اخبار


جزئیات پذیرش دانشجویان دوره دکتری دانشگاه اصفهان اعلام شددانشگاه اصفهان در اطلاعیه ای نحوه پذیرش دانشجویان متقاضی پذیرش در دوره های دکتری این دانشگاه برای سال ۹۵ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه دانشگاه اصفهان آمده است: ارزیابی تخصصی برای پذیرش در این دوره بر اساس بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و نيز آزمون تخصصی (كتبی و مصاحبه) انجام مي شود.
ارزيابی نهايی بر اساس ۲۰ درصد نمره سنجش علمی (نمره آزمون ورودي دوره دكتری مورخ ۱۴ اسنفدماه سال ۹۴ برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور) و ۸۰ درصد آزمون مرحله دوم (ارزيابی تخصصی) است.
اطلاعات تكميلی در خصوص زمان پذيرش، تغييرات احتمالی و ساير موارد در اطلاعيه های بعدی اعلام خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر