اخبار


کلید اولیه سوالات کنکور سراسری ۹۵ امشب 27 تیر منتشر می شودکلید اولیه سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ از ساعت ۲۱ امروز یکشنبه ۲۷ تیرماه از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سوالات گروه های آزمایشی در دفترچه های جداگانه منتشر شده است.
دفترچه سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی شامل دفترچه عمومی، دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی، دفترچه اختصاصی، دفترچه سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی شامل دفترچه عمومی، دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی، دفترچه اختصاصی و دفترچه اصول و عقاید فقه است.
دفترچه سوالات گروه آزمایشی هنر شامل دفترچه عمومی، دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی، دفترچه اختصاصی و دفترچه سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی شامل دفترچه عمومی، دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی و دفترچه اختصاصی دفترچه بهیاری است.
همچنین دفترچه سوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی شامل دفترچه عمومی، دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی، دفترچه اختصاصی زبان انگلیسی و دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه است.
دفترچه سوالات خارج از کشور شامل دفترچه عمومی، دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی، دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی، دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی، دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر، دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی زبان، دفترچه فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی، دفترچه علوم انسانی (اصول عقاید و فقه)، دفترچه علوم تجربی (بهیاری) و دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه است.
منبع: خبرگزاری مهر