اخبار


دفترچه انتخاب رشته دستیاری فردا منتشر می شود/ اعلام دلیل تاخیررئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: به دلیل درج معدل و نمره پیش کارورزی اشتباه از سوی بسیاری از داوطلبان دستیاری، نمرات از دانشگاه ها اخذ شد و به همین دلیل انتخاب رشته با کمی تاخیر اجرایی شد.
محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان فرآیند انتخاب رشته در چهل و سومین دوره آزمون دستیاری پزشکی گفت: به دلیل اینکه تعداد زیادی از داوطلبان معدل و نمره پیش کارورزی خود را به اشتباه در فرم های مربوطه درج کرده بودند ما از دانشگاه ها خواستیم نمرات داوطلبان را به ما ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: از میان ۱۵ هزار نفر داوطلب آزمون دستیاری پزشکی، بیش از ۶ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که ما در مرکز سنجش معدل و نمره پیش کارورزی ۶ هزار نفر را از دانشگاه ها خواستیم و همین امر موجب شد زمان بیشتری نسبت به سال های گذشته صرف شود.
پورکاظمی یادآور شد: با توجه به اینکه که امسال برای اولین بار معدل و نمره پیش کارورزی در آزمون دستیاری تاثیر مثبت داشت بنابراین مهم بود که نمره دقیق در فرم داوطلب درج شود که متاسفانه این موضوع از سوی بسیاری از داوطلبان رعایت نشده بود.
وی اضافه کرد: در این دوره داوطلبانی بودند که دهه ۶۰ شمسی فارغ التحصیل شده بود که این افراد نمرات خود را به یاد نداشتند که برای آنها حداقل نمره درج شد.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: دلیل تاخیر در اعلام فرآیند انتخاب رشته دستیاری ۹۵، استعلام از دانشگاه ها و درج معدل و نمرات پیش کارورزی داوطلبان به صورت دقیق بوده است.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال این موضوع به کمک همه دانشگاه ها به نتیجه رسید و دفترچه انتخاب رشته دستیاری ۹۵ تا فردا بر روی سایت سنجش قرار می گیرد و فرآیند انتخاب رشته در آزمون دستیاری نیز اوایل هفته آینده در سایت سنجش فعال می شود.
منبع: خبرگزاری مهر