93 اين بود كه برخلاف هر سال، امسال از فصل شبكه‌هاي توزيع انرژي سؤالي داده نشد. در عين حالي كه سؤالات امسال بسيار ساده بود، اما در صورت عدم فهم مطالب توسط دانشجو، مي‌تواند مشكل به نظر برسد. اگر دقت شود مي‌بينيم كه اكثر سؤالات درس بررسي سيستم‌هاي قدرت در سال 93 به صورت پارامتري مي‌باشد و دانشجو بايستي فرمول‌هاي اوليه‌ي درس را براي پاسخ‌گويي به اين گونه سؤالات در نظر داشته باشد

تجزيه و تحليل سيستم‌ها

اين درس، انواع سيگنال‌ها و سيستم‌ها، خواص و ابزار کار با آنها و تحليل آنها را معرفي مي‌کند و به همين دليل تمرکز سؤالات بر روي همين خواص و ابزارهاست و کمتر سؤالات مفهومي به چشم مي‌خورد. از آن جهت که اين ابزارها در عين شباهت، تفاوت زيادي با يکديگر داشته و نيز حجم زيادي از خواص را دارند، پيدا کردن مهارت، سرعت و دقت در بکارگيري و حل مسائل مربوط به آنها در کنکور نيازمند صرف وقت نسبتاً زيادي براي مطالعه و کار کردن با آنها است. براي مثال در کنکور سراسري سال 93 حل برخي از سؤالات مربوط به تبديل Z و تبديل فوريه سيگنال‌هاي گسسته در زمان، فقط با تسلط بسيار زياد بر روي فرمول‌ها و خواص، غير ممکن مي‌باشد. در سؤالات امسال هيچ سؤالي نبود كه بسيار دشوار باشد و دانشجو قادر به پاسخ‌گويي نباشد، اما به طور كلي در كنكور امسال سؤالات در سطح بالاتري نسبت به سال گذشته قرار داشتند. تمام سؤالات نيازمند به محاسبه بودند و سؤالي كه فقط بتوان بدون حل به جواب رسيد وجود نداشت. به همين دليل حتماً پيشنهاد مي‌شود كتاب تجزيه و تحليل سيستم‌هاي مدرسان شريف را مطالعه كنيد تا بتوانيد با تسلط كافي با سؤالات روبه رو شويد

رياضيات (معادلات ديفرانسيل، رياضيات مهندسي، آمار و احتمالات)

مباحث اين درس كه ضريب (4) در رشته مهندسي برق (براي همه گرايش‌ها) دارد را مي‌توان تقريباً مستقل از هم در نظر گرفت و همين امر باعث مي‌شود كه داوطلب كنكور سراسري، اگر حتي نتواند همه‌ي مطالب را بخواند، يا خودش از خواندن مطالب ثقيل، خودداري كند، مي‌تواند با احتمال زيادي به سؤال‌هاي مطرح شده از مبحث‌هايي كه خوانده جواب دهد. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت كه سؤال‌هاي درس رياضي، مستقيماً از همان مبحث طرح مي‌شوند. درس رياضي شامل 12 سؤال است و آنچه در كنكور امسال و سال‌هاي پيش آمده، نشان داده كه از اين تعداد، 7 سؤال مربوط به درس رياضي مهندسي، 3 سؤال مربوط به معادلات ديفرانسيل و 2 سؤال باقي مانده هم به درس آمار و احتمالات اختصاص داده مي‌شود. درجه‌ي سختي سؤال‌هاي آمار و احتمال در چند سال كنكور اخير ، تغيير عمومي نكرده و داوطلب با مطالعه‌ي اندكي روي آمار، مي‌تواند از عهده‌ي جواب دادن به سؤالات اين درس در جلسه‌ي آزمون برآيد. درس ديگر، معادلات ديفرانسيل است كه در سال 93 برخلاف سال 92، سؤالات كمي سخت‌تر مطرح شده بودند و داوطلب به راحتي نمي‌توانست از گزينه‌ها و با جايگذاري آن‌ها يا روش‌هاي ابتكاري ساده، به جواب درست برسد. در نهايت به درس رياضي مهندسي مي‌رسيم كه تقريباً نيمي از سؤالات بخش رياضي (تقريباً شش سؤال) را پوشش مي‌دهد. بنابراين داشتن تسلط كافي روي مباحث اين درس، كمك شاياني به گرفتن درصد بالا در بخش رياضي مي‌شود. در كنكور سال 93، سؤالات اين درس نيز مانند معادلات ديفرانسيل، سخت‌تر از كنكور سال قبل طرح شده بودند. به طوري كه سؤالات نيازمند داشتن ديدي عميق و مفهومي به مباحث رياضي مهندسي داشت. از نظر پخش سؤالات بين مباحث مختلف نيز مي‌توان گفت كه به طور كل روي مبحث خاصي تأكيد نشده بود. در كل درس رياضي مهندسي در سال 93، 2 سؤال در مبحث فوريه (تبديل فوريه ـ سري فوريه)، 3 سؤال از مشتقات جزئي (شرايط مرزي و معادلات حرارت و موج) و 2 سؤال هم از مبحث مختلط (نگاشت و مانده) طرح شد. در آخر بايد گفت اگر چه براي گرفتن درصدي متوسط در اين قسمت، نكات گفته شده كمك بسزايي مي‌كند، ولي به داوطلبيني كه وقت كافي براي مطالعه دارند، توصيه مي‌شود كه تمام مباحث را دقيق بخوانند تا شايد اگر در كنكور از مبحثي كه كمتر توجهي به آن شده بود سؤالي آمد، قادر به پاسخ‌گويي باشند و به درصد بالاتري از حد متوسط برسند.

سیستم‌های کنترل خطی

سؤالات درس سيستم‌هاي کنترل خطي در سال‌هاي اخير بسيار مفهومي شده‌اند و عملاً سؤالات محاسباتي به ندرت در آزمون‌هاي سال‌هاي اخير ديده مي‌شود. در سال 93 نيز سؤالات مفهومي زيادي طرح شده‌اند. علي‌رغم اين موضوع، تمرين و پاسخ‌گويي به سؤالاتي که در گذشته در آزمون‌هاي سراسري سنوات قبل طرح شده‌اند با نگرش مفهومي و تأمل در فلسفه طرح سؤالات بسيار راه‌گشا خواهد بود. در ادامه نگاهي گذرا به سؤالات طرح شده در آزمون 93 خواهيم داشت. با نگاهي اجمالي به سؤالات در مي‌يابيم که: 1.سؤال 55 به نوعي مشابه سؤالاتي است که در سال‌هاي مختلف کنکور طرح شده است و با موضوع يافتن تابع تبديل سيستم از روي بلوک دياگرام آن ارتباط دارد. 2.سؤال 56 مشابه سؤالي است که در کنکور سال 91 و سال‌هاي مختلف برگزاري کنکور ديده شده است. در نگاه اول به نظر مي‌رسد اين سؤال که با طراحي سيستم ارتباط دارد، نياز به محاسبات طولاني داشته باشد. اما عملاً با توجه به نحوه طرح گزينه‌ها به راحتي سؤال مربوطه قابل پاسخ‌گويي است. 3.سؤال 57 از ضعف دانشجويان در شناخت نوع سيستم‌ها استفاده مي‌کند. در واقع اين سؤال مشابه سؤال کنکور سال 91 رشته ابزار دقيق و اتوماسيون است. 4.در سال‌هاي اخير به طرح سؤالاتي مشابه سؤال 58 تأکيد زيادي شده است. در کنکور برق سال‌هاي 88 و 92 به نوعي سؤالاتي مشابه اين سؤال مطرح شده است. سؤالات مرتبط با موضوع راوث در چند سال اخير با تغييرات زيادي در طراحي مواجه بوده است، به نحوي که مشابه آن‌ها را در آزمون‌هاي سال‌هاي گذشته به ندرت مي‌توان يافت. 5. 6.سؤال 60 يک سؤال ترکيبي از مبحث مکان هندسي ريشه‌ها و خطاي حالت ماندگار است که مشابه آن را در کنکور برق سال 88 مي‌توان ديد. 7.سؤال 62 نيز سؤال بسيار ساده‌اي است که از مبحث مکان هندسي طرح و در آزمون‌هاي مختلف مي‌توان مشابه آن را يافت. 8.در نگاه اول به نظر مي‌رسد در سؤال 63 دو گزينه صحيح وجود دارد. اين سؤال از آن دسته سؤالاتي است که قطعاً تعداد زيادي از دانشجويان را به اشتباه واداشته است. 9.سؤال 64 جزء ساده‌ترين سؤالات آزمون 93 بوده و از مبحث پاسخ فرکانسي طرح شده است. 10.سؤال 65 در نگاه اول سؤال ساده‌اي به نظر مي‌رسد. پاسخ‌گويي به اين سؤال در صورت نداشتن اطلاعات کافي در مورد دياگرام قطبي سيستم حلقه بسته مرتبه دوم نياز به زمان زيادي براي حل و تحليل دارد. 11.سؤال 11 نيز مشابه بسياري از سؤالات طرح شده از مبحث دياگرام قطبي است که مشابه آن را در سال‌هاي گذشته ديده‌ايم و پاسخ‌گويي به آن بسيار ساده است. 12.به طور کلي سؤالات آزمون 93، علي‌رغم مفهومي‌تر شدن سؤالات براساس روال سال‌هاي اخير، با حداقل تغييرات نسبت به آزمون سال‌هاي گذشته طرح شده است و مي‌توان گفت با کمي دقت دانشجو قادر به پاسخ‌گويي به سؤالات مي‌باشد. به خصوص پاسخ‌گويي به سؤالات مرتبط با مکان هندسي، پاسخ فرکانسي و ميسون که تقريباً 50 درصد سؤالات را شامل مي‌شود بسيار ساده به نظر مي‌رسد

