اخبار


راه‌اندازی رشته دکتری حرفه‌ای سلامت عمومی در دانشگاه تهرانرییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به برنامه‌های این دانشکده برای توسعه رشته‌ها گفت: رشته "دکتری حرفه‌ای سلامت عمومی" و " سلامت شهری" از جمله رشته‌هایی هستند که در صورت تصویب در شورای گسترش آموزش وزارت بهداشت، اولین بار در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی خواهند شد.
دکتر علی اکبری ساری در گفت و گو با ایسنا، با اعلام این مطلب افزایش جذب دانشجویان خارجی را از برنامه‌های مهم دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران دانست و اظهار کرد: یکی از تصمیمات مهم دانشکده در حیطه آموزش این است که تعداد دانشجویان بین‌الملل از نظر کمی و کیفی توسعه یابد تا علاوه بر ارتقاء سطح آموزش دانشجویان کنونی، تعداد بیشتری دانشجوی خارجی جذب شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر حدود 40 دانشجوی خارجی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به تحصیل هستند و تصمیم داریم این تعداد تا سال آینده به 60 دانشجوی خارجی افزایش یابد.
دکتر اکبری ساری از راه‌اندازی رشته‌های جدید در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: رشته "دکتری حرفه‌ای سلامت عمومی" از جمله این رشته‌ها است که برای اولین بار در کشور برای مدیران نظام سلامت طراحی شده است. در حال حاضر برنامه آموزشی این رشته در وزارت بهداشت نهایی شده و پس از طی مراحل نهایی از مهر سال آینده دانشجو پذیرش می‌کنیم.
وی همچنین یادآور شد: رشته" سلامت شهری" از دیگر رشته هایی است که پیگیری می کنیم تا سال آینده در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران راه‌اندازی شود.
رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان با تاکید براینکه 95 درصد دانشجویان این دانشکده در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد مشغول تحصیل هستند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران حدود 1500 دانشجو در 15 مقطع دکتری، 17 کارشناسی ارشد و 4 کارشناسی تحصیل می کنند. بنابراین لازم است امکانات دانشکده از نظر فضای فیزیکی و نسبت استاد به دانشجو به اندازه کافی باشد تا بتوانیم در دستیابی به رسالت آموزشی و پژوهشی موفق ظاهر شویم.
منبع: ایسنا