اخبار


دوره نکته و تست ریاضی عمومی 1 و 2دوره نکته و تست ریاضی عمومی 1 و 2

مشخصات دوره نكته و تست ـ جمع‌بندي رياضي عمومي 1و2
مدرس مهندس رضا شكرزاد
طول دوره 52 ساعت
محتواي دوره ـ جمع‌بندي 4فصل اصلي (انتگرال و كاربردها، دنباله و سري، انتگرال چندگانه و انتگرال خط و سطح) در قالب حل تست‌هاي هدفدار و ارائه برگه نكات و ارائه نمودار درختي فصل
ـ جمع‌بندي قسمت‌هاي مهم فصول (حد و پيوستگي، مشتق و كاربردها، مختصات قطبي، اعداد مختلط و توابع چند متغيره) در قالب حل تست‌هاي هدفدار منتخب و ارائه برگه نكات
ـ بررسي و حل تست‌هاي رياضي 1و2 آزمون‌هاي 92 تا 94 (حل تست‌هاي كليه رشته‌ها)
ـ حل تست‌‌ها و استخراج نكات كنكورهاي 89 تا 91 (از سؤالات منتخب كليه رشته‌ها)
شهريه دوره 420.000 تومان
تعداد جلسات دوره 1جلسه 4 ساعتي و 8 جلسه 6 ساعتي
تاريخ و ساعت كلاس‌ها ـ جلسه اول: جمعه 2 بهمن 94 ساعت 8 الي 12
ـ جلسه دوم: 5شنبه 29 بهمن 94 ساعت 14 الي 20
ـ جلسه سوم: جمعه 30 بهمن 94 ساعت 14 الي 20
ـ جلسه چهارم: 5شنبه 20 اسفند 94 ساعت 14 الي 20
ـ جلسه پنجم: جمعه 21 اسفند 94 ساعت 14 الي 20
ـ جلسه ششم: 5شنبه 19 فروردين 95 ساعت 14 الي 20
ـ جلسه هفتم: جمعه 20 فروردين 95 ساعت 14 الي 20
ـ جلسه هشتم: 5شنبه 2 ارديبهشت 95 ساعت 14 الي 20
ـ جلسه نهم: جمعه 3 ارديبهشت 95 ساعت 14 الي 20