مدارهای الکتریکی ۱ و۲

با اين که در سؤالات مدار کنکور 93 هيچ سؤالي به طور مستقيم مربوط به فصل اول و مباني مدارهاي الکتريکي نبود (مانند محاسبه مقاومت معادل يا مدار تونن و يا پيدا کردن ولتاژ و جريان گره يا شاخه اي خاص)، اما از اهميت اين فصل به هيچ وجه کاسته نمي شود. چون بدون فراگيري آن امکان توفيق در سؤالات فصل هاي ديگر صفر است. فصول مدار درهم تنيده است و بدون يادگيري فصل هاي پيشين نمي توان فصول آتي را فراگرفت. براي موفقيت در درس مدار علاوه‌ بر يادگيري مفهومي درس بايد تا آنجا که مي توانيد سؤال حل کنيد و نمونه هاي مختلف مسائل را ببينيد. زيرا علاوه بر فهم و بلد بودن محاسباتتان بايد سرعت و دقتتان بالا باشد. سؤالات کنکور 93 در درس مدار مفهومي و استاندارد بودند و فصول حالت دائمي سينوسي، فرکانس هاي طبيعي و تابع و پاسخ شبکه هر کدام با 2 سؤال بيشترين نقش را در کنکور امسال داشتند. همچنين از فصول گراف هاي شبکه، مدارهاي مرتبه اول، مدارهاي غيرخطي، معادلات حالت، القاکنائي متقابل و شبکه هاي دو دريچه اي هرکدام يک سؤال مطرح شده بود. تعداد سؤالات از کتاب مدار 2 بيشتر است، اما لازمه فهم مدار 2، فهم دقيق مدار 1 است. غير از سؤالي که از گراف هاي شبکه داده شده بود و آسان بود بقيه سؤالات سطح متوسط و دشوار داشتند. لازم به تأکيد است که براي درصد بالاي درس مدار آن را خوب بفهميد و تا مي‌توانيد نمونه هاي گوناگوني از مسائل حل کنيد همچنين لازم به ذكر است كه 12 سؤال مدار كنكور سراسري در آزمون‌هاي آزمايشي مدرسان شريف عيناً آورده شده بود و همچنين در مثال‌هاي تأليفي كتاب مدارهاي الكتريكي 1 و 2 شبيه اين سؤالات به وضوح وجود دارد.

ماشین های الکتریکی ۱ و۲

برخلاف تصور اوليه، يادگيري فصول ابتدايي درس ماشين يعني مدارهاي مغناطيسي و تبديل انرژي براي فهم هرچه بهتر فصول آتي لازم و ضروري است. امسال طراحان به اين امر توجه داشتند و سه سؤال مستقيماً از اين فصول مطرح شده بود و يک سؤال هم که تحت پوشش نام ترانسفورماتور و جريان مغناطيس کنندگي مطرح شده بود، در واقع مستقيماً با مفاهيم فصل مدارهاي مغناطيسي قابل حل بود. اما اگر اين سؤال را جز سؤالات ترانسفورماتور حساب کنيم، از چهار بخش درس ماشين يعني (مدارهاي مغناطيسي و تبديل انرژي، ماشين

مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی

درس مقدمه‌اي بر مهندسي پزشکي، يکي از دروس مربوط به اين گرايش از مهندسي برق است که اگر چه ضريب آن نسبت به ساير دروس اختصاصي پايين‌تر است، اما از آنجا که تعداد داوطلباني که به اين درس پاسخ مي‌دهند، بسيار کم است، مي‌توان با مطالعه منابع اين درس، بسياري از سؤالات اين درس را پاسخ داد. بهترين منبع براي اين درس، کتاب ابزار دقيق وبستر است و بهترين منبع سؤال براي اين درس، سؤالات سال‌هاي گذشته هستند. سؤالات اين درس در کنکور سال 1393 نسبت به سال‌هاي قبل به نسبت آسان‌تر بود. به طوري که اگر داوطلبي سؤالات سال‌هاي قبل را با دقت حل مي‌کرد، به راحتي مي‌توانست به تست‌هاي امسال نيز جواب بدهد. در تست‌هاي امسال، فقط يک تست به صورت مفهومي (غير حل کردني) آمده بود. به طور کلي تعداد تست‌هاي حل کردني اين درس بسيار بيشتر از تست‌هاي مفهومي است. بيشتر تست‌هاي اين آزمون از فصل‌هاي سنسورها و مبدل‌ها، تقويت‌کننده‌هاي پتانسيل‌هاي زيستي طرح مي‌شوند، بنابراين به دانشجويان عزيز توصيه مي‌شود اين فصل‌ها را بيشتر مورد توجه قرار دهند

تحلیل سؤالات آزمون دکتری سال 1393 - رشته مهندسی برق «الکترونیک»

تئوری تکنولوژی ساخت نیمه هادی

در آزمون دکتري مهندسي برق الکترونيک سال93، مانند ساير دروس تخصصي تعداد سوالات درس تئوري تکنولوژي ساخت نيمه هادي، مانند سال قبل 15سوال بود.از اين 15سوال، 2سوال از بخش اکسيداسيون، 1سوال از بخش نفوذ ناخالصي، 3سوال از بخش کاشت يوني، 2سوال از بخش آناليز و روش هاي ارزيابي، 2سوال از بخش ليتوگرافي، 1 سوال از بخش زدايش، 1سوال از بخش اتصالات فلزي و 1سوال از بخش فرآيندهاي CMOS و 2سوال از بخش لايه نشاني مطرح شده بود. مانند سوال هاي سال پيش که مساله عددي در آن مطرح شده بود، امسال 5 مساله عددي نيز در بين سوال ها قرار داشت. با توجه به اين موضوع بايد مسائل عددي بيشتر از پيش مورد توجه قرار بگيرند زيرا تعداد اين مسائل نسبت به سال گذشته 2عدد افزايش يافته است. همانند سال پيش از فصل کاشت يوني و اکسيداسيون و ليتوگرافي سوال هاي زيادي مطرح شد. با توجه به اينکه در سال 93 از فصل لايه نشاني سوال طرح شده بود ولي در سال 92 سوالي نبود مي توان گفت که تقريباً تمام بخش هاي کتاب در اين سال ها مورد سوال قرار گرفته است و نمي توان فصلي را به طور انتخابي بي اهميت دانست. همچنين فصل هايي مانند فرايند هاي CMOS و اتصالات فلزي(Contacts & Interconnects) و زدايش(Etching) و نفوذ ناخالصي (Diffusion) و آناليز و روش هاي ارزيابي(Characterization) با اينکه تعداد سوالات کمي را به خود اختصاص داده اند ولي به طور پيوسته از اين فصول در هر 2سال، سوال مطرح شده است. در جمع بندي کلي سوال هاي سال 93 کمي دشوارتر هستند و با توجه به حضور 5 مساله عددي در بين سوال ها و همچنين مفهومي تر شدن سوال ها نياز به درک عميق تر مطالب نسبت به سال 92 بيشتر حس مي شود. البته براي داوطلباني که اين درس را در اولويت اول درس هاي اصلي خود قرار نداده اند (قابل توجه دانشجويان گرايش مدار)، توصيه مي شود حتماً اين درس را مطالعه نمايند،زيرا حتي در سال 93 که سوال ها بسيار سخت تر به نظر مي رسند حدود نيمي از سوال ها در کمتر از يک دقيقه و فقط با داشتن آشنايي کمي با مطالب مي توان پاسخ داد

مدارهای مجتمع خطی

ر آزمون دکتري مهندسي برق الکترونيک سال 93 (اسفند ‌ماه 92)، مانند ساير دروس تخصصي تعداد سوالات درس 15سوال بوده است. از اين تعداد سوالات به 9 سوال (60? سوالات) با دانش الکترونيک مي توان پاسخ داد، براي پاسخ به 2 سوال ( 13.3? سوالات) نويز دانش مرتبط با مسائل نويز نياز است و براي پاسخ گويي به4 (26.6? سوالات) سوال باقيمانده نياز به دانش مرتبط با مسائل پاسخ فرکانسي و جبران سازي فرکانسي است. به غير از مباحث مربوط به نويز و مباحث جبران‌سازي، ساير سوالات مانند سال گذشته به سوالات الکترونيک2 شباهت داشت. در سوالات امسال مبحث مدارهاي کليدي- خازني ديده نمي شد که براي اين موضوع دو دليل را مي‌توان ذکر کرد. (1) محدوديت سوالات اين مبحث. (2) عدم تدريس اين بحث در بعضي دانشگاه ها. از مباحث مرتبط با نويز همانند سال گذشته 2 سوال مطرح شده بود و از مباحث مراجع ولتاژ، بر خلاف سال هاي گذشته سوالي مطرح نشده است. سوالات تقويت کننده هاي تفاضلي امسال به مفاهيم اساسي تر از سال گذشته پرداخته بود و داوطلب در سوالات 93 نياز به مطالعه دقيق تري داشت. از نظر محاسباتي سوالات آزمون 1393 از سوالات 1392 کمي دشوارتر مي باشد

تحلیل سؤالات آزمون دکتری سال 1393 - رشته مهندسی برق «مخابرات»

فرآیندهای تصادفی

با بررسي سوالات کنکور دو سال اخير درس فرآيندهاي تصادفي مشاهده مي شود که در هر دو دوره کنکور، 3 سوال از مبحث مربوط به متغيرهاي تصادفي بوده اند.از ميان اين سوالات،يکي از آن ها مربوط به رشته هاي تصادفي بوده است که مهم بودن اين بخش را نشان مي دهد.در کنکور سال92، مبحث فرآيندهاي تصادفي 11 سوال را دربر داشته است که در کنکور امسال اين تعداد به 10 سوال رسيده اند.مبحث تخمين فرآيندهاي تصادفي،در سال گذشته يک سوال را به خود اختصاص داده است و در کنکور امسال 2 سوال را به خود اختصاص داده است. همانگونه که انتظار مي رفت سوالات امسال کمي مفهومي تر از سال گذشته شده اند.علي الخصوص که سوالات تعريفي که در دوره گذشته آمده بودند در سوالات امسال ديده نشده اند. سوالات مربوط به فصل اول جزوه که شامل مبحث متغيرهاي تصادفي مي شود، از سوالات کنکور سال گذشته کمي دشوارتر بوده اند،چرا که سوالات کنکور سال گذشته را مي توانستيم با به خاطر داشتن چند فرمول بدون کوچک ترين محاسباتي حل کنيم،اما سوالات امسال احتياج به حل داشته اند.در ميان سوالاتي که از فصل فرآيندهاي تصادفي آمده اند، 9 سوال مربوط به فرآيندهاي پيوسته در زمان و 1 سوال مربوط به فرآيندهاي گسسته در زمان بوده اند.از ميان 2 سوال که مربوط به بحث تخمين فرآيندهاي تصادفي بوده اند، 1 سوال فرآيند پيوسته و 1 سوال فرآيندهاي گسسته را شامل شده اند.بطور کلي همانگونه که گفته شد و انتظار مي رفت، سوالات امسال کنکور سراسري احتياج به دانستن مفاهيم بيشتري از مباحث مختلف درس فرآيندهاي تصادفي داشته است.

مخابرات پیشرفته

بررسي سوالات دو سال اخير اين درس نشان مي دهد که فراواني سوالات از فصل دوم جزوه از يک سوال به 2 سوال گسترش يافته است.در هر دو سال يک سوال مربوط به طيف مدولاسيون هاي مختلف بوده است که نشان از اهميت اين بخش دارد. فصل سوم که مربوط به گيرنده هاي بهينه مي باشد،همواره بيشترين سوال را به خود اختصاص مي دهد.البته در کنکور سال گذشته 10 سوال و در کنکور امسال 7 سوال را به خود اختصاص داده است. البته اين 7 سوال از سطح بسيار بالاتري نسبت به سوالات سال گذشته برخوردار بوده اند.در بين اين سوالات به مسائل عملي همچون دقيق نبودن اسيلاتور و کلاک گيرنده توجه شده است که باعث مي شود روند محاسبات مربوط به احتمال خطا دچار تغييراتي شوند. فصل چهارم که مربوط به انتقال اطلاعات بر روي کانال هاي باند محدود بوده-اند نيز داراي 4 سوال بوده است در حالي که در سال گذشته از اين فصل 3 سوال در کنکور آمده است. سوالاتي که از اين فصل آمده سطح يکساني نسبت به سوالات سال گذشته داشته است. همانگونه که انتظار مي رفت، بخش طراحي شکل موج کسينوسي برافراشته که يکي از مهم ترين مسائل در اين مبحث مي باشد،سوالي را به خود اختصاص داده است. اما مبحث آخر که شامل کانال هاي داراي محوشوندگي مي باشد، 2 سوال را به خود اختصاص داده است که يکي از آن ها همچون سال گذشته مربوط به استفاده از دايورسيتي براي غلبه بر محوشوندگي بوده است.به طور کلي نگاهي به سوالات امسال نشان مي دهد که سوالات مفهومي تر شده اند و سوالات تعريفي نيز براي تعديلي سختي برخي از سوالات در بين سوالات گنجانده شده اند. اين امر سبب شده است تا سطح سوالات امسال کمي دشوارتر از سوالات سال گذشته باشد

تحلیل سؤالات آزمون دکتری سال 1393 - رشته مهندسی برق «قدرت»

الکترونیک قدرت

در طول 3 سال گذشته که کنکور دکتري مهندسي برق به صورت تخصصي و نيمه متمرکز برگزار مي‌گردد تعداد سوالات درس "الکترونيک قدرت "، 15 سوال بوده است. در اين چند سال مبحث کانورترهاي

دینامیک سیستم های قدرت

در حالت کلي سوالات کنکور دکتري 93 نسبت به دو سال گذشته از حالت کيفي خارج شده و حالت کمي تري به خود گرفته اند. مطابق سال هاي قبلي تعداد سوال هاي اين درس 15 سوال مي‌باشد. با توجه به اين که تعداد فصول کتاب ديناميک سيستم هاي قدرت از 19 فصل به 12 فصل و 2 پيوست تغيير پيدا نمود. سوالات مفهومي در اين آزمون 20% از سوالات را به خود تخصيص داده اند و بنابراين 80% سوالات آزمون به صورت کمي قابل حل مي‌باشند. از لحاظ سختي مي توان گفت که سوالات اين آزمون نسبت به سوالات آزمون هاي سال قبل سخت تر است. اولين سوال اين آزمون مربوط به درس بررسي سيستم هاي قدرت است و اصلاً ربطي به درس ديناميک سيستم هاي قدرت ندارد و طراحي آن جاي تعجب است! اين سوال در رده سوال هاي متفرقه جاي مي‌گيرد. سوال دوم آن نيز بيشتر به مباحث رياضي-کنترلي مربوط است بنابراين در قسمت پيوست 1 کتاب جاي مي‌گيرد. سوال 3 آن سوالي تکراري و مربوط به فصل پنجم است. سوال 4 اين آزمون مربوط به قسمتي از اثبات‌هاي مدل ماشين سنکرون است. سوال 5 مربوط به فصل 1 بوده و آسان است. سوال 6 نيز بيشتر شبيه سوالات بررسي سيستم هاي قدرت است تا ديناميک سيستم هاي قدرت! اما در فصل سوم جاي مي گيرد. سوال 7 سوالي مشابه سوالات سال هاي گذشته است و در فصل 1 جاي مي‌گيرد، ولي انگار داراي مشکل است چرا که در سال هاي گذشته مي بايست براي پاسخ دهي به آن نکته اي را در نظر بگيريم ولي در اين آزمون نبايد آن را درنظر بگيريم!!! سوال 8 با نکته اي که در فصل دوم گفته‌ام به راحتي قابل پاسخ دادن است. سوال 9 نيز مربوط به پيوست 1 و نقطه تعادل سيستم کنترلي است و سوالي رياضي-کنترلي مي باشد. سوال 10 مربوط به فصل 11 است و ساده مي‌باشد. سوال 11 مربوط به فصل 8 است اما سوال جالبي نيست. پاسخ گويي به سوال 12 منوط به دانش درس کنترل بهينه مي باشد و يا حداقل داوطلبان مي بايست در هنگام گذراندن ديناميک، پايان نامه و خواندن مقلات با آن مواجه شده باشند بنابراين در دسته سوالات متفرقه جاي مي‌گيرد. سوال 13 نيز مربوط به فصل سوم است. سوال 14 نيز مربوط به فصل 8 بوده و قالبي کنترلي دارد و براي پاسخ گويي به آن نياز به دانش درس کنترل خطي است. سوال 15 نيز با مطالعه فصل 7 به راحتي قابل پاسخ گويي است. به نظر مي رسد که طراحان اين درس در اين سه سال کلاً از مطالب مشخصي سوال مطرح کرده اند که البته در اين آزمون سوالات سخت تري مطرح شده است. اما سوال دادن از درس بررسي سيتم هاي قدرت و کنترل خطي در اين آزمون ها زياد جالب به نظر نميرسد

تحلیل سؤالات آزمون دکتری سال 1393 - رشته مهندسی برق «کنترل»

کنترل خطی-کنترل مدرن- کنترل چندمتغیره

همانگونه که انتظار داشتيم، کنکور دکتراي سال 1393 نسبت به سال 1392 بسيار ساده تر طرح شده بود که علت اصلي آن در صد 30 به 70 در کنکور کتبي به مصاحبه علمي مي باشد. در کنکور دکتراي برق کنترل 1391 و 1392 هنگامي که دفترچه سوالات تخصصي را باز مي کرديم با سوالات بسيار سخت کنترل خطب مواجه مي شديم که اصلا در زمان معقول حل براي هر تست نم شد آنها را حل کرد ولي درس کنترل چندمتغيره و کنترل مدرن بسيار آسان طرح مي شد ولي داوطلب تمام انرژي خود را بر سر کنترل خطي صرف مي کرد و نمي توانست به سوالات کنترل مدرن و کنترل چندمتغيره به درستي پاسخ دهد اما در کنکور دکتراي برق کنترل 1393 قضيه برعکس بود، کنترل خطي نسبت به دو سال برگزاري کنکور ، بسيار ساده و قابل فهم و انعطاف پذير طرح شده بود. سوالات تا حدود 80% کل مباحث کنترل خطي را شامل مي شد و سعي شده بود که سوالات به طور متساوي بين مباحث پخش گردد از اينرو بيشترين تعداد تست از مبحث طراحي کنترل کننده و معيار نايکوئيست بود. در مورد درس کنترل مدرن نيز سوالات در سطح متوسط رو به آسان طرح شده بود اما محاسبات آن تا حدودي زياد بود و داوطلب بايد از تمرکز زيادي برخودار باشد که بتواند به تمامي آنها پاسخ دهد، در اين کنکور بيشترين تعداد سوالات از مبحث پايداري و قضيه لياپانوف بوده است، درس کنترل چندمتغيره هرسال آسان طرح مي گردد و بيشتر به بحث هاي استدلالي و استنتاجي تکيه دارد، از اينرو در کنکور دکتراي برق کنترل 1393 نيز سوالات از استاندارد لازمه برخوردار بوده و با مطالعه کتاب و جزوات مناسب، به راحتي مي توانستيد 60% سوالات را پاسخ دهيد در اين درس بيشترين تعدا تست از مباحث پايداري بوده و متاسفانه از مباحث بسيار مهم صفر و قطب ها و عملکرد سيستم هاي چندمتغيره سوالي طرح نشده است. از مهمترين نکاتي که در اين آزمون به چشم مي خورد رشد قابل ملاحظه سوالات مفهومي و درکي بود که براحتي مي توانستيم با مثال هايي به پاسخ صحيح دست يابيم و نياز به محاسبات پيچيده نبود که لازمه آن ديد و علم کامل به تمامي مطالب بود