پاسخ تشریحی تستهای ریاضی عمومی 1و2

پاسخ  تشریحی تستهای ریاضی عمومی 1و2

در ماه های منتهی به آزمون سازمان سنجش سوالات و پاسخ های سال 95 در این قسمت قرار داده میشود.
داوطلبان عزیز باید در حال حاضر تنها به مطالعه درسنامه ،مثال های تالیفی و سوالات طبقه بندی شده انتهای هر فصل مبادرت ورزند.موفق باشید