اخبار


ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری دندانپزشکی مشخص شدرییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از پذیرش 500 نفر در آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 95 خبر داد.
دکتر محمد حسین پور کاظمی در گفت وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: حدود 2000 هزار نفر در آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 95 ثبت نام کردند که حدود 500 نفر در این آزمون پذیرفته خواهند شد.
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در پایان خاطر نشان کرد: آزمون دستیاری دندانپزشکی امسال هفتم مرداد ماه جاری بصورت سراسری برگزار و نتایج این آزمون هفته اول شهریور ماه اعلام می شود.
منبع: ایسنا