اخبار


ظرفیت پذیرش در آزمون Ph.D پزشکی مشخص شدرییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: بیش از 7 هزار نفر در آزمون Ph.D پزشکی (دکترای تخصصی) ثبت نام کردند که از این تعداد حدود 1000 نفر پذیرفته خواهند شد.
محمدحسین پورکاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: ظرفیت پذیرش درآزمون Ph.D پزشکی (دکترای تخصصی) امسال کاهش نیافته است و از بین 7 هزار شرکت کننده در این آزمون در نهایت حدود 1000 نفر پذیرفته خواهند شد.
وی در ادامه تصریح کرد: 70 درصد نمره آزمون Ph.D پزشکی (دکترای تخصصی) کتبی و 30 درصد آن نیز بصورت مصاحبه از داوطلبان اعمال خواهد شد.
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: آزمون Ph.D پزشکی 7 مردادماه امسال به صورت سراسری برگزار شد و نتایج نهایی آن هفته اول شهریورماه اعلام می‌شود.
منبع: ایسنا