اخبار


جزئیات آزمون عملی ۲ رشته هنری در کنکور ارشد آزاد اعلام شدآزمون عملی رشته های کارگردانی نمایش و نوازندگی ساز جهانی مربوط به کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۵ دانشگاه آزاد در روزهای ۴ تا ۶ مهرماه برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، دعوت شدگان به آزمون عملی رشته های کارگردانی - نمایش و نوازندگی ساز جهانی واحدهای تهران مرکزی ، علوم و تحقیقات و الکترونیکی دانشگاه آزاد لازم است جهت آزمون عملی در روزهای اعلام شده در ساعات ۸ تا ۱۶ به دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی واقع در خیابان انقلاب، تقاطع خیابان فلسطین مراجعه کنند.
زمان مراجعه پذیرفته شدگان به تفکیک خواهران و برادران اعلام شده است.
پذیرفته شدگان رشته نوازندگی ساز جهانی روز یکشنبه ۴ مهر (خواهران) و روز دوشنبه ۵ مهر (برادران).
پذیرفته شدگان رشته کارگردانی - نمایش روزهای یکشنبه و دوشنبه (صبح) ۴ و ۵ مهر (خواهران) و روزهای دوشنبه (عصر) و سه شنبه ۵ و ۶ مهر (برادران).
پذیرفته شدگان رشته کارگردانی – نمایش واحدهای تنکابن، شیراز و سپیدان لازم است جهت آزمون عملی در روز شنبه و یکشنبه ۳ و ۴ مهر در ساعات اداری ۸ تا ۱۶ به واحدهای مزبور مراجعه کنند.
پذیرفته شدگان این رشته ها لازم است برای هزینه آزمون عملی مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به شماره حساب ۰۲۱۵۹۵۵۸۶۳۰۰۰ نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) واریز کرده و فیش بانکی آن را در هنگام مراجعه برای مصاحبه تحویل دهند.
دعوت به آزمون عملی به مفهوم پذیرش قطعی تلقی نمی شود و حقی برای داوطلب ایجاد نمی کند.
عدم شرکت در آزمون عملی به منزله انصراف تلقی شده و بعداً هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد شد. لذا افراد مشمول باید تا اعلام قطعی نتایج، تکالیف وظیفه عمومی خود را به موقع انجام دهند.
نتیجه نهایی آزمون این رشته ها پس از آزمون عملی و انجام گزینش نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر