اسامی رتبه های آزمون ارشد 97 موسسه مدرسان شریفامسال هم همچون چند سال گذشته تمامی ۱۰ نفر اول آزمون کارشناسی ارشدرشته MBA با افتخار از داوطلبان موسسه مدرسان شریف بوده اند.

جناب آقای آرمان آیت اللهی رتبه ۱ رشته MBA جناب آقای حمیدرضا جوادی زاده رتبه ۲ رشته MBA جناب آقای علی جعفری رتبه ۳ رشته MBA جناب آقای مهدی کریمی رتبه ۴ رشته MBA جناب آقای پیمان رضوی رتبه ۵ رشته MBA جناب آقای حسن بورقان فراهانی رتبه ۶ رشته MBA جناب آقای امید یوسفی رتبه ۷ رشته MBA جناب آقای آرین یزدان شاد رتبه ۸ رشته MBA جناب آقای رضا قنبر رتبه ۹ رشته MBA جناب آقای محمد حسین نوروزی رتبه ۱۰ رشته MBA