اخبار


تغییر مکان دانشکده علوم اجتماعی یا ارتباطات دانشگاه علامهمعاون عمرانی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به طرح های عمرانی آینده این دانشگاه از انتقال دانشکده علوم اجتماعی به دانشکده روان شناسی خبرداد.
غلامعلی کارگر معاون عمرانی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درخصوص طرح های عمرانی تابستان آینده این دانشگاه گفت: بازسازی ساختمان های قدیمی این دانشگاه مثل ساختمان دانشکده روان شناسی،‌ حقوق و علوم سیاسی و سازمان مرکزی ازجمله اقدامات ما درتابستان خواهد بود.
وی اظهارکرد: جمعیت بسیار زیادی در این دانشکده درحال تحصیل هستند درحالی که این ساختمان گنجایش این تعداد از دانشجویان و اساتید را ندارد. دانشکده روان شناسی حدود 6500 مترمربع است درحالی که ساختمان جدیدی که برای دانشجویان روان شناسی احداث شده 11 هزار و 500 مترمربع است.
معاون عمرانی دانشگاه علامه گفت: یکی از برنامه های ما انتقال دانشکده علوم اجتماعی یا ارتباطات و یا هردو به ساختمان کنونی دانشکده روان شناسی است. به همین دلیل درنظر داریم ظرفیت سالن غذاخوری دانشجویان را افزایش دهیم که درهمین راستا احداث یک سازه سبک یک طبقه ای روی ساختمان سالن غذاخوری دانشجویان را دردست مطالعه داریم.
وی ادامه داد: درنظرداریم در طول تابستان درکنار بازسازی ساختمان قدیمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و سازمان مرکزی،‌ ساختمان کنونی که دانشکده روان شناسی در آن مستقر است را متناسب با شاکله دانشکده علوم اجتماعی یا علوم ارتباطات بازسازی کنیم هنوز نمی دانیم این طرح به چه میزان اعتبار نیازدارد.
کارگر درپاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا ساختمان کنونی دانشکده روان شناسی گنجایش دانشجویان اساتید علوم اجتماعی و ارتباطات را دارد، اظهارکرد: 77 استاد در رشته روان شناسی تدریس می کنند که 9حدود نفر هم به آنها اضافه خواهدشد، همچنین تعداد دانشجویان این رشته 3300 نفر است اما اساتید دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات حداکثر 30 نفر هستند.
معاون عمرانی دانشگاه علامه با بیان اینکه این حجم جمعیت به امکانات و فضا نیازدارد،‌ خاطرنشان کرد: درحال حاضر حدود 5 استاد دانشکده روان شناسی در یک اتاق مستقر شده اند درحالی که در ساختمان جدید در هر اتاق دونفر مستقر خواهد شد و ما مطابق جمعیت اساتید و دانشجویان،ساختمان جدید این دانشکده را احداث کردیم.