اخبار


ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۴ آغاز شدثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۴ به صورت اینترنتی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند در مهلت زمانی یکشنبه ۱۲ مهر تا چهارشنبه ۲۲ مهر ۹۴ با ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
آزمون کارآموزی وکالت سال ۶ آذرماه ۹۴ برگزار می شود.
داوطلبان باید سریال ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت را به مبلغ ۷۵۰ هزار ریال (۷۵ هزار تومان) از طریق سایت سازمان سنجش خریداری کنند.
ثبت نام زمانی تکمیل خواهد شد که فرد از سیستم شماره پرونده ۶ رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی دریافت کند.