اخبار


مهلت ثبت نام در آزمون دستیاری دندانپزشکی تمدید شدداوطلبان شرکت در سی امین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی می توانند در روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند. به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ثبت نام در این دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی مجدد تمدید شده است. پیش از این داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی در روزهای ۹ تا ۲۰ اسفندماه ۹۴ می توانند در آزمون ثبت نام کنند. آن دسته از متقاضیان شرکت در سی امین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی که در بازه قانونی موفق به ثبت نام در آزمون نشده اند می توانند از ساعت ۱۰ صبح روز ۱۱ اردیبهشت تا ساعت ۲۴ روز ۱۲ اردیبهشت ماه با مراجعه به مرکز سنجش آموزش پزشکی در آزمون ثبت نام کنند. شرایط عمومی لازم برای پذیرش دستیار در دفترچه راهنما درج شده است و افرادی که تا پایان اسفند ۱۳۹۴ فارغالتحصیل شده باشند با رعایت سایر ضوابط مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون هستند. داوطلبان لازم است تا پیش از زمان اعلام شده برای مهلت ثب نام مدارک خود را بر طبق مندرجات دفترچه راهنما آماده و در زمان مذکور نسبت به ثبت نام اقدام کنند. این مهلت قابل تمدید نیست. سی امین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی در ۷ مردادماه ۹۵ برگزار می شود.
منبع: خبرگزاری مهر