اخبار


پذیرش پژوهشیار فرا دکتری در دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه شهید بهشتی به منظور بهره برداری مناسب از خدمات فارغ التحصیلان دوره دکتری از بین فارغ‌التحصیلان دوره دکتری پژوهشیار فرا دکتری می پذیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه شهید بهشتی به منظور بهره برداری مناسب از خدمات فارغ التحصیلان دوره دکتری و ارتقاء توانائی های علمی دانش آموختگان دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزش عالی، از بین فارغ‌التحصیلان دوره دکتری، یک نفر را در رشته فیزیک با گرایش سیستم پیچیده و ماده چگال، پژوهشیار فرادکتری می‌پذیرد.
علاقمندان می‌توانند پس از مطالعه کامل آئین نامه پژوهشیار فرادکتری این دانشگاه، حداکثر تا تاریخ 29 بهمن 93 نسبت به تکمیل فرم‌های تقاضای پژوهشیار فرادکتری ( مندرج در قسمت آئین نامه ها و فرم های وبسایت معاونت پژوهشی و فناوری ) و ارسال آن ها به این معاونت اقدام کنند.