اخبار


جزئیات ترم تابستانه دانشگاه آزاد اعلام شدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی جزییات ترم تابستانه این دانشگاه را تشریح کرد و گفت: ثبت نام در ترم تابستانه دانشگاه آزاد یک هفته بعد از اتمام امتحانات نیم سال دوم آغاز می‌شود. دکتر فرهاد حسین‌زاده لطفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا، با بیان اینکه قالب ترم تابستانه سال 95 دانشگاه آزاد اسلامی مشابه ترم تابستانه این دانشگاه در سال 94 است،اظهار کرد:دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی، علوم پایه و دام پزشکی می توانند تا سقف 10 واحد، انتخاب واحد کنند.دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می‌توانند یک درس که تعداد واحد آن مهم نیست،انتخاب کنند. وی درمورد دانشجویان مقطع دکتری نیز توضیح داد: دانشجویان مقطع دکتری مجاز به انتخاب درس اصلی نیستند اما می توانند دو درس جبرانی انتخاب کنند. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه درمورد شهریه ترم تابستانه این دانشگاه گفت:شهریه ثابت با توجه به تعداد واحدی که دانشجو انتخاب می‌کند تعیین می شود.به عبارت دیگر شهریه ثابت بستگی به تعداد واحد دارد،یعنی چنانچه دانشجو یک سوم سقف انتخاب واحد داشته باشد باید یک سوم شهریه ثابت را پرداخت کند،اگر یک دوم انتخاب واحد داشته باشد، یک دوم شهریه ثابت را و اگر دو سوم انتخاب واحد داشته باشد دو سوم شهریه ثابت را باید پرداخت کند. حسین‌زاده لطفی با بیان اینکه به همه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که مجری دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند و مجوز برگزاری آن رشته محل را برای پذیرش دانشجو دارند،اجازه داده شده برنامه ریزی تابستانه انجام دهند،گفت:دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی اجازه دارند دروس خود را در هر واحدی که می‌خواهد انتخاب کنند، برای مثال 4 واحد درسی را در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد و 6 واحد درسی را در یک واحد دیگر دانشگاه آزاد انتخاب کنند. وی افزود:تفاوتی که بین دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی وجود دارد این است که که دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ملزم به هماهنگی با گروه مربوطه و راهنمای مربوطه است که چه درسی را در کدام واحد بگیرد. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه درمورد زمان ثبت نام در ترم تابستانه این دانشگاه گفت:زمان ثبت‌نام در ترم تابستانه دانشگاه آزاد بستگی به واحدهای مختلف دانشگاه دارد.17 خرداد ماه امتحانات نیم سال دوم آغاز شده و به همه واحدهای دانشگاه گفته شده یک هفته بعد از اتمام امتحانات ثبت نام را انجام دهند. حسین زاده لطفی ادامه داد: کلاس‌های ترم تابستانه دانشگاه آزاد اسلامی در 8 هفته برگزار می شود که این 8 هفته معادل نیم سال های تحصیلی معمولی دانشگاه است. برای مثال برای یک درس دو واحدی در هر هفته 4 ساعت کلاس برگزار می شود. و 8 هفته ترم تابستان، 16 هفته ترم معمول را پوشش می دهد.
منبع: ایسنا