اخبار


فردا 15 تیر، آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد پزشکیرییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پزشکی تا فردا سه شنبه 15 تیرماه جاری فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. دکتر محمد حسین پور کاظمی در گفت و گو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: حدود 20 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی امسال مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد حدود 6000 نفر پذیرفته خواهند شد.
وی در ادامه تصریح کرد: داوطلبان کارشناسی ارشد پزشکی مجاز به انتخاب رشته می توانند با مراجعه به سایت www.sanjeshp.ir تا ١٠٠ اولویت رشته_محل از رشته های مجاز مرتبط با رشته اصلی خود را انتخاب کنند.
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در پایان با بیان اینکه حدود ٧٣ درصد داوطلبان شرکت کننده در آزمون ارشد پزشکی امسال خانم بودند گفت: از مجموع ٧٣ هزار نفر شرکت کننده در ٧٩ رشته، حدود ٥٣هزار نفر خانم‌ و مابقی شرکت کنندگان از آقایان بوده اند. به گزارش ایسنا، پیش از این زمان انتخاب رشته دواطلبان کارشناسی ارشد پزشکی تا دوازدهم تیر ماه جاری اعلام شده بود که به دلیل بروز برخی اشتباهات در نتایج اولیه این آزمون و اعتراضات صورت گرفته از سوی دانشجویان این مهلت تا روز سه‌شنبه 15 تیر تمدید شد.
منبع: ایسنا