تغييرات آزمون كارشناسي ارشد برق 96و توصيه‌هايي براي موفقيت در اين آزمون


تغييرات آزمون كارشناسي ارشد برق 96و توصيه‌هايي براي موفقيت در اين آزمون


با توجه به دفترچه سازمان سنجش (البته اگر اصلاحیه جدید اعلام نگردد)، ظاهراً در آزمون كارشناسي ارشد برق سال 1396 ضرايب دروس براي گرايش‌هاي مختلف تغيير كرده است. در واقع جدول جديد به شكل زير است:


همان‌طور كه در اين جدول مي‌بينيد؛ مثلاً براي داوطلبان گرايش قدرت، دروس الكترونيك و سيگنال‌ها و سيستم‌ها كه در ساليان اخير داراي ضريب صفر بودند، اكنون داراي ضريب شده‌اند! همچنين درس سيستم‌هاي ديجيتال (يا همان مدار منطقي) هم اضافه شده است؛ در حالي كه در سال‌هاي اخير ضريب اين درس هم صفر بوده است. همين‌‌طور براي داوطلبان گرايش الكترونيك، دروس ماشين‌هاي الكتريكي و سيستم‌هاي انرژي الكتريكي (1) (يا همان بررسي سيستم‌هاي قدرت 1) اكنون داراي ضريب (1) شده‌اند؛ در حالي كه در در ساليان اخير داراي ضريب صفر بودند. به غير از اين‌ها، تغييراتي هم در ضرايب داشته‌ايم كه مهم‌ترين آن‌ها تغيير ضريب درس كنترل خطي از (4) به (1) در گرايش‌هاي الكترونيك و مخابرات و از (4) به (2) در اكثر گرايش‌هاي قدرت بوده است. قبل از هر چيز داوطلبان كارشناسي ارشد برق بايد به اين موضوع توجه كنند كه اين اتفاق براي تمام داوطلبان رشته برق رخ داده است و لذا جاي نگراني آنچناني وجود ندارد! با توجه به جدول، به نظر مي‌رسد تعداد سؤالات در دروس (خصوصاً دفترچه شماره (2)) اندكي كاهش خواهد يافت كه اين موضوع كار را براي دانشجوياني كه مثلاً برخي فصول، از برخي كتاب‌ها را نمي‌خوانند، سخت‌تر از قبل مي‌كند. چون دست طراح بسته‌تر مي‌شود و ممكن است از فصولي كه دانشجو آن را مي‌خواند اصلاً تست طرح نشود و از فصولي كه دانشجو آن را نمي‌خواند، سؤال مطرح شود. اما اين تغييرات يك فرآيند مثبت هم در خود دارد! خصوصاً براي داوطلباني كه در دروس دفترچه شماره (2) تمركز خود را بر روي 2 يا 3 درس مي‌گذارند و آن اين كه؛ زمان كافي براي حل سؤالات آن 2 يا 3 درس را خواهند داشت.
به عبارت ديگر، فرض كنيم دانشجوي گرايش قدرت هستيد. خُب بسياري از داوطلبان اين گرايش در سال‌هاي اخير دروس كنترل خطي و الكترومغناطيس را زياد جدي نمي‌خوانند و تمام تمركز خود را بر روي دو درس ماشين و بررسي سيستم‌هاي قدرت مي‌گذارند. خُب اين دانشجويان مي‌توانند بيشتر وقت پاسخ‌دهي به سؤالات دروسي مانند سيگنال‌ها و سيستم‌ها، الكترونيك (1) و (2) و مدارمنطقي را به بررسي و حل سؤالات ماشين‌هاي الكتريكي و بررسي سيستم‌هاي قدرت اختصاص دهند.
يادتان باشد نرم‌افزار سازمان سنجش بر طبق فرمول انحراف معيار نيست (حداقل در ساليان اخير اين‌طور نبوده است!) و بنابراين صفر زدن درسي اثر منفي مضاعف بر نتيجه نخواهد گذاشت. اين به اين معني است كه داوطلبان قدرت مي‌توانند به جاي اين كه بخواهند دروس الكترونيك، سيگنال و سيستم و سيستم‌هاي ديجيتال را بخوانند، سعي كنند دروس ماشين و بررسي سيستم‌هاي قدرت (1) را چندبار بخوانند و بسيار دوره كنند تا به تسلط صددرصدي در اين دروس برسند، چون پاسخ به يك سؤال صحيح در اين دو درس به معناي پاسخ به 4 سؤال الكترونيك خواهد بود. پس ارزش اسمي دروس ماشين و بررسي دقيقاً چهار برابر دروس گرايش الكترونيك است. اما اين موضوع ممكن است در شرايطي خاص منجر به نتيجه دلخواه براي برخي دانشجويان نشود؛ مثلاً وقتي چند سؤال در دروس ماشين و بررسي در جلسه آزمون لاينحل به نظر آيند، آن‌وقت آن دسته از داوطلبان كه كمي الكترونيك و يا تجزيه بلدند، موفق‌تر خواهند بود. بنابراين در يك جمع‌بندي كلي، برنامه مطالعاتي براي دانشجويان گرايش قدرت به اين شكل است: «داوطلبان گرايش قدرت در دروس ماشين‌هاي الكتريكي و بررسي سيستم‌هاي قدرت، رياضيات و مدار تسلط زيادي پيدا كنند و در وهله‌ي اول سعي كنند اين دروس را دوره كنند و بسيار تست‌زني كنند و صرفاً پس از تسلط و تبحر در اين دروس سعي كنند از كتاب‌هاي الكترونيك، سيگنال و سيستم، فصولي كه راحت‌تر هستند و ضمناً در سال‌هاي قبل از آن فصول سؤال بيشتر مطرح شده است را براي مطالعه انتخاب كنند تا اگر سر جلسه آزمون در دفترچه شماره (2) در دو درس ماشين و بررسي نتوانستند به تمام يا اكثر سؤالات جواب دهند، وقت را به حل چند سؤال از دروس الكترونيك و يا سيگنال صرف كنند. يادتان باشد براي داوطلبان قدرت (غير از گرايش الكترونيك قدرت و ماشين‌هاي الكتريكي) به ترتيب:
1) ماشين و بررسي 2) مدار و رياضيات 3) مغناطيس، كنترل و زبان تخصصي 4) الكترونيك، سيگنال و سيستم و سيستم‌هاي ديجيتال داراي اهميت هستند. پس ترتيب مطالعه و زمان اختصاص يافته هم بايد با توجه به درجه اهميت تنظيم شود. البته که باید به این موضوع توجه شود که ریاضیات و مدار کماکان نقش تعیین کننده ای در موفقیت داوطلبان خواهند داشت، چون درصد دو درس در عدد سه ضرب می شود و این درحالی است که در دفترچه شماره دو هیچ درس ضریب سه نداریم و فقط یک درس ضریب چهار موجود است. ما در اين فرآيند به نحوه مطالعه‌ي دروس زبان تخصصي، كنترل و الكترومغناطيس براي گرايش‌هاي قدرت (غير از گرايش الكترونيك قدرت و ماشين‌هاي الكتريكي) اشاره‌اي نكرديم. چون بحث آن‌ها با توجه به فرآيند تصميم قبلي هر داوطلب فرق مي‌كند. طبيعي است اگر داوطلب ارتباط پايه‌اي مناسبي با اين دروس (خصوصاً كنترل خطي و الكترومغناطيس) برقرار كرده باشد، اهميت اين 2 درس قطعاً از الكترونيك و سيگنال بالاتر است. يعني بهتر است اين داوطلبان، مطالعه‌ي عميق‌تري در اين 2 درس انجام دهند، چون به هر حال اهميت اين دو درس دقيقاً 2 برابر دروس الكترونيك، سيگنال و سيستم است و اگر كسي مي‌خواهد تازه الكترونيك و سيگنال سيستم بخواند، بهتر است كه در دو درس كنترل و الكترومغناطيس به تسلط متوسط برسد. هر چند با توجه به سؤالات چند سال اخير كنترل، سرمايه‌گذاري خيلي زياد در اين درس ممكن است به نتيجه مناسبي نرسد. از طرفي در دفترچه شماره (1) اگر كسي روي زبان حساب باز كرده، هنوز هم اتفاق خاصي نيفتاده است و نسبت ارزش زبان به مدار (يا زبان به رياضيات) تقريباً همان نسبت ساليان قبلي است.


توصيه براي داوطلبان گرايش‌هاي الكترونيك


با توجه به توضيحات بخش قبل، اين داوطلبان بايد به شدت بر دروس الكترونيك 1 و 2 و سيستم‌هاي ديجيتال تمركز كنند. بعد از اين دروس، دروس رياضيات و مدارهاي الكتريكي از دفترچه شماره (1) اهميت زيادي براي داوطلبان اين گرايش خواهند داشت. همچنين با توجه به اين كه ضريب درس كنترل خطي براي داوطلبان اين گرايش (1) شده است و روند طراحي سؤالات در ساليان اخير بين داوطلباني كه زمان متوسط روي اين درس مي‌گذارند يا اصلاً اين درس را نمي‌خوانند، تفاوت چنداني قائل نمي‌شود!! لذا كم اهميت‌ترين درس براي اين داوطلبان در كنار درس ماشين و بررسي خواهد بود. به نظر مي‌رسد داوطلبان اين گرايش بهتر باشد روي دو درس سيگنال و سيستم و الكترومغناطيس هم به تبحر برسند تا بتوانند نتيجه دلخواه خود را بگيرند. يعني توصيه بنده اين است اگر داوطلبان در دروس ماشين و بررسي و حتي كنترل اوضاع خوبي ندارند، وقت اين دروس را به دروس ديگر اختصاص دهند. چون اگر مثلاً بتوانند 2 سؤال الكترونيك بيشتر بزنند، انگار به 8 سؤال ماشين جواب داده‌اند (احتمالاً اگر سؤالات ماشين 10تايي باشد، يعني به 80 درصد سؤالات ماشين جواب داده‌اند!) و يا اگر بتوانند 2 سؤال الكترومغناطيس بيشتر بزنند، انگار به 4 سؤال كنترل خطي درست جواب داده‌اند (اگر احتمالاً سؤالات كنترل خطي 10 سؤالي باشد، انگار كنترل خطي را 40 درصد زده‌اند!). و به همين ترتيب داوطلبان گرايش‌هاي ديگر با توجه به وضعيت خود بنابر ضرايب دروس، برنامه‌ريزي مدوني كنند. تكليف دفترچه (1) كه براي همه داوطلبان معلوم است (رياضيات و مدارهاي الكتريكي بايد بسيار جدي گرفته شود و اگر كسي زبان خوبي دارد، سعي كند با زبان در دفترچه (1) ضعف خود در دروس مدار و يا رياضي را جبران كند) و در دفترچه شماره (2) تسلط براي دروس ضريب (4) و در وهله‌ي دوم ضريب (2) و اگر فرصت اضافي پيدا كردند، فصول آسان و پرتكرار از دروس ضريب (1) را بخوانند. در پايان با آرزوي موفقيت براي تمام داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد برق 96 مدرسان شريف، دو نكته و يك حدس راجع به تعداد سؤالات ارائه مي‌شود:
1) اين تغييرات شامل تمام داوطلبان كارشناسي ارشد برق 96 مي‌شود و جاي نگراني زيادي نبايد براي داوطلبان وجود داشته باشد.
2) توصيه‌هاي فوق صرفاً پيشنهاد بنده است و هركس با توجه به وضعيت خود مي‌تواند برنامه‌ريزي كند. در حالت‌هاي خاص ممكن است فردي برنامه ديگري براي خود داشته باشد، مثلاً ممكن است داوطلب گرايش قدرت در دروس سيگنال و سيستم و الكترونيك اوضاع خوبي داشته باشد و بخواهد بر روي اين دروس سرمايه‌گذاري مي‌كند. ولي اين حالت‌ها خاص هستند و به ندرت پيش مي‌آيند.
* در مورد تعداد سؤالات مي‌توان در مورد دفترچه شماره (2) حدس‌هايي زد كه البته ممكن است درست نباشد:
كنترل خطي، الكترومغناطيس و سيگنال‌ها و سيستم‌ها هر كدام 10 سؤال، ماشين‌‌هاي الكتريكي (1) و (2) روي هم 10 سؤال، سيستم‌هاي انرژي الكتريكي (1) احتمالاً 5 سؤال، الكترونيك (1) و (2) روي هم 10 سؤال و سيستم‌هاي ديجيتال (1) احتمالاً 5 سؤال خواهند داشت. البته ممكن است در دفترچه شماره (1) هم تغييرات اندكي داشته باشيم (مثلاً مدار و رياضي (1) 10 سؤالي شود و يا زبان 20تايي باشد) اما سؤالات دفترچه (2) به احتمال بالاتري دچار تغييرات خواهند شد.
* در چند روز آینده فصول پرتکرار درس های دفترچه شماره 2 به نمایش گذاشته می شود.


آنچه که کاربران سایت پرسیده اند

آرمان

سلام استاد نامی
من با چندتا از دوستام بانک تست ریاضی و مدار را گرفتیم،دست شما درد نکنه.
سوالمون اینه که برای الکترو مغناطیس مدرسان شریف یه همچین چیزی چاپ می کنه؟
سلام،خواهش میکنم.تا جایی که در جریان هستم یه کتابی تحت عنوان الکترومغناطیس بدون دخالت دست(رد گزینه) در دست چاپ دارند اما بانک تست را من در جریان نیستم.با شماره 02161099 انتشارات مدرسان شریف تماس بگیرید.موفق باشید

saeid

سلام،عصرتون بخیر.واقعا نبود این بانک تست ها با این وضعیت جدید سنجش حس میشد بسیار متشکرم/فقط یه سوال اینکه چقدر به خواندن یا نخواندن الکترومغناطیس تاکید دارید؟ بخونم یا نه؟ گرایشم قدرته؟؟
سلام،ممنون. بسته به تسلط شما روی دروس تصمیم گیری برای الکترومغناطیس متفاوت می شود.اگر تسلط نسبی دارید بر این درس حتما اگر تقویتش کنید به نفعتان است،اما اگر تازه می خواهید شروع کنید حتما اول روی مباحث پرتکرار کنکور در این درس وقت بگذارید.اما باز هم تاکید می کنم اولویت کارتان دروس ضریب 4 و 3 باشد سپس مابقی دروس.موفق باشید

ali shadmand

با سلام خدمت استاد گرانقدر
جناب استاد ارزش ضریب 2 زبان با ضریب 2 تجزیه وتحلیل (گرایش الکترونیک)واقعا یکسان است,به عبارت دیگر ارزش 15 سوال زبان مثل 7.5 سوال تجزیه و تحلیل یا مغناطیس است.ممنون از محبت و راهنماییتون.سربلند باشید.
سلام.بله دقیقا اثرگذاری 6 سوال تجزیه با 15 سوال زبان برابری می کنه و بدیهی است که ارزش هر سوال در آنها یکی نیست.موفق باشید

Hamid

باسلام
اگه امسال قرار ازمون برق تك دفترچه اي بشه،براي ازمون چقدر زمان در نظر گرفته شده؟
سلام،270 دقیقه

پوریا

سلام...ممنون از اطلاعیه تون...خدا خیرتون بده...فقط شما اینقدر به فکر ما هستین
سلام،خواهش می کنم:)

محمد سلطاني

سلام استاد نامي ،وقتتون بخير
خواهش ميكنم پيگير سوالات مدار منطقي باشيد كه چند تا از ١٥ سوال الكترونيك رو به خودش اختصاص ميده و فهميدن اين تعداد خيلي كمك به برنامه ريزيمون ميكنه،ممنونم
سلام،تعداد استاندارد مدار منطقی 5 است اما اینکه سازمان سنجش در نهایت چه تصمیمی می گیرد باید تا اردیبهشت صبر کرد.موفق باشید

حامد

سلام .من میخواستم به درس های گرایش کنترل در آزمون ارشد 96 پاسخ بدهم. با توجه به گفته ی خود شما مبنی بر کافی بودن پاسخ دادن به در س های ریاضیات و زبان و مدار و کنترل خطی و ماشین و سیگنال ، آیا برای کسب رتبه ی 200 یا پایین تر ، با زدن درصد هایی بین 40 تا 50 درصد ، این رتبه کسب می شود؟ یا این که همانند سال گذشته بایستی الکترونیک نیز به تعداد دروسی که برای گرایش کنترل پاسخ داده می شد ، پاسخ بدهیم؟
با تشکر.
سلام.چون امسال اولین سال است که کنکور به این شکل برگزار می شود خیلی قابل پیش بینی نیست.اما باز هم تاکید می کنم که دروس ضریب 4و 3 در اولویت کارتان باشد و سعی کنید بتوانید این دروس را بالای 70 بزنید.مهم این است که در این دروس وهمچنین ضریب 2 بالاترین درصد خود را کسب نمایید.موفق باشید

میلاد سعدی

سلام خدمت استاد عزیز..
لطفا تحقیق کنید تو درس ریاضی چند سوال ریاضی مهندسی قراره تالیف بشه،همینطور چند سوال امار ودیفرانسیل..چون متاسفانه من ب علت مدت زمان کمی ک برا مطالعه داشتم فقط معادلات و امار رو خوندم..تشکر
سلام.پیش بینی بر این است که 7 سوال ریاضی مهندسی،5 سوال معادلات و 3 سوال آمار باشد.شما هم حتما در مدت زمان باقی مانده کتاب رد گزینه ریاضی مهندسی را مطالعه کنید.موفق باشید

میلاد

لطفا تعداد سوالات گروه برق رو در هر درس اعلام کنید
دفترچه آزمون های آزمایشی مدرسان شریف در حال حاضر تعدادسوالات را به درستی تفکیک کرده است.مگر اینکه سازمان سنجش در نهایت تصمیماتشان تغییر کند!

پوریا

سلام استاد عزیز....استاد درباره درس مدار منطقی؛ آیا ریز پردازنده ها ازش حذف شدن؟؟؟و اینکه به نظرتون اگه کتاب مدار منطقی بچه های کامپیوتر رو بخونیم بهتر نیست؟؟؟
سلام،من در دفترچه سنجش این درس را جزو دروس امتحانی نمی بینم، بر عکس سال های قبل که جزو دروس امتحانی بود.به نظر من سوالی مطرح نمی شود اما اگر شما هنوز مطمئن نیستید به سازمان سنجش یه سری بزنید.بله مدار منطقی کامپیوتر مدرسان شریف.

حسام الدین

خدا خیرتون بده استاد . با خوندن توضیحات شما آرامش بیشتری پیدا می کنیم.
ممنونم از لطف شما

صادق توحیدی

سلام ممنون بابت راهنمایی های ارزشمندتون، چطور میتونم از مشاوره شما. استفاده کنم؟
سلام،اگر سوالی هست بفرمایید حتما با توجه به زمان محدودی که دارم در اسرع وقت پاسختان را خواهم داد.