اخبار


جزئیات مصاحبه رشته های شرایط خاص کنکور ۹۶/ اعلام برنامه زمانیاسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌های ‌تحصیلی دارای شرایط خاص کنکور ۹۶ اعلام شد و معرفی شدگان باید بر اساس برنامه زمانی اعلام شده برای مصاحبه و سایر مراحل به دانشگاهها مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ مربوط به دانشگاه های شهید مطهری، مذاهب اسلامی، شاهد، علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، صدا و سیما، علوم‌پزشکی بقیه‌الله، کدرشته محل دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تهران، مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه‌ طباطبایی، دانشکده غیرانتفاعی رفاه، دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) و تمام کدرشته‌های تحصیلی‌ متمرکز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران (رشته‌های مخصوص داوطلبان بومی و دارای تعهد استخدام) است.
معرفی‌شدگان چند برابرظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ذکر شده که در زمان انتخاب رشته‌های تحصیلی، یک و یا چندکدرشته از دانشگاه های مذکور را در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ در فرم انتخاب رشته اینترنتی خود انتخاب کرده اند باید بر اساس برنامه زمانی به دانشگاه ها مراجعه کنند.
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی غیرمتمرکزها همراه با نتایج کنکور
در گزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی قبول اعلام خواهند شد که برابر برنامه زمانی در مصاحبه و یا سایر مراحل گزینش به شرح مندرج در این اطلاعیه شرکت کرده و دراین مرحله موفق شوند و صلاحیت عمومی آنان نیز توسط هیأت‌مرکزی گزینش ذیربط تائید شده و ضوابط انتخاب‌رشته فوق را رعایت کرده و همچنین حدنصاب نمره‌ علمی نهایی برای هر رشته را نیز کسب کنند.
اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی این دانشگاهها به همراه نتایج سایر رشته‌های متمرکز آزمون‌ سراسری اعلام خواهد ‌شد.
معرفی داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفیت، به منزله قبولی نیست و معرفی‌شدگان‌ لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزینش‌ در تاریخ های‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعیین‌ شده‌ از طرف مؤسسات در این اطلاعیه مراجعه‌ کنند.
داوطلب ممکن است به یک و یا دو مؤسسه معرفی شده­ باشد، لذا داوطلبانی که به دو مؤسسه معرفی شده‌اند در صورت تمایل می‌توانند به یک مؤسسه و یا هر دو برای انجام مراحل مختلف گزینش مراجعه کند.
عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ گزینش در هر مورد معرفی‌ به‌ منزله‌ انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذیربط آن مؤسسه تلقی‌ خواهد شد و وضعیت داوطلب در اولویت های بعدی وی بررسی­ خواهد ­شد. ضمناً در ستون نتیجه کارنامه نهایی در مقابل کدرشته مربوطه آنان عدد یک (۱) به منزله عدم داشتن شرایط گزینش درج می‌شود.
داوطلبانی که نسبت به انتخاب یک یا چند کدرشته محل از مؤسسات دارای شرایط خاص مندرج در این اطلاعیه اقدام کرده ولی در این مرحله معرفی نشده‌اند، یا شانس قبولی در اولویت های بالاتر از کدهای مربوط به این رشته‌های شرایط خاص را دارا هستند یا فاقد حداقل نمره معرفی در این مرحله هستند. دلیل عدم معرفی آنان در این مقطع در کارنامه نتایج نهایی مشخص خواهد شد.
انتشار کارنامه نهایی پذیرفته شدگان در مهرماه
بنا به دلایل متفاوت (اعم از نمره علمی و ترتیب اولویت انتخاب رشته داوطلب و یا عدم رعایت استان بومی و...) هیچگونه اعتراضی در این مرحله از اعلام نتایج از سوی داوطلبان پذیرفته نیست.
پس از اعلام نتایج نهایی، در مهرماه، برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی کنکور ۹۶ که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در سایت این سازمان در زمان مقرر اقدام کرده‌اند، کارنامه نتیجه نهایی تهیه و قابل رؤیت و بهره‌برداری خواهد بود، در صورتی که پس از دریافت کارنامه نسبت به آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به استناد پرینت کارنامه نتیجه نهایی در موعد مقرر با دلیل اعتراض خود را مطرح کنند، در این مرحله هیچگونه اعتراضی پذیرفته نیست.
برنامه زمانی، نحوه مراجعه و مدارک لازم برای هریک از موسسات:
معرفی‌شدگان‌ رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهید مطهری:
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهید مطهری اعلام شده، لازم ‌است‌ با مراجعه به سیستم جامع دانشگاهی گلستان دانشگاه شهید مطهری به آدرس www.golestan.motahari.ac.ir و تکمیل اطلاعات لازم و مطالعه اطلاعیه مربوط نسبت به ثبت‌نام و تعیین زمان مصاحبه، مکان و مدارک لازم اقدام کنند.
معرفی ‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی:
داوطلبانی که در ردیف معرفی‏ شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دانشگاه ‌مذاهب اسلامی در مراکز آموزشی (تهران- بندرعباس- سنندج- زاهدان) قرار گرفته‌اند، لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش و آزمون ‌شفاهی با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و براساس برنامه زمانی مندرج در جدول اعلام شده در سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.
مدارک مورد نیاز ثبت نام نیز در اطلاعیه سازمان سنجش درج شده است. آزمون شفاهی شامل مواد امتحانی فرهنگ و معارف اسلامی، قرائت و ترجمه قرآن کریم، احکام و اطلاعات عمومی خواهد بود.
معرفی ‌شدگان رشته‌های ‌تحصیلی دانشگاه شاهد تهران:
زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های‌عمومی داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های ‌تحصیلی دانشگاه‌ شاهد تهران اعلام شده، از روز چهارشنبه ۸ شهریور تا شنبه ۱۱ شهریور تعیین شده است. برنامه تکمیلی، مکان و زمان‌بندی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت در سایت دانشگاه به آدرس: www.shahed.ac.ir اعلام خواهد شد و داوطلبان لازم ‌است‌ برای اطلاعات تکمیلی به سایت دانشگاه مراجعه کنند.
معرفی ‌شدگان‌ رشته کارشناسی و کارشناسی‌ارشد علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری:
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته‌های مذکور در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری اعلام شده ‌، لازم ‌است‌ برای اطلاع از تاریخ مصاحبه و دریافت فرم‌ها و مدارک لازم جهت انجام مراحل گزینش به سایت دانشگاه به آدرس: www.ujsas.ac.ir مراجعه کنند.
معرفی ‌شدگان رشته‌ مدیریت بیمه اکو موسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه علامه طباطبائی تهران:
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی ‏شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ مدیریت بیمه اکو موسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه علامه طباطبائی تهران اعلام شده ، لازم است برای انجام مراحل مختلف مصاحبه با در دست داشتن مدارک لازم شامل اصل شناسنامه عکسدار و اصل کارت ملی ساعت ۹ صبح یکشنبه ۱۲ شهریور ۹۶ به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم بخارست، شماره ۱۴ طبقه اول موسسه آموزش عالی بیمه اکو حوزه ریاست مراجعه کنند.
چنانچه داوطلبان مدارکی دال بر گذراندن آزمون‌های استاندارد زبان انگلیسی نظیر تافل و آیلتس دارند، مستندات مربوطه را به همراه داشته باشند.
معرفی ‌شدگان رشته‌ دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تهران:
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تهران اعلام شده ، لازم است برای انجام مراحل مختلف مصاحبه و آزمون با دردست داشتن مدارک لازم شامل اصل شناسنامه عکسدار، اصل کارت ملی، کپی دیپلم، کارنامه آزمون سراسری و گواهی مدال المپیاد کشوری و جهانی در صورت وجود، صبح سه شنبه ۷ شهریور ۹۶ به پردیس علوم، طبقه دوم دفتر ریاست به آدرس تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، پردیس علوم دانشگاه تهران مراجعه کنند.
معرفی ‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی رفاه تهران:
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی رفاه اعلام شده ، لازم است برای اطلاع از زمان و مکان و مدارک لازم برای مصاحبه عمومی از تاریخ یکشنبه ۵ شهریور ۹۶ به سایت دانشگاه به آدرس: www.cms.refah.ac.ir مراجعه کنند. عدم شرکت در مراحل مصاحبه عمومی، به منزله انصراف از گزینش در رشته­ های معرفی شده این دانشکده است. دانشکده فاقد هر گونه امکانات خوابگاهی است.
معرفی‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله (عج):
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های‌ تحصیلی این دانشگاه اعلام شده، لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش با دردست داشتن مدارک مورد نیاز و براساس برنامه زمانی مندرج در جدول اطلاعیه سازمان سنجش مراجعه کنند. داوطلبان لازم ‌است‌ برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه به آدرس: www.bmsu.ac.ir مراجعه کنند.
معرفی‌شدگان رشته‌ تحصیلی داروسازی بورسیه ارتش جمهوری اسلامی در دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله (عج):
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ داروسازی بورسیه ارتش جمهوری اسلامی در دانشگاه علوم‌ پزشکی بقیه‌الله اعلام شده ، لازم است در روز سه‌شنبه ۷ شهریور ۹۶ برای انجام مراحل مختلف مصاحبه و گزینش با در دست داشتن مدارک لازم به نشانی تهران، میدان حر، خیابان امام خمینی (ره) نرسیده به چهارراه کمالی مدیریت گزینش و استخدام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.
معرفی‌شدگان رشته‌ تحصیلی داروسازی بورسیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله (عج):
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ داروسازی بورسیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله (عج) اعلام شده ‌، لازم ‌است‌ براساس برنامه زمانی اعلام شده در اطلاعیه سازمان سنجش و با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی برای انجام مراحل مختلف مصاحبه و گزینش به آدرس مراکز گزینش و استخدام ناجا در سراسر کشور (آدرس مراکز گزینش استانها در پایگاه اینترنتی نیروی انتظامی به نشانی: www.police.ir و www.gozinesh.police.ir موجود است ) مراجعه کنند.
معرفی‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی این دانشگاه اعلام شده ، لازم است برابر جدول زمانبندی و اطلاعیه مربوطه که در سایت دانشگاه به نشانی: www.iribu.ac.ir منتشرشده مراجعه کنند. عدم مراجعه داوطلبان در تاریخ­های مقرر به منزله انصراف تلقی شده و به مراجعات بعد از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
معرفی ‌شدگان رشته‌ کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)- مشهد:
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)- مشهد اعلام شده ، لازم است طبق جدول شماره ۴ که در اطلاعیه سازمان سنجش درج شده و براساس حرف اول نام خانوادگی خود برای انجام مراحل مختلف مصاحبه و آزمون با در دست داشتن مدارک لازم به نشانی مشهد، میدان فلسطین، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، پردیس خواهران، ساختمان مرکزی مراجعه کنند.
معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت درکلیه کدرشته‌های تحصیلی دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی-تهران (رشته‌های مخصوص داوطلبان بومی و دارای تعهد استخدام)
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت هریک از رشته‌های تحصیلی دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی‌- تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش ) اعلام شده ، لازم است برای انجام مراحل مختلف مصاحبه علمی- تخصصی و با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و براساس برنامه زمانی مندرج در جدول شماره ۵ اطلاعیه سازمان سنجش و به آدرس‌های مندرج در بند «ب» همان اطلاعیه مراجعه کنند.
منبع: خبرگزاری مهر