اخبار


مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشدپیام نور تمدید شدمهلت ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال ۹۵ دانشگاه پیام نور تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور اعلام کرد، مهلت ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال ۹۵ دانشگاه پیام نور از تاریخ ۱۹آبان ۱۳۹۵ لغایت ۲۳آبان ۱۳۹۵ تمدید شد.
منبع: خبرگزاری مهر