اخبار


رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 94همانند سالیان گذشته، امسال نیز داوطلبان کارشناسی ارشد MBA مدرسان شریف بهترین نتیجه را کسب کرده اند. 6 نفر از 10 نفر اول و از آن مهم تر، رتبه های 1 ، 2 و 3 امسال از داوطلبان مدرسان شریف بوده اند. نکته جالب در آزمون امسال، تصاحب رتبه های 1 و 2 توسط خانم ها می باشد که این موضوع در آزمون های کارشناسی ارشد MBA از ابتدای برگزاری تا امروز بی سابقه بوده است!
اسامی و رتبه های 6 نفر از 10 نفر اول به شرح زیر می باشد:
خانم نازنین یوسفی رتبه 1 آزمون کارشناسی ارشد MBA سراسری 94
خانم نیلوفر زنگی آبادی رتبه 2 آزمون کارشناسی ارشد MBA سراسری 94
آقای امیر شیدایی رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد MBA سراسری 94
آقای علیرضا رضوی رتبه 6 آزمون کارشناسی ارشد MBA سراسری 94
آقای علیرضا اکبری احمدآبادی رتبه 9 آزمون کارشناسی ارشد MBA سراسری 94
آقای سید هادی علوی ارجاسی رتبه 10 آزمون کارشناسی ارشد MBA سراسری 94
آقای سعید زائری امیرانی رتبه 7 آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سراسری 94