اخبار


توجه: زمان دقیق برگزاری و ثبت نام ارشد و دکتری 96 مشخص شد!زمان برگزاری آزمون ارشد سال 96 سراسری و آزاد مشخص شد.
کارشناسی ارشد 96(سراسری و آزاد):
7و8 اردیبهشت ماه سال 96
دکتری 96(سراسری و آزاد): 6 اسفندماه سال 95

زمان برگزاری و ثبت نام ارشد و دکتری 96 سراسری و آزاد


منبع : سازمان سنجش