اخبار


دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حذف نمی شودرئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی تاکید کرد این کارگروه به فکر حذف دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتر ی نیست و نگرانی دراین خصوص نادرست است . علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه اخیر مدیران گروه‌های مشاوره دانشگاه های کشور با کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: در این جلسه به نقطه نظرات مدیران مشاوره دانشگاه های کشور درباره حذف کارشناسی مشاوره پرداخته شد. وی ادامه داد: همان طور که قبلا اعلام شده بود، کارشناسی رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی صنعتی سازمانی، روانشناسی اصلاح و تربیت و مشاوره همه باهم ادغام شده و یک رشته روانشناسی ایجاد شد. اما بنا به دلایلی به برخی از دانشگاه ها بعد تصویب رشته کارشناسی روانشناسی نیز این مجوز داده شد که بتوانند تنها یک دوره دیگر دانشجوی کارشناسی مشاوره پذیرش کنند. آشتیانی افزود: در راستای اجرای این موضوع مشکلاتی در برخی از دانشگاه ها ایجاد شد از این رو مقرر شد گروهی برای بررسی بیشتر و توجه به نقطه نظرات مدیران کارگروه های مشاوره دانشگاه ها تشکیل شود تا برخی از مشکلات اجرایی که در دانشگاه ها ایجاد شده را رفع کرده و برخی از خواسته های به جای این افراد را تامین کند. رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی افزود: گروه های مشاوره کشور یک نگرانی نیز دارند مبنی براینکه این مساله مقدمه ای برای حذف دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود که ما اعلام می کنیم این نگرانی درست نیست و کارگروه روانشناسی به فکر حذف این دوره در مقاطع مذکور نیست. این طرز فکر ممکن است با القاء برخی از شبهات از سوی برخی افراد ایجاد شده باشد. وی خاطرنشان کرد: به طور حتم گرایش های مختلف مشاوره مانند مشاوره خانواده، مدرسه، شغلی و توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد دکتری را خواهیم داشت و اگر کمیته مدیران مشاور دانشگاه ها نیز پیشنهادی خوبی داشته باشند، به آن توجه خواهد شد .
منبع: خبرگزاری مهر