اخبار


راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد "مکانیک سنگ" و "ژئو مکانیک نفت و محیط زیست" در واحد علوم و تحقیقاتمدیر گروه مهندسی معدن علوم و تحقیقات با بیان اینکه در حال حاضر دو گرایش استخراج و فرآوری در مقطع کارشناسی‌ارشد و مکانیک سنگ، استخراج و فرآوری در مقطع دکتری در این گروه فعال است، افزود: گرایش‌های مکانیک سنگ، ژئو مکانیک نفت و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در این واحد راه‌اندازی می شود .
به گزارش ایسنا، دکتر کاوه آهنگری مدیر گروه مهندسی معدن علوم و تحقیقات تاکید کرد: در صورت تأیید وزارت علوم، جزء اولین دانشگاه هایی هستیم که گرایش های ژئومکانیک نفت و محیط زیست را راه‌اندازی کرده است.
وی ادامه داد: از جمله همکاری‏‌های گروه مهندسی معدن می‌توان به چهار طرح پژوهشی با وزارت راه و شهرسازی، سازمان آب و برق خوزستان، مرکز تحقیقات آب و شهرداری تهران اشاره کرد. همچنین با شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب هم در حال مذاکراتی هستیم.
دکتر آهنگری با اشاره به اینکه راهنمای نحوه انتخاب تجهیزات ابزاربندی و رفتارنگاری در سازه های زیربنایی حمل و نقل زمینه همکاری گروه معدن واحد علوم و تحقیقات با وزارت راه و شهرسازی است، تصریح کرد: در پروژه های راه سازی و ژئوتکنیک، یکی از مسائل مهم کنترل سلامت راه است. برای این امر باید رفتارنگاری را مورد ارزیابی و کنترل قرار داد تا بتوان بسته به شرایط ژئوتکنیکی مخاطراتی نظیر ریزش سنگ، بستر راه، مقاومت آن و ... را پیش بینی کرد.
وی تصریح کرد: در تونل ها نیز چه در زمان ساخت و چه در زمان بهره برداری باید شرایط ایمنی همواره براساس رفتارنگاری بررسی و تحلیل شود. در پروژه همکاری با وزارت راه و شهرسازی با نصب ابزار سنجش رفتارنگاری به بررسی و تحلیل راه ها و تونل‏ها می پردازیم تا بتوان با شناسایی مخاطرات و پیش بینی حوادث از آسیب های احتمالی جلوگیری کنیم.
دکتر آهنگری با اشاره به همکاری گروه معدن واحد علوم و تحقیقات با سازمان آب و برق خوزستان، افزود: ابزاربندی، رفتارنگاری و کیفیت ابزار سنجش در سدها از نکات بسیار ضروری است. متأسفانه در زمینه ابزار نوآوری چندانی
وجود نداشته و اکثرا بصورت کپی برداری شده است. این ابزار نه تنها مناسب پرژوه سدسازی در ایران نبوده بکله موجب افزایش هزینه ها می شود.
وی ادامه داد : با همکاری در طرحی که با سازمان آب و برق خوزستان آغاز شده است با ارائه معیارهای مناسب پس از بررسی و تحیلی شرایط محیطی سدها به دنبال بهینه کردن نحوه انتخاب ابزار هستیم.
این عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات همکاری با مرکز تحقیقات آب را از دیگر پروژه های برجسته گروه مهندسی معدن عنوان کرد و ادامه داد: در پروژه های ژئوتکنیکی بخصوص سدسازی، پارامترهایی وجود دارند که بصورت مستقیم با مغزه گیری اندازه گیری و مورد آزمایش قرار می گیرند. این مغزه گیریها هزینه های بالایی دارند. در قالب همکاری ای که با مرکز تحقیقات آب ... داریم به جای مغزه گیری اقدام به جمع آوری اطلاعاتی (دیتا) از سدهای کشور کرده ایم.
مدیر گروه مهندسی معدن واحد علوم و تحقیقات اضافه کرد: پس از جمع آوری اطلاعات سدهای موجود در مناطق مختلف ایران، اقدام به بررسی داده های بدست آمده و رابطه پارامترهای مختلف در آنها کرده ایم. این بانک داده های تحلیل شده، می تواند منبع اطلاعاتی و جایگزین مناسبی به جای روش مغزه گیری برای ساخت سد در نقاط مختلف ایران باشد.
به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، وی با اشاره به برنامه‌های این گروه گفت: راه اندازی مجله ای تخصصی، تجهیز آزمایشگاه های موجود و راه اندازی آزمایشگاه های جدید، ارتباط بیشتر و بهتر با بخش صنعت، راه اندازی رشته و گرایش های جدید، فعالیت هرچه بیشتر در زمینه کسب درآمد و کاهش وابستگی به شهریه دانشجویان و ..... از جمله اهدافی است که در این گروه دنبال می شود.
منبع: ایسنا