اخبار


فرداشب 21 مرداد، آخرین مهلت دریافت کارت آزمون های کاردانیآزمون های کاردانی به کارشناسی و کاردانی فنی حرفه ای در روز جمعه ۲۲ مرداد برگزار می شود و داوطلبان تا ساعت ۲۴ فردا پنجشنبه ۲۱ مرداد فرصت دارند کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.
دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در آزمون کاردانی به کارشناسی تعداد ۱۰۲ هزار و ۸۱۸ داوطلب ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۴۱ هزار و ۵۳۸ نفر زن و ۶۱ هزار و ۲۸۰ نفر مرد هستند که آزمون رشته های با آزمون در صبح روز جمعه ۲۲ مرداد در ۷۳ شهرستان برگزار می شود.
وی افزود: از تعداد ۱۰۲ هزار و ۸۱۸ داوطلب ثبت نام کننده تعداد ۱۳ هزار و ۲۳۷ نفر در رشته های بدون آزمون داوطلب شده اند و تعداد ۸۹ هزار و ۵۸۱ نفر نیز در رشته های با آزمون شرکت می کنند.
توکلی خاطرنشان کرد: از تعداد ۸۹ هزار و ۵۸۱ نفری که باید در رشته های با آزمون شرکت کنند تاکنون ۵۵ هزار نفر کارت ورود به جلسه آزمون دریافت کرده اند.
وی اظهار داشت: این داوطلبان تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۱ مرداد فرصت دارند کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور همچنین با اشاره به برگزاری آزمون دوره کاردانی فنی حرفه ای خاطرنشان کرد: برای شرکت در دوره های آزمون کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی برای رشته های با آزمون و رشته های بدون آزمون ۲۱۹ هزار و ۶۳۶ داوطلب ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۸۹ هزار ۵۱۶ نفر زن و ۱۳۰ هزار و ۱۲۰ نفر مرد هستند.
وی افزود: از تعداد ثبت نام کنندگان در این دوره از دوره کاردانی، تعداد ۴۸ هزار و ۱۴۵ داوطلب متقاضی یکی از رشته های بدون آزمون و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و تعداد ۱۷۱ هزار و ۴۹۱ نفر داوطلب متقاضی یکی از رشته های با آزمون هستند.
توکلی یادآور شد: از میان تعداد ۱۷۱ هزار و ۴۹۱ نفر داوطلب که متقاضی یکی از رشته های با آزمون هستند تاکنون تعداد ۱۰۳ هزار داوطلب نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کرده اند.
وی تاکید کرد: آزمون ۱۱ رشته دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی جمعه ۲۲ مرداد در ۱۷۳ شهرستان برگزار می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: این داوطلبان تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۱ مرداد فرصت دارند کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.
منبع: خبرگزاری مهر