اخبار


دی؛ برگزاری آزمون های دندانپزشکی و پزشک خانوادهآزمون های جایابی و ملی دندانپزشکی و پذیرش دستیار پزشک خانواده در دی ماه ۹۵ برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های مختلفی در سال ۹۵ برگزار می شود و هر یک از ماه های سال به ترتیب زمان اعلام نتایج و برگزاری برخی از آزمون هاست.
سه آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور، ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور و آزمون ملی دندانپزشکی به صورت همزان در ۱۶ دی ماه ۹۵ برگزار می شود.
آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده هم در ۱۶ دی ماه برگزار خواهد شد. این دوره دستیاری برای اولین بار در سال ۹۴ راه اندازی شده است.
یکصد و چهاردهمین آزمون زبان انگلیسی تولیمو نیز در ۲۳ دی ماه در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان،‌ رشت، بابل، كرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، زاهدان و كيش برگزار می شود.
منبع: خبرگزاری مهر