دانلود فایل سوالات و پاسخ تشریحی ریاضی مهندسی و مدار الکتریکی دکتری سال 98 ویژه داوطلبان رشته مهندسی برق

پاسخ تشریحی ارشد برق 98
در این فایل ها، سؤالات و پاسخ‌های تشریحی ریاضی مهندسی و مدار دکتری 98 برای داوطلبان مؤسسه مدرسان شریف قرار داده شده است. اهمیت این فایل ها در این است که اولاً ممکن است طراحان یکسان و یا حداقل با پایه‌ی فکری نزدیکی به ارشد باشند و ثانیاً به هر حال آشنایی با تست‌هایی که در دو ماه قبل از آزمون برگزار شده حتماً خالی از لطف نیست. در سؤالات ریاضی مهندسی (6) سؤال از فصل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی، 5 سؤال از فصل سری فوریه )سری فوریه، انتگرال فوریه و تبدیل فوریه(، و 4 سؤال از چهار فصل اول کتاب ریاضی مهندسی یعنی توابع مختلط طرح شده بود. در کل آزمون را می‌توان دارای سطح متوسط قلمداد کرد. یک سؤال غلط و کاملاً مزخرف طرح شده بود که هیچ توجیهی برای طرح حتی در آزمون‌های پایان ترم هم نداشت (سؤال 14). نکته‌ی جدیدی در سؤالات وجود نداشت و اکثر آنها چه در کتاب و چه در آزمون‌های آزمایشی طرح شده بود. آیا در آزمون ارشد هم حدود 70 درصد سؤالات به دو فصل آخر کتاب اختصاص خواهد یافت؟ به نظرم احتمال بالاست. برای همین، قسمت رد گزینه کتاب ریاضی مهندسی هم مطالعه شود؛ چون یکی از سؤالات نسبتاً سخت و چند سؤال دیگر امسال را به راحتی با رد گزینه جواب داده‌ایم. اما در مورد درس مدارهای الکتریکی می‌توان گفت که امسال مسائل ترکیبی از مدارهای غیرخطی و مدارهای مرتبه‌دار به شکل ویژه مورد توجه طراحان سؤالات قرار گرفته‌اند. در کنار آنها، سؤالاتی از مدارهای مرتبه اول و دوم، فرکانس‌های طبیعی و مسائل روتین فصل یک بیشترین درصد سؤالات را تشکیل می‌دهند. سطح کلی سؤالات متوسط است. در عین حال طراحی سؤالات به گونه‌ای است که تاحدودی نحوه مدیریت زمان توسط دانشجو به چالش کشیده می‌شود. البته اکثر سؤالات را می‌توان با استفاده از تکنیک‌های مرسوم در تحلیل مدارات الکتریکی و یا روابط آماده در زمان معقول پاسخ داد. یک سؤال اشتباه در بین تست‌ها دیده می‌شود (سؤال آخر) و این نگران‌کننده است، چرا که این اشتباه معمولاً توسط داوطلبان کنکور صورت می‌گیرد (به کارگیری قضیه تطبیق امپدانس) و در اینجا طراح سؤال همان اشتباه را مرتکب شده است!! در آخر ویژگی شاخص سؤالات کنکور امسال، طراحی تستی از مباحث مدارات سه‌فاز است که بسیار نادر می‌باشد. پیشنهاد می‌شود این مبحث به صورت گذرا مورد توجه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد قرار گیرد.
در ادامه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آن‌ها را ملاحظه می نمایید.