اخبار


ظرفیت پذیرش آزمون سراسری اعلام شدرییس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه بیش از ۷۴۴ هزار نفر در آزمون سراسری امسال پذیرفته خواهد شد، گفت: تعداد ۱۳۱هزار ۹۴۴ نفر در دوره روزانه، ۲۶ هزار ۸۵۷ نفر دوره شبانه، ۳هزار ۱۲ نفر در پردیس‌های خودگردان، ۳۸۵ هزار ۱۷۰ نفر نیز در دانشگاه پیام نور آزمون سراسری پذیرفته خواهند شد.
به گزارش ایسنا، دکتر خدایی در نشست خبری که امروز در سازمان سنجش برگزار شد به جزییات بر گزاری کنکور سراسری ۹۶ اشاره کرد و گفت: آزمون سراسری ۹۶ در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه سال جاری برگزار شد و تعداد ۸۳۷ هزار نفر از مجموع ۹۳۰ هزار داوطلب شرکت کننده در این آزمون شرکت کردند و حدود ۹.۸ درصد از شرکت کننده گان غایب بودند.
وی در ادامه تصریح کرد: از مجموع ۸۳۷ هزار داوطلب شرکت کننده در آزمون سراسری تعداد ۴۵۴ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته در دوره‌های روزانه و شبانه می‌شوند و مابقی داوطلبان می توانند در دوره‌های پیام نور و غیر انتفاعی انتخاب رشته کنند.
دکتر خدایی با تاکید بر این که ۷۴۷ هزار ۴۱۸ نفر در آزمون سراسری امسال پذیرفته خواهند شد، گفت: دفترچه‌های آزمون سراسری روز چهارشنبه گذشته بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته و نتایج اولیه این آزمون نیز امروز در اختیار داوطلبان قرار گرفت.
دکتر خدایی تاکید کرد:‌ داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند ضرورت دارد پس از دریافت دفترچه انتخاب رشته‌های تحصیلی که از روز چهارشنبه ۱۱ مرداد بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته مطالعه دقیق راهنمای رشته‌های گروه‌های آزمایشی مجاز با رعایت کلیه شر ایط مندرج در دفترچه راهنمای رشته و اطلاعیه این سازمان و همچنین استفاده از سایر اطلاعات دیگر که سازمان در اختیار داوطلبان قرار داده، نسبت به انتخاب کد رشته‌های مورد علاقه خود اقدام کنند.
ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه ‌های آزمایشی پنجگانه
دکتر خدایی با تاکید بر اینکه جمعا بیش از ۷۴۴ هزار نفر در آزمون سراسری ۹۶ پذیرفته می‌شوند، گفت: در گروه آزمایشی علوم ریاضی جمعا تعداد ۲۳۵ هزار ۷۱۳ نفر پذیرفته می‌شوند که از این تعداد، ۶۶ هزار ۴۲۹ نفر به صورت با آزمون و ۱۶۹ هزار ۲۸۴ نفر به صورت بدون آزمون پذیرش می‌شوند؛ در واقع ۲۸.۱۸ درصد داوطلبان به صورت با آزمون پذیرش شده و مابقی به صورت بدون‌آزمون پذیرش می‌شوند .
به گفته خدایی در گروه آزمایشی علوم تجربی جمعا تعداد ۱۵۴ هزار ۸۸۰ داوطلب پذیرفته خواهند شد که تعداد ۵۸ هزار ۱۰۳ نفر به صورت باآزمون و ۹۶ هزار ۷۷۷ نفر به صورت بدون آزمون است؛ در واقع درصد پذیرش با آزمون در این گروه آزمایشی ۳۷.۵۱ و درصد پذیرش بدون آزمون نیز حدود ۶۹.۴۹ درصد می باشد. همچنین در گروه آزمایشی علوم انسانی جمعا ۳۱۰ هزار ۸۶۴ داوطلب پذیرفته خواهند شد که تعداد ۵۴ هزار ۴۰۷ داوطلب به صورت با آزمون و ۲۵۶ هزار ۴۵۷ داوطلب نیز به صورت بدون آزمون پذیرفته خواهند شد در واقع ۱۷.۵۰ درصد داوطلبان با آزمون و ۸۲.۵۰درصد داوطلبان به صورت بدون آزمون پذیرفته خواهند شد.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین خاطر نشان کرد:‌ در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی جمعا ۲۳ هزار ۵۹۶ نفر پذیرفته می‌شوند که از این تعداد ۴هزار ۱۸۹ داوطلب به صورت با آزمون و ۱۹ هزار ۴۰۷ نفر به صورت بدون آزمون پذیرفته خواهند شد در واقع ۱۷.۷۵ درصد پذیرش به صورت با آزمون و ۸۲.۲۵ درصد نیز به صورت بدون آزمون خواهد بود.
همچنین در گروه آزمایشی هنر جمعا ۱۹هزار ۳۶۵ داوطلب پذیرفته خواهند شد که از این تعداد ۴هزار ۶۰۳ نفر به صورت با آزمون و ۱۴هزار ۷۶۲ نفر به صورت بدون آزمون خواهند بود در واقع پذیرش به صورت با آزمون ۲۳.۷۷ درصد و پذیرش به صورت بدون آزمون ۷۶.۲۳ درصد خواهد بود. در مجموع ۷۴۴ هزار ۴۱۸ داوطلب در گروه‌های آزمایشی ۵ گانه پذیرفته خواهد شد که از این تعداد ۱۸۷ هزار ۷۳۱ نفر به صورت با آزمون و ۵۵۶ هزار ۶۸۷ نفر به صورت بدون آزمون پذیرفته خواهند شد.
منبع: ایسنا