اخبار


زمان برگزاری آزمون عملی کارشناسی ارشد 95 اعلام شدمشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون عملی کدرشته‌های امتحانی 1350، 1351، 1352، 1357، 1358، 1362 و 1364 دوره‌ کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 95 در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 6، 7 و 8 مردادماه خبر داد.
حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: آزمون عملی کدرشته‌های عملی 1350، 1351، 1352، 1357، 1358، 1362 و 1364 آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 95 جمعاً برای تعداد 228 هزار و 24 داوطلب که از این تعداد 149 هزار و 25 نفر زن و 7 هزار و 899 نفر مرد هستند در دونوبت صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه 6، پنجشنبه 7 و جمعه 8 مردادماه برگزار می‌شود. آزمون کدرشته‌های مذکور منحصراً در شهرستان تهران برگزار خواهد شد و آدرس حوزه امتحانی روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج شده است.
وی در مورد فرآیند برگزاری آزمون توضیح داد: فرآیند برگزاری آزمون‌های نوبت صبح از ساعت 7:30 و نوبت عصر از ساعت 14:30 آغاز می‌گردد و کلیه داوطلبان لازم است نیم ساعت قبل از شروع فرآیند برگزاری آزمون در حوزه امتحانی مربوط حضور داشته باشند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد آزمونی که در صبح چهارشنبه 6 مرداد برگزار می‌شود، اظهار کرد: در صبح چهارشنبه 7 هزار و 749 داوطلب کدرشته امتحانی 1352، در آزمون اسکیس معماری کدرشته امتحانی 1352 و همچنین 967 داوطلب کدرشته امتحانی 1358 در آزمون تصویرسازی کدرشته امتحانی 1358 شرکت می‌نماید.
توکلی ادامه داد: در بعدازظهر چهارشنبه 1397 داوطلب کدرشته امتحانی 1352 و همچنین 1570 داوطلب کدرشته امتحانی 1358 در آزمون نقاشی کدرشته امتحانی 1358 شرکت می‌کنند.
وی در ادامه در مورد آزمون صبح پنجشنبه نیز اظهار کرد: در صبح پنجشنبه 634 داوطلب کدرشته امتحانی 1352 در آزمون مطالعات فرهنگ و معماری ایران کدرشته امتحانی 1352 و همچنین 2117 داوطلب کدرشته امتحانی 1358 در آزمون ارتباط تصویری کد 1358 و علاوه بر آن 552 داوطلب کدرشته امتحانی 1357 در آزمون تجزیه و تحلیل نمایشنامه‌نویسی کدرشته امتحانی 1357 شرکت می‌کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: در بعدازظهر پنجشنبه 1594 داوطلب کدرشته امتحانی 1352 در آزمون اسکیس معماری داخلی کدرشته امتحانی 1352 و همچنین 909 داوطلب کدرشته امتحانی 1357 در آزمون نمایشنامه‌نویسی کد 1357 و علاوه بر آن 158 داوطلب کدرشته امتحانی 1358 در آزمون تصویر متحرک یا انیمیشن کدرشته امتحانی 1358 شرکت می‌کنند.
توکلی در مورد آزمون‌های روز جمعه نیز توضیح داد: در صبح جمعه 2080 داوطلب کدرشته امتحانی 1350 در آزمون مجموعه برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری کدرشته امتحانی 1350 و همچنین 2144 داوطلب کدرشته امتحانی 1351 در آزمون اسکیس طراحی شهری کدرشته امتحانی 1351 و علاوه بر آن 413 داوطلب در آزمون طراحی صنعتی کدرشته امتحانی 1362 شرکت می‌نمایند. در بعدازظهر جمعه نیز 513 داوطلب کدرشته امتحانی 1364 در آزمون طراحی پارچه و لباس کدرشته امتحانی 1364 شرکت می‌کنند.
منبع: ایسنا