اخبار


مهلت انتخاب رشته آزمون Ph.D پزشکی تمدید شدمهلت انتخاب رشته آزمون Ph.D پزشکی(دکتری تخصصی) تا ساعت 24 امشب یکشنبه 24 مرداد تمدید شد.
به گزارش ایسنا، 70 درصد نمره داوطلبان آزمون Ph.D پزشکی (دکتری تخصصی) کتبی و 30 درصد آن بصورت شفاهی محاسبه می شود و تنها اسامی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به نشانی http://www.sanjeshp.ir قرار گرفته است.
همچنین هر فرد براساس نمره و انتخاب رشته، برای انجام مصاحبه شفاهی به 3 قطب از 10 قطب آموزشی معرفی خواهد شد. توصیه می شود تمامی داوطلبان همه اولویت‌ها و دانشگاه‌ها را انتخاب کنند تا احتمال معرفی آنان برای مصاحبه به دانشگاه‌های بیشتر و در نهایت قبولی آنها افزایش یابد.
مصاحبه شفاهی داوطلبان از 31 مرداد آغاز شده و تا 17 شهریور ماه ادامه خواهد داشت. همچنین داوطلبان تا ساعت 24 امشب فرصت دارند مدارک و مستندات علمی خود نظیر مقاله را برای لحاظ در آزمون شفاهی از طریق سایت مرکز سنجش پزشکی ارسال کنند.
منبع: ایسنا