اخبار


ظرفیت پذیری در دکتری دانشگاه علامه/ تاریخ برگزاری مصاحبهمعاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تاریخ برگزاری مصاحبه دانشجویان مقطع دکتری،روزانه،پژوهش محور و استعداد درخشان را اعلام کرد. آغاز مصاحبه از ۲۷ اردیبهشت الی ۸ خرداد ۹۴ صورت می گیرد.
نادر نعمت الهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انجام مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری از ۲۷ اردیبهشت تا جمعه ۸ خرداد ۹۴ طبق زمان بندی دانشگاه انجام می گیرد.
وی درباره اینکه چه تعداد دانشجوی دکتری در این دانشگاه پذیرش خواهند شد، افزود: دانشگاه دارای ۵۰ رشته دکتری است در هر رشته ۵ نفر پذیرش می شوند و اگر رشته ای چند گرایش داشته باشد در هر گرایش نیز ۴ دانشجو پذیرش می شود .
معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در تمام رشته های پژوهش محور دانشگاه که دارای مجوز هستند نیز یک نفر پذیرش می شود که جمعا ۴۵ نفر می شود.
تاریخ برگزاری مصاحبه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه علامه به شرح زیر است:
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت
۹۴ آموزش زبان انگلیسی - زبان شناسی همگانی - زبان و ادبیات فارسی - زبان و ادبیات عربی - الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و کلام اسلامی) - مدرسی معارف اسلامی (انقلاب اسلامی) - مدرسی معارف اسلامی (مبانی نظری اسلام) .
دوشنبه ۲۸ اردیبهشت
۹۴ فلسفه - مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز - تکنولوژی آموزشی - مدیریت آموزشی - فلسفه تعلیم و تربیت (فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی) - روان شناسی تربیتی – مشاوره.
سه شنبه ۲۹ اردیبهشت
۹۴ اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز - مدیریت ورزشی (مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی) - آموزش عالی (مدیریت آموزش عالی) - روان شناسی عمومی - روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی - سنجش و اندازه گیری - برنامه ریزی درسی .
چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت
۹۴ حقوق بین الملل عمومی - علوم سیاسی (اندیشه سیاسی) - علوم سیاسی (جامعه شناسی سیاسی) - علوم سیاسی (مسائل ایران) - حقوق جزا و جرم شناسی - حقوق خصوصی - حقوق عمومی .
پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت
۹۴ مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) - مدیریت دولتی (مدیریت تطبیقی توسعه) - علوم اقتصادی (اقتصاد نظری) - رفاه اجتماعی - مدیریت بازرگانی (مدیریت بازاریابی) - مدیریت بازرگانی (مدیریت سیاست گذاری بازرگانی) - مدیریت بازرگانی (رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی).
جمعه یک خرداد
۹۴ حسابداری - گردشگری - مدیریت تکنولوژی (مدیریت تحقیق و توسعه) - مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت خدمات و توسعه فناوری) - مدیریت (مدیریت تولید و عملیات) - علوم اقتصادی (اقتصاد مالی) - مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی) .
یکشنبه ۳ خرداد
۹۴ مددکاری اجتماعی - جامعه شناسی (جامعه شناسی سیاسی) - جامعه شناسی (جامعه شناسی فرهنگی) - علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی) - ترجمه - روابط بین الملل - آمار - علوم ارتباطات .
دوشنبه ۴ خرداد
۹۴ اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز - آمار - آموزش عالی (مدیریت آموزش عالی) - برنامه ریزی درسی - فلسفه تعلیم و تربیت (فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی) - ترجمه - تکنولوژی آموزشی .
سه شنبه ۵ خرداد
۹۴ حقوق بین الملل عمومی - حقوق جزا و جرم شناسی - حقوق خصوصی - حقوق عمومی - روابط بین الملل - مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز - مدیریت آموزشی .
چهارشنبه ۶ خرداد
۹۴ زبان و ادبیات فارسی - علوم اقتصادی (اقتصاد مالی ) - گردشگری - زبان شناسی همگانی - علوم ارتباطات - آموزش زبان انگلیسی - مدیریت (تولید و عملیات)
پنج شنبه ۷ خرداد
۹۴ حسابداری - مدیریت بازرگانی (رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی) - مدیریت بازرگانی (مدیریت سیاستگذاری بازرگانی) - مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) - مدیریت دولتی (مدیریت تطبیقی و توسعه) - مشاوره - مدیریت بازرگانی (مدیریت بازاریابی) .
جمعه ۸ خرداد
۹۴ مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی) - علوم سیاسی (مسائل ایران) - علوم سیاسی (اندیشه سیاسی) - علوم سیاسی (جامعه شناسی سیاسی) - علوم اقتصادی (اقتصاد نظری) - مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت خدمات توسعه فناوری) .
داوطلبانی در پذیرش نهایی در دوره دکتری پژوهش محور از اولویت برخوردارند که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
الف - داوطب از سوی یکی از سازمان هایی که با دانشگاه نفاهم نامه همکاری منعقد نموده اند، حمایت مالی شود.
ب - داوطلب بتواند طرح پژوهشی نقاضا محور با کارفرمای مشخص در قالب عقد قرارداد با دانشگاه ارائه کنند.
مصاحبه داوطلبان پذیرش بدون آزمون دکتری (استعداد درخشان) فقط از کسانی به عمل خواهد آمد که اسامی آنها در روز چهارشنبه۲۳ اردیبهشت ۹۴ از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام شود.
دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت دانشگاه علامه طباطبایی به نشانی http://www.atu.ac.ir مراجعه کنند